Home
Մեր մասին
Համագործակցություն

Համագործակցություն

 Lիազոր մարմին

ՀՀ ԿԳՄՍՆ

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 

Համագործակցություն 

Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ

«Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան» հիմնադրամ 

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

Հայկական Պետական Համալսարան

Երևանի Պետական Համալսարան

Unisef

 UNICEF

Հույսի Կամուրջ Հասարակական Կազմակերպություն

«Հույսի կամուրջ» Հասարակական Կազմակերպություն 

ԱրԲեՍ ԱԿ

«ԱրԲեՍ» ԱԿ

USAID

USAID 

Հայ Օգնության Ֆոնդ

Հայ օգնության ֆոնդ

World Vision Հայաստան

 World Vision Հայաստան

Իմ Ուղին  Աուտիզմ Ազգային Հիմնադրամ

Իմ Ուղին
Աուտիզմ Ազգային Հիմնադրամ

Մանկական զարգացման հիմնադրամ

Մանկական զարգացման հիմնադրամ

Save the Children

Save the Children

Դասավանդիր Հայաստան

Դասավանդի՛ր, Հայաստան

Առաքելություն Արևելք

Առաքելություն Արևելք

Հայաստանի մանուկների հիմնադրամ

Հայաստանի մանուկների հիմնադրամ

Անմիջական Օգնության Ֆոնդ

Անմիջական օգնության ասոցացիա

Հայկական Կարիտաս

Հայկական Կարիտաս