Home
Կոտայք

Կոտայք

Կոտայքի մարզի հատուկ դպրոցներ

«Աբովյանի մտավոր թերզարգացում ունեցող երեխաների թիվ 1 հատուկ
/օժանդակ/ դպրոց» ՊՈԱԿ

  ՀՀ Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան
    Կոտայքի փող., 1/84 շենք

 +374 222 20180

  https://abovyan1s.schoolsite.am/

  abovyan1sp@schools.am

Տնօրեն՝ Տաթևիկ Շիրինյան