Schools’ list of Gegharkunik regional pedagogical-psychological support center

Residence

School Name

Address

E-mail

Phone Number

1ք. Գավառ Գավառի Ս. Քոչարյանցի անվան N 1 հիմնական դպրոցԴեմիրճյան 32gavar1@schools.am

(+374 264) 2-23-52

(+374 99) 99-12-03

2ք. Գավառ

Գավառ Պ. Ղանդիլյանի անվան N 2 միջնակարգ դպրոց

Բուռնազյան փողոց 29gavar2@schools.am

(+374 77) 37-57-51

3ք. Գավառ Գավառի Հ. Թումանյանի անվան N 3 հիմնական դպրոցԱրծրունի Եղբայրների 53gavar3@schools.am

(+374 264) 2-20-23

(+374 93) 55-48-21

4ք. Գավառ Գավառի Ա. Իսահակյանի անվան N 4 հիմնական դպրոցՕգոստոսի 23 1gavar4@schools.am

(+374 264) 2-53-03

(+374 98) 72-53-72

5ք. Գավառ Գավառի N 5 հիմնական դպրոց

Ազատության 4-րդ փակուղի, N1

gavar5@schools.am

(+374 264) 2-71-03

(+374 91) 658-560

6ք. Գավառ

Գավառի Գ․ Մնացականյանի անվան N7 միջնակարգ դպրոց

Գետեոն Միքայելյան փողոց, շենք 40

gavar7@schools.am

(+374 264) 2-22-86

(+374 98) 78-83-30

7ք. Գավառ

Գավառի Մ. Բունիաթյանի անվան N 8 միջնակարգ դպրոց

Հ. Աբրահամյանի փողոց, 4/6

gavar8@schools.am

(+374 264) 2-23-79

(+374 93) 37-82-96

8գ. Գանձակ

Գանձակի N 1 միջնակարգ դպրոց

Հովհ. Թումանյան 4gandzak1@schools.am

(+374 77) 66-88-12

9

գ. Գանձակ

Գանձակի N 2 միջնակարգ դպրոց

Հ. Ավետիսյան 1gandzak2@schools.am

(+374 98) 79-78-11

10գ. ԳեղարքունիքԳեղարքունիք գյուղի միջնակարգ դպրոց

Գարեգին Նժդեհի փողոց, 2-րդ նրբանցք, 4Ա

gegharquniq@schools.am

(+374 264) 6-00-49

(+374 94) 10-05-21

11գ. ԼանջաղբյուրԼանջաղբյուր գյուղի Վ. Ադամյանի անվան միջնակարգ դպրոց

Խ. Աբովյանի փողոց, Ν 23

lanjaghbyur@schools.am

(+374 95) 11-19-99

(+374 94) 91-54-04

12գ. ԼճափԼճափ գյուղի միջնակարգ դպրոց

5-րդ փոոց, 1-ին նրբանցք, 17-րդ շենք

ltchap@schools.am

(+374 ) 65-98-25

13գ. ԾաղկաշենԾաղկաշեն գյուղի միջնակարգ դպրոց

1-ին փողոց, 1-ին շենք

tsaghkashenvil@scools.am

(+374 93) 66-26-85

14գ. ԾովազարդԾովազարդ գյուղի միջնակարգ դպրոցԱնդրանիկի 42/1tsovazard@schools.am

(+374 93) 89-62-96

15գ. ԿարմիրգյուղԿարմիրգյուղ գյուղի N 1 միջնակարգ դպրոց

Ս. Ավետիսյան 45/1

karmirgyugh1@schools.am

(+374 77) 07-07-59

(+374 95) 00-76-16

16գ. Կարմիրգյուղ Կարմիրգյուղ գյուղի N 2 միջնակարգ դպրոցԳարեգին Նժդեհի փողոց 28karmirgyugh2@schools.am

(+374 264) 6-14-30

(+374 94) 20-66-51

17գ. Հայրավանք Հայրավանք գյուղի միջնակարգ դպրոցԿենտրոնական փողոց 4hayravanq@schools.am

(+374 264) 6-10-12

(+374 94) 47-17-20

18գ. ՆորատուսՆորատուս գյուղի N 1 միջնակարգ դպրոցԽաչատուր Աբովյան-6noratus1@schools.am

