«Սիսիանի տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ին ամրակցված հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ցանկ

Բնակավայր Անվանում Հասցե
1 ք. Սիսիան «Սիսիանի թիվ 1 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ Կամոյի 3
2 ք. Սիսիան «Սիսիանի թիվ 2 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ Շիրվանզադեի 7
3 ք. Սիսիան «Սիսիանի թիվ 4 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ Շահումյանի 61
4 ք. Սիսիան «Սիսիանի թիվ 5 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ Նար-Դոսի 7
5 ք. Սիսիան «Սիսիանի ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ Մյասնիկյան 8
6 գ. Աղիտու «Աղիտուի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Աղիտու
7 գ. Անգեղակոթ «Անգեղակոթի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Անգեղակոթ
8 գ. Աշոտավան «Աշոտավանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Աշոտավան
9 գ. Բռնակոթ «Բռնակոթի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Բռնակոթ
10 ք. Դաստակերտ «Դաստակերտի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ ք. Դաստակերտ
11 գ. Թասիկ «Թասիկի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Թասիկ
12 գ. Իշխանասար «Իշխանասարի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Իշխանասար
13 գ. Լոր «Լորի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Լոր
14 գ. Շաղատ «Շաղաթի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Շաղատ
15 գ. Շաքի «Շաքիի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Շաքի
16 գ. Շենաթաղ Շենաթաղի հիմնական դպրոց գ. Շենաթաղ
17 գ. Ույծ «Ույծի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Ույծ
18 գ. Սառնակունք «Սառնակունքի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Սառնակունք
19 գ. Սպանդարյան «Սպանդարյանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ 3-րդ փող. շենք 23
20 գ. Վաղատին «Վաղատինի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Վաղատին
21 գ. Նժդեհ «Նժդեհի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Նժդեհ
22 գ. Ախլաթյան «Ախլաթյանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Ախլաթյան
23 գ. Արևիս «Արևիսի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Արևիս
24 գ. Բալաք «Բալաքի տարրական դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Բալաք
25 գ. Բնունիս «Բնունիսի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Բնունիս
26 գ. Գորայք «Գորայքի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Գորայք
27 գ. Դարբաս «Դարբասի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Դարբաս
28 գ. Լծեն «Լծենի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Լծեն
29 գ. Ծղուկ «Ծղուկի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Ծղուկ
30 գ. Հացավան «Հացավանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Հացավան
31 գ. Մուցք «Մուցքի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Մուցք
32 գ. Նորավան «Նորավանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Նորավան
33 գ. Շամբ «Շամբի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Շամբ
34 գ. Որոտան «Որոտանի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Որոտան
35 գ. Սալվարդ «Սալվարդի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Սալվարդ
36 գ. Տոլորս «Տոլորսի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Տոլորս
37 գ. Տորունիք «Տորունիքի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Տորունիք
Skip to content