Home
Գեղարքունիք

Գեղարքունիք

Գեղարքունիքի մարզի հատուկ դպրոցներ

«Գավառի թիվ 1 հատուկ դպրոց» ՊՈԱԿ

  ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ
    Միքայելյան փող., 27 շենք

 +374 264 24308

  gavar1htd@schools.am

Տնօրեն՝ Լարիսա Զազյան