Home
Օրենսդրություն

Օրենսդրություն

ՕՐԵՆՍԴՐՈւԹՅՈւՆ

 

N Անվանումը Տեղեկատվության աղբյուրը
1 ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՀԱՆՐԱԿՐԹՈւԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ»   http://escs.am
Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն


www.irtek.am
Իրավական Տեղեկատվական Կենտրոն
2 ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ԵՐԵԽԱՅԻ ԻՐԱՎՈւՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ   www.irtek.am
Իրավական Տեղեկատվական Կենտրոն
3 ԿՈՆՎԵՆՑԻԱ ԵՐԵԽԱՅԻ ԻՐԱՎՈւՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ  www.arlis.am
Հայաստանի Իրավական Տեղեկատվական Համակարգ
4 ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈւԹՅՈւՆ ՈւՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԻՐԱՎՈւՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԿՈՆՎԵՆՑԻԱ
25 նոյեմբերի 2016 թվական
http://escs.am
Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն
5 ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՀԱՆՐԱԿՐԹՈւԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈւՄ ԼՐԱՑՈւՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈւԹՅՈւՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈւ ՄԱՍԻՆ 
2014 թվականի դեկտեմբերի 1-ին
www.arlis.am
Հայաստանի Իրավական Տեղեկատվական Համակարգ
6 ՀԱՄԸՆԴՀԱՆՈւՐ ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ ԿՐԹՈւԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ ՊԼԱՆ ԵՎ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈւՅՑ
18 փետրվարի 2016 թվականի N6
www.arlis.am
Հայաստանի Իրավական Տեղեկատվական Համակարգ


http://www.irtek.am
Իրավական Տեղեկատվական Կենտրոն
7 ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈւԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈւԹՅՈւՆՆԵՐԸ ԵՎ ՑԱՆԿԸ
13 հոկտեմբերի 2016 թվականի N1058-Ն
www.irtek.am
Իրավական Տեղեկատվական Կենտրոն
8 ԿԱՐԳ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈւԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈւՆԵՈւԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ 
22 սեպտեմբեր 2016 թվականի N968-Ն
www.irtek.am
Իրավական Տեղեկատվական Կենտրոն
9 ԿՐԹՈւԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏՈւԿ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԿԱՐԻՔ ՈւՆԵՑՈՂ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՎԱԾ ՉԱՓԱՔԱՆԱԿԻ ՍԱՆԴՂԱԿԸ` ԸՍՏ ԵՐԵԽԱՅԻ ԿԱՐԻՔԻ ԾԱՆՐՈւԹՅԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆԻ
16 փետրվարի 2017 թվականի N141-Ն
http://escs.am
Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն


www.arlis.am
Հայաստանի Իրավական Տեղեկատվական Համակարգ
10 ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈւԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆՆԵՐ
13 հոկտեմբերի 2016 թվականի N1047-Ն
http://escs.am
Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն


www.arlis.am
Հայաստանի Իրավական Տեղեկատվական Համակարգ
11 ԿՐԹՈւԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈւԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳ
13 ապրիլի 2017 թվականի N370-Ն
http://escs.am
Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն


www.arlis.am
Հայաստանի Իրավական Տեղեկատվական Համակարգ
12 ԵՐԵԽԱՅԻ ԿՐԹՈւԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏՈւԿ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԿԱՐԻՔԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՎԿԱՅԱԳՐԻ ՏԻՊԱՅԻՆ ՁԵՎ
23 օգոստոսի 2016 թվականի N825-Ն
http://escs.am
Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն


www.irtek.am Իրավական Տեղեկատվական Կենտրոն
13 ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՈւՍՈւՑՄԱՆ ՊԼԱՆԻ (ԱՈւՊ) ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿ www.hmk.am
Հանրապետական Մանկավարժահոգեբանական Կենտրոն  
14 ԿԱՆԽԱՐԳԵԼԻՉ ՄԻՋԱՄՏՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ ՊԼԱՆ www.hmk.am
Հանրապետական Մանկավարժահոգեբանական Կենտրոն
15 ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈւԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈւՄԸ ՀՀ ԸՆԴՀԱՆՈւՐ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈւԹՅԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿԸ ԵՎ ՆԿԱՐԱԳՐԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈւ ՄԱՍԻՆ
14 հոկտեմբերի 2010 թվականի N1391-Ն
www.arlis.am
Հայաստանի Իրավական Տեղեկատվական Համակարգ
16 ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈւԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈւՄԸ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈւԹՅԱՆ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 14-Ի N 1391-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈւԹՅՈւՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈւՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈւ ՄԱՍԻՆ
10 հունիսի 2011 թվականի N823-Ն
www.arlis.am
Հայաստանի Իրավական Տեղեկատվական Համակարգ