Հանրապետական
Մանկավարժահոգեբանական
Կենտրոն

Republican Pedagogical-Psychological Center

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՕՐ

2018 թ ՄԱԿ-ի Ընդհանուր վեհաժողովի կողմից ընդունված բանաձևով ՀՈՒՆՎԱՐԻ 24-ը հռչակվեց ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՕՐ։

Կրթության համաշխարհային օրվա ընդունմամբ՝ ՄԱԿ-ի անդամ պետությունները ճանաչեցին բոլոր մակարդակներում ներառական և հավասարական կրթությանն ուղղված գործողությունների կարևորությունը՝ ապահովելով, որ բոլորն ունենան ուսման հնարավորությունների հասանելիություն և ստանան անհրաժեշտ գիտելիքներ և հմտություններ՝ օգտվելու հասարակության մեջ լիարժեքորեն ներգրավվածության հնարավորություններից և խթանելու կայուն զարգացումը:

Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոնի կարգախոսն է.

«ՀԱՍԱՆԵԼԻ, ՄԱՏՉԵԼԻ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ»

Մեր տեսլականն է՝ հիմք ընդունելով յուրաքանչյուր երեխայի շահը՝ տեսնել նրա կրթության իրավունքի իրացումը հավասար, մատչելի պայմաններում:

ԵՐԿՕՐՅԱ ԱՌՑԱՆՑ ԴԱՍԸՆԹԱՑ

Հունվարի 25-ին և 26֊ին Մանկական և կրթության հոգեբանների հայկական ասոցիացիան, համագործակցելով Յունիսեֆի հայաստանյան գրասենյակի, ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության և Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոնի հետ, կազմակերպում է «Առաջնային օգնություն սթրեսային իրավիճակներում» թեմայով երկօրյա առցանց դասընթաց հոգեբանների, սոցիալական մանկավարժների, սոցիալական աշխատողների, լոգոպեդների հատուկ մանկավարժների համար, ովքեր աշխատում են երեխաների և մեծահասակների հետ և կարող են աջակցել սթրեսային և ճգնաժամային տարբեր իրավիճակներում։

Դասընթացը կվարի Մանