Օրենսդրություն

ԽԵԼԱՄԻՏ ՀԱՐՄԱՐԵՑՈՒՄՆԵՐ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

Հավելված | ՀՀ կառավարության 2022 թվականի օգոստոսի 11-ի N 1265-Ն որոշման

Skip to content