(+374 264) 6-00-27

(+374 93) 24-94-00

19գ. ՆորատուսՆորատուս գյուղի Ա. Սողոմոնյանի անվան N 2 միջնակարգ դպրոցԳրիգոր Լուսավորչի 51noratus2@schools.am

(+374 264) 6-00-29

(+374 93) 67-04-43

20գ. ՆորատուսՆորատուս գյուղի N 3 միջնակարգ դպրոցԽաչատուր Աբովյան 40noratus3@schools.am

(+374 264) 6-00-28

(+374 93) 21-70-21

21գ. ՍարուխանՍարուխան գյուղի Ս. Մակարյանի անվան N 1 միջնակարգ դպրոցԳրիշա Դարբինյան փողոց 15sarukhan1@schools.am

(+374 93) 20-35-00

22գ. ՍարուխանՍարուխանի Մ. Խոստեղյանի անվան N 2 միջնակարգ դպրոցՀ. Աբրահամյան 121sarukhan2@schools.am

(+374 264) 6-00-17

(+374 99) 99-30-39

23գ. Սարուխան Սարուխան գյուղի Հ. Խաչատրյանի անվան N 3 միջնակարգ դպրոցՀայկազ Խաչատրյան փողոց N1sarukhan3@schools.am

(+374 94) 88-42-66

24ք. ՍևանՍևանի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան N 1 հիմնական դպրոցՆաիրյան 173sevan1@schools.am

(+374 261) 2-24-02

(+374 99) 11-94-11

25ք. ՍևանՍևանի Յա. Զարոբյանի անվան N 2 հիմնական դպրոցԽաղաղության 3sevan2@schools.am

(+374 261) 2-76-50

(+374 94) 48-00-52

26ք. ՍևանՍևանի Վ. Կարապետյանի անվան N 3 հիմնական դպրոցԿարեն Դեմիրճյան 21sevan3@schools.am

(+374 261) 2-64-27

(+374 91) 42-88-03

27ք. ՍևանՍևանի N 4 հիմնական դպրոցՉարենցի 2/4sevan4@schools.am

(+374 261) 2-41-22

(+374 94) 44-77-50

28ք. ՍևանՍևան քաղաքի N 5 միջնակարգ դպրոցԱզատության 63sevan5dproc@yahoo.com(+374 99) 90-06-18
29ք. ՍևանՍևան քաղաքի N 6 միջնակարգ դպրոցԽորհուրդների 8sevan6@schools.am

(+374 261) 2-47-32

(+374 91) 20-75-12

30գ. ԳագարինԳագարինի միջնակարգ դպրոցՊիոներների 1gagarin@schools.am (+374 94) 04-06-11
31գ. ԳեղամավանԳեղամավան գյուղի Ա. Աբրահամյանի անվան միջնակարգ դպրոց

1-ին փողոց, 1-ին նրբ., 18 շենք

geghamavan@schools.am

(+374 261) 6-10-44

(+374 94) 23-32-25

32գ.ԴդմաշենԴդմաշեն գյուղի միջնակարգ դպրոց

1-փ, 38շ

ddmashen@schools.am(+374 93) 36-06-96
33գ. ԶովաբերԶովաբեր գյուղի Ե. Չարենցի անվան միջնակարգ դպրոց

1-ին փողոց, 16 շենք

zovaber@schools.am

(+374 261) 6-12-99

(+374 77) 88-71-25

34գ. ԼճաշենԼճաշեն գյուղի Ա. Տեր-Գրիգորյանի անվան միջնակարգ դպրոց

24-րդ փողոց, 1-ին նրբ., շենք 3

Lchashen@schools.am

(+374 261) 2-70-82

(+374 94) 50-27-47

35գ. ԾովագյուղԾովագյուղ գյուղի Մուրացանի անվան միջնակարգ դպրոց

24 -րդ փողոց, 5-րդ նրբ., շենք 70

dprmuracan@yahoo.com(+374 77) 25-35-22
36գ. ՆորաշենՆորաշեն գյուղի հիմնական դպրոց

4-րդ փողոց, 3/12

norashen1953@mail.ru(+374 99) 06-01-35
37գ. ՉկալովկաՉկալովկա գյուղի միջնակարգ դպրոց

1-ին փողոց, տուն 7

chkalovka@schools.am

(+374 261) 6-06-10

(+374 93) 06-16-76

38գ. ՍեմյոնովկաՍեմյոնովկայի հիմնական դպրոց

1-ին փողոց, շենք 78

semyonovka@yahoo.com(+374 93) 26-25-31
39գ. ՎարսերՎարսեր գյուղի Ռ. Պետրոսյանի անվան միջնակարգ դպրոց

