Հանրապետական
Մանկավարժահոգեբանական
Կենտրոն

Republican Pedagogical-Psychological Center

Հանրային քննարկման է ներկայացված ««Հանրակրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը։

Առաջարկվող լրացումները և փոփոխություններն ուղղված են հանրակրթության կառավարման, ներառականության և բովանդակության բարեփոխումներին՝ նպատակադրելով առավել ճկուն և արդիական մոտեցումներ ներդնել համակարգի մի շարք գործընթացներում, ինչպես նաև կիրառել նոր գործիքակազմեր։

Ներկայումս կուտակված փորձառությունը թույլ է տալիս գնահատել ներառական կրթության իրականացման համակարգի խնդիրները և առաջարկել մոտեցումներ, որոնք հնարավորություն կտան բարելավել կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաներին տրամադրվող կրթական ծառայությունների որակը՝ նպաստելով իրական ներառմանը։ Խոսքը, մասնավորապես, տարբեր մակարդակներում գործառույթների և պատասխանատվությունների հստակ բաշխման, կրթական առանձնահատուկ պայմանների կարիքի առավել հասցեական սահմանման և գնահատման, գործընթացի թվայնացման, մոնիտորինգի և գնահատման մեխանիզմների ներդրման մասին է։

Ներառական կրթության գործընթացում սովորողակենտրոն և արդյունավետ մեխանիզմների հստակեցմանն ուղղված առաջարկվող փոփոխությունների և Օրենքի լրամշակման արդյունքում հնարավոր կլինի առավել արդյունավետ իրականացնել կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության կազմակերպման գործընթացը` ապահովելով յուրաքանչյուր երեխայի համար մատչելի և հասանելի կրթության հնարավորություն:

Օրենքում առաջարկվող փոփոխություններին մանրամասն ծանոթանալու համար հետևեք հղմանը

Իրադարձություններ

Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԵՌՈՒՍՏԱԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ «ԱՌԱՎՈՏ ԼՈՒՍՈ» ՀԱՂՈՐԴԱՇԱՐԻ ՀՅՈՒՐՆ Է ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՏՆՕՐԵՆ ԱՐԱՔՍԻԱ ՍՎԱՋՅԱՆԸ

Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերության «Առավոտ լուսո» հաղորդաշարի հյուրն է Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոնի տնօրեն Արաքսիա Սվաջյանը:

Զրույցն ընթացավ Հայաստանի Հանրապետությունում Նախադպրոցական կրթության ոլորտում համընդհանուր ներառական կրթության համակարգի ներդրման ժամանակացույցի, նախապատրաստական աշխատանքների և գործընթացի իրականացման հիմնակական ուղղությունների շուրջ:

Դիտե՛ք հարցացրույցն ամբողջությամբ Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերության յութուբյան պաշտոնական էջում ➤➤

Համագործակցություն

Skip to content