Հանրապետական
Մանկավարժահոգեբանական
Կենտրոն

Republican Pedagogical-Psychological Center

Շնորհավո'ր Հայաստանի հանրապետության սահմանադրության օրը ❤

Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոնը EduArmenia-ի հետ համատեղ մեկ հարթակում է համախմբել ներառական կրթության բոլոր շահագրգիռ կողմերին։

EduArmenia2022 Համահայկական գիտակրթական աշխատաժողովի «Ներառական կրթություն» բաժնի աշխատարանները կազմակերպվում են Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոնի և Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի հետ համագործակցությամբ:

Աշխատաժողովը տեղի է ունենալու հուլիսի 1-4-ը։

Հուլիսի 1-ին և 2-ին աշխատարանները կիրականացվեն առկա ձևաչափով. հասցե՝ ք․Երևան Ալեք Մանուկյան 13 (Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի բանասիրության ֆակուլտետ), հուլիսի 3-ին և 4-ին՝ առցանց ձևաչափով:

Աշխատաժողովի օրակարգը՝ https://bit.ly/3yB4Prj

Առկա ձևափափով աշխատարաններին մասնակցելու համար գրանցվել են շուրջ 700 մասնակից, որոնք տարբեր ոլորտներում աշխատող անձինք են, ում հետաքրքիր է Ներառական կրթության կազմակերպման առկա խնդիրները, ժամանակակից մոտեցումներն ու լուծումները։

Աշխատաժողովի Ներառական կրթության բաժնի թվով 60 խոսնակներ զեկույցով հանդես կգան առկա և առցանց ձևաչափով։ Ներկայացվող թեմաները բազմազան են, մեկը մյուսից հետաքրքիր, կարևոր ու արդիական, լուսաբանող ու քննարկելի:

Աշխատաժողովի հիմնական թեմատիկ ուղղություններն են՝

  • ✦ Ներառական կրթության քաղաքականություն, արժեքների ձևավորում
  • ✦ Դասավանդման ներառող ռազմավարություններ, այդ թվում ուսուցման համընդհանուր ձևավորում
  • ✦ Կրթական միջավայրի հարմարեցումների ապահովում, այդ թվում Աջակցող տեխնոլոգիաների կիրառում
  • ✦ Ներառականությունը նախադպրոցական տարիքում
  • ✦ Ներառականությունը հետդպրոցական կրթության մեջ
  • ✦ Բացառիկ ընդունակություններով սովորողների կրթության կազմակերպում:

Զեկույցները լինելու են 30 րոպե տևողությամբ, որից 20 րոպեն տրամադրվելու է թեմայի ներկայացմանը, իսկ վերջին 10 րոպեն՝ հարցուպատասխանին և քննարկմանը։

EduArmenia2022 Համահայկական գիտակրթական աշխատաժողովի «Ներառական կրթություն» բաժնի կազմակերպմանն աջակցում է ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը:

Սպասվում են հետաքրքիր զեկույցներ և ակտիվ քննարկումներ:

EduArmenia2022 Համահայկական գիտակրթական աշխատաժողովի «Ներառական կրթություն» բաժնի աշխատարանների խոսնակներին ծանոթանալ հետևյալ հղումով՝ https://bit.ly/3NgRKr2

ՎԵՐՋԻՆ ԳՐԱՌՈՒՄՆԵՐԸ

ՀՄԿ կողմից մշակված եվ հրատարակված
ուսումնաօժանդակ ձեռնարկների, մեթոդական ուղեցույցների եվ
աշխատանքային գիրք-տետրերի շնորհանդես

Համագործակցություն

4,540 դիտում
Skip to content