7-րդ փողոց, շենք 10

varser@schools.am

(+374 261) 2-70-09

(+374 93) 76-43-40

40ք. ՄարտունիՄարտունու Մ. Մելիք-Շահումյանցի անվան N 1 հիմնական դպրոց

Կոմիտասի փողոց, թիվ 25

martuni1@schools.am

(+374 262) 4-39-66

(+374 77) 00-20-26

41ք. ՄարտունիՄարտունու Ս. Դարբինյանի անվան N 2 հիմնական դպրոցՄ. Հերացի 10martuni3@schools.am(+374 94) 60-50-04
42գ. ԱստղաձորԱստղաձոր գյուղի միջնակարգ դպրոց

43-րդ փողոց, շենք 6

astgadzor@mail.ru(+374 93) 66-84-10
43գ. ԱրծվանիստԱրծվանիստի միջնակարգ դպրոց

փողոց 16, շենք 10

artsvanist@schools.am(+374 93) 39-63-73
44գ. ԳեղհովիտԳեղհովիտ գյուղի Ալ. Մյասնիկյանի անվան N 1 միջնակարգ դպրոց

1-ին փողոց, շենք 33

geghahovit1@schools.am(+374 93) 08-61-60
45գ. ԳեղհովիտԳեղհովիտ գյուղի N 2 միջնակարգ դպրոց5-րդ փ. 88 շgeghahovit2@schools.am(+374 93) 33-00-16
46գ. ԵրանոսԵրանոս գյուղի N 1 միջնակարգ դպրոց

1-ին փողոց, շենք 53

yeranos1@schools.am

(+374 93) 77-15-52

(+374 95) 68-01-01

47գ. ԵրանոսԵրանոս գյուղի N 2 միջնակարգ դպրոց

6-րդ փողոց, շենք 8

yeranos2@schools.am

(+374 262) 6-00-63

(+374 93) 21-34-07

48Գ. ԶոլաքարԶոլաքար գյուղի N 1 միջնակարգ դպրոց

1-ին փողոց, շենք 38

zolaqar1@schools.am(+374 94) 89-66-27
49Գ. ԶոլաքարԶոլաքար գյուղի Ալվարդ Վարդանյանի անվան N 2 միջնակարգ դպրոց

2-րդ փողոց, շենք 33

zolakar2md@rambler.ru(+374 93) 38-00-26
50գ.ԼեռնահովիտԼեռնահովիտ գյուղի Վարուժան Բարեղամյանի անվան հիմնական դպրոց

փողոց 1, շենք 1

lernakert-qeghar@schools.am(+374 94) 86-89-07
51գ. ԼիճքԼիճքի Հովհ. Թումանյանի անվան միջնակարգ դպրոց

Ա6 թաղամաս, 1 փողոց, թիվ 14

litchk@schools.am(+374 94) 64-46-56
52գ. ԼիճքԼիճքի հիմնական դպրոց

Ա2 թաղամաս, 12-րդ փողոց, 8

lichq@schools.am

(+374 55) 30-19-64

(+374 94) 07-24-54

53գ. ԾակքարԾակքար գյուղի միջնակարգ դպրոց

1-ին փողոց, N 16

tsakqarschools.am

(+374 262) 6-00-82

(+374 94) 21-70-46

54գ. ԾովասարԾովասարի Բախտիբեկ Մուրադյանի անվան միջնակարգ դպրոց

1-ին փողոց, շենք 11

tsovasar@schools.am(+374 77) 61-07-24
55գ. ԾովինարԾովինար գյուղի Արծրուն Խաչատրյանի անվան միջնակարգ դպրոց

1-ին թաղամաս, 3 փողոց, 33

tsovinari-mijn@rambler.ru(+374 93) 20-89-90
56գ. ԾովինարԾովինար գյուղի տարրական դպրոց

3-րդ թաղամաս, հրապարակ 29 շենք

tsovinari-tarr-dpr@mail.ru(+374 77) 22-50-54
57գ. ՁորագյուղՁորագյուղի Հայրիկ Ղազարյանի անվան հիմնական դպրոց12 փ. 46 շ.dzoragyugh1@schools.am

(+374 93) 28-73-03

(+374 93) 81-06-48

58գ. ՄադինաՄադինա գյուղի միջնակարգ դպրոց9-րդ փողոց 127/1madina@schools.am(+374 93) 50-31-97
59գ. ՆերքինՆերքին Գետաշեն գյուղի N 1 միջնակարգ դպրոցԳետաշեն 2-րդ փողոց 4-րդ շենքngetmij1@gmail.com

(+374 262) 4-86-86

(+374 94) 26-34-86

60գ. ՆերքինՆերքին Գետաշեն գյուղի Ա. Եղիազարյանի անվան N 2 միջնակարգ դպրոցԳետաշեն Վերին Դեմեր թաղամաս 1-ին փողոց թիվ1ne8qingetashen2@schools.am(+374 94) 93-56-36
61գ. ՎաղաշենՎաղաշեն գյուղի միջնակարգ դպրոց

գ. Վաղաշեն

vaghasgen@schools.am(+374 98) 01-82-35
62գ. ՎարդաձորՎարդաձոր գյուղի միջնակարգ դպրոցԱլաշկերտիփ.թիվ 43mavetisyan@schools.am(+374 77) 65-54-12
63գ. ՎարդենիկՎարդենիկի Ռ. Հովհաննիսյանի անվան N 1 հիմնական դպրոցԿ. Շահինյան փողոց շենք 51vardenik1@schools.am(+374 77) 38-11-80
64գ. ՎարդենիկՎարդենիկի Ա. Օհանյանի անվան N 2 հիմնական դպրոցԲանավան 9vardenik2@schools.am(+374 93) 22-00-94
65գ. Վ. ԳետաշենՎերին Գետաշենի N 1 միջնակարգ դպրոց

Բ թաղամաս, 11-րդ փողոց, թիվ 1

veringetashen1@schools.am(+374 93) 95-12-46
66գ. Վ. ԳետաշենիՎերին Գետաշենի N 2 միջնակարգ դպրոց

Ա թաղամաս, 7-րդ փողոց, շենք 7

v.getashen2@rambler.ru(+374 93) 85-58-18
67ք. ՎարդենիսՎարդենիսի Էդ. Պողոսյանի անվան N 2 հիմնական դպրոցԵրևանյան 1vardenis2@schools.am(+374 98) 84-55-33
68ք. ՎարդենիսՎարդենիսի N 3 հիմնական դպրոց

Խ. Ստեփանյան 15

vardenis3@schools.am(+374 93) 23-95-86
69ք. ՎարդենիսՎարդենիսի N 4 հիմնական դպրոց

Վ. Մամիկոնյան 38

anahit@sahakyan.am(+374 94) 87-04-49
70գ. ԱզատԱզատ գյուղի հիմնական դպրոց1-ին փողոց շենք 13azat@schools.am

(+374 94) 30-17-37

(+374 94) 96-36-95

71գ. ԱխպրաձորԱխպրաձոր գյուղի միջնակարգ դպրոց1-ին փողոցakhpradzor@schools.am(+374 93) 64-63-40
72գ. ԱկունքԱկունք գյուղի միջնակարգ դպրոց

Բարեկամության փողոց 1-ին, նրբ. 2

akunq@schools.am(+374 93) 40-65-04
73գ. ԱյրքԱյրքի Ալ. Փափախչյանի անվան միջնակարգ դպրոց4 փողոց 5ayrq@schools.am(+374 93) 26-60-60
74գ. ԱվազանԱվազան գյուղի հիմնական դպրոց1-ին փողոց շենք 5avazan@schools.am(+374 94) 51-68-16
75գ. ԱրեգունիԱրեգունի գյուղի միջնակարգ դպրոց8-րդ փողոց 1/1areguni@schools.am(+374 93) 23-28-15
76գ. ԱրփունքԱրփունք գյուղի միջնակարգ դպրոց 1/1 փողոց 1arpunq@schools.am(+374 77) 53-67-75
77գ. ԳեղամաբակԳեղամաբակ գյուղի հիմնական դպրոցփողոց 4 շենք 18geghamabak@schools.am(+374 93) 84-14-88
78գ. ԳեղամասարԳեղամասար գյուղի միջնակարգ դպրոց 15 փողոց 1-ին փակուղի թիվ 10geghamasar@schools.am(+374 93) 25-00-99
79գ. ԼճավանԼճավան գյուղի Ա. Խաչատրյանի անվան միջնակարգ դպրոցփողոց 10 շենք 36ltchavan@schools.am(+374 93) 59-32-39
80գ. ԼուսակունքԼուսակունք գյուղի միջնակարգ դպրոց1փ 112 շենքlusakunq@schools.am(+374 93) 37-30-92
81գ. ԽաչաղբյուրԽաչաղբյուր գյուղի Կ. Գևորգյանի անվան միջնակարգ դպրոց 1-ին փողոց 49 շենքkachaxbjur@schools.am(+374 93) 12-61-26
82գ. ԾափաթաղԾափաթաղ գյուղի Հենրիկ Աբրահամյանի անվան միջնակարգ դպրոց1-ին փողոց թիվ6tsapatagh@schools.am(+374 94) 63-48-74
83գ. ԾովակԾովակ գյուղի միջնակարգ դպրոց1-ին փողոց 1-ին նրբ. 1-ին շենքtsovak@schools.am(+374 93) 13-33-63
84գ. ԿախակնԿախակն գյուղի միջնակարգ դպրոցԱնդրանիկի փողոց 1kakhakn@schools.am(+374 94) 02-88-87
85գ. ԿարճաղբյուրԿարճաղբյուրի Ա. Գրիգորյանի անվան միջնակարգ դպրոց5-րդ փողոց թ.18 շենքkarchaghbyur@schools.am(+374 77) 63-33-07
86գ. ԿութԿութ գյուղի միջնակարգ դպրոցԷդ. Բալասանյանի փողոց 1-ին նրբանցք շենք 20kut-schools@mail.ru(+374 93) 26-22-44
87գ. ԿուտականԿուտական գյուղի միջնակարգ դպրոց8-րդ փողոց շենք 3kutakan@schools.am(+374 93) 31-75-79
88գ. ՄաքենիսՄաքենիս գյուղի միջնակարգ դպրոց1-ին խճուղի 16 makenis@schoolsmail.ru(+374 93) 86-62-75
89գ.Մեծ ՄասրիկՄեծ Մասրիկ գյուղի միջնակարգ դպրոցփ.8 N 1mmasrik@schools.am(+374 93) 93-21-26
90գ. Մեծ ՄասրիկՄեծ Մասրիկ գյուղի տարրական դպրոց4-րդ փողոց 5-րդ նրբ. շենք 4metsmasrikhmd@schools.am(+374 93) 39-18-31
91գ. ՆորաբակՆորաբակ գյուղի միջնակարգ դպրոց1-ին փողոց 5-րդ շենքnorabak@schools.am(+374 77) 45-40-02
92գ. ՆորակերտՆորակերտ գյուղի Ս. Սարոյանի անվան միջնակարգ դպրոց2 փողոց 2-րդ փակուղի շենք 1norakert-qeghar@schools.am(+374 93) 58-94-94
93գ. ՇատջրեքՇատջրեք գյուղի միջնակարգ դպրոց3-րդ փողոց 1-ին նրբանցք շենք 7shatjreq@schools.am(+374 94) 46-44-68
94գ. ՇատվանՇատվան գյուղի միջնակարգ դպրոցԿենտրոնական խճուղի 2-րդ նրբանցք թիվ 7 shatvan@schools.am(+374 93) 31-12-30
95գ. ՋաղացաձորՋաղացաձոր գյուղի միջնակարգ դպրոց2-րդ փողոց 2-րդ նրբանցք շենք 4jaghatsadzor@schools.am(+374 93) 40-06-26
96գ. ՍոթքՍոթք գյուղի միջնակարգ դպրոցփողոց 2/2 դպրոց 1sotq@schools.am(+374 93) 20-30-45
97գ. ՎանևանՎանևան գյուղի միջնակարգ դպրոցԳարագաշի փողոց շենք 1vanevan@schools.am (+374 93) 84-39-48
98գ. ՏրետուքՏրետուք գյուղի միջնակարգ դպրոց1-ին փողոց թիվ 6 մշակույթի տունvarevshtyan@schools.am(+374 93) 81-24-66
99գ. ՓամբակՓամբակ-Դարանակի միջնակարգ դպրոց 1-ին փողոց 1/1 շենքpambak@schools.am(+374 93) 83-63-64
100գ. Փոքր ՄասրիկՓոքր Մասրիկ գյուղի միջնակարգ դպրոց3-րդ փողոց N 11pmasrik@schools.am(+374 93) 89-82-59
101ք. Ճամբարակ Ճամբարակի N 1 հիմնական դպրոցՊարույր Սևակի 96tchambarak1@schools.am(+374 77) 22-31-12
102ք. Ճամբարակ Ճամբարակի Մ. Քոչարյանի անվան N 2 հիմնական դպրոցՉարենցի 1tchambarak3@schools.am

(+374 265) 2-21-34

(+374 91) 60-38-87

103ք. ՃամբարակՃամբարակ քաղաքի N4 միջնակարգ դպրոցԱ. Խաչատրյան 5tchambarak4@schools.am

(+374 265) 2-25-69

(+374 93) 97-18-71

104գ. ԱղբերքԱղբերք գյուղի միջնակարգ դպրոցփողոց 3 շենք 15aghberq@schools.am(+374 93) 39-38-71
105գ. ԱյգուտԱյգուտ գյուղի միջնակարգ դպրոց 3-րդ փ. Շենք 52/1 /հիմնական /3-րդ. շենք 31/մասնաշենք/aygut@schools.am(+374 93) 01-81-58
106գ. ԱնտառամեջԱնտառամեջ գյուղի միջնակարգ դպրոցՓ2 շ. 11antaramedj.dpr@gmail.com antaramej@schools.am(+374 94) 01-83-83
107գ. ԱրտանիշԱրտանիշ գյուղի միջնակարգ դպրոցփ1 շ.1artanish.dproc@mail.ru(+374 93) 81-47-49
108գ. ԳետինԳետիկ գյուղի միջնակարգ դպրոց5-րդ փ 17 շենքgetik@schools.am(+374 94) 83-08-87
109գ. ԴպրաբակԴպրաբակ գյուղի միջնակարգ դպրոց1-ին փողոց 23 շենքDprabak@schools.am(+374 94) 00-71-79
110գ. ԴրախտիկԴրախտիկ գյուղի միջնակարգ դպրոցփող 10 շենք 4drakhtik@schools.am(+374 94) 75-75-56
111գ. ԹթուջուրԹթուջուր գյուղի միջնակարգ դպրոց1/27ttujur@rambler.ru(+374 98) 33-44-24
112գ. ԿալավանԿալավան գյուղի միջնակարգ դպրոցփ1 շ 7kalavani-dproc@rambler.ru(+374 93) 14-99-93
113գ. ՄարտունիՄարտունի գյուղի միջնակարգ դպրոց3 փողոց 21շ.martuni@schools.am(+374 94) 70-28-56
114գ. ՇորժաՇողակաթ գյուղի միջնակարգ դպրոց10-րդ փողոց 1/1shorzha@schools.am(+374 94) 83-07-96
115գ. ՋիլՋիլ գյուղի միջնակարգ դպրոց5-րդ փ.շ. 1jil.dproc@mail.ru(+374 93) 50-11-92
116գ. ՎահանՎահան գյուղի միջնակարգ դպրոց2-րդ փողոց 47 շենքvahan_dproc@rambler.ru

(+374 265) 2-62-82

(+374 77) 74-00-84

117ք. ԳավառԳավառի ավագ դպրոցԹումանյան 15


(+374 93) 59-49-70
118ք. ՃամբարակիՃամբարակի ավագ դպրոցԳարեգին Նժդեհի փող. 128 շենք


(+374 77) 22-23-65
119ք. ՄարտունուՄարտունու Տ. Աբրահամյանի անվան ավագ դպրոցՆարեկացի 19martuni2@shcools.am(+374 94) 51-48-47
120ք. ՍևանՍևանի Խ. Աբովյանի անվան ավագ դպրոցԱբովյան 6


(+374 94) 59-58-28
121ք. ՎարդենիսՎարդենիս քաղաքի Հ. Համբարձումյանի անվան ավագ դպրոցՀ. Արզոյան 16vardenisavag@mail.ru(+374 93) 37-09-27
122գ. ՎարդենիկիՎարդենիկի Ս. Մխոյանի անվան կրթահամալիրգ. Վարդենիկիvardenikikrtahamalir@mail.ru(+374 94) 06-95-55
123գ. ՁորագյուղիՁորագյուղի ավագ դպրոցգ. Ձորագյուղիdzoragyugh2@schools.am(+374 94) 80-46-32
124գ. ԾաղկունքիԾաղկունքի բաց դպրոցգ. Ծաղկունքի tsaghkunq@schools.am(+374 98) 05-02-42
Skip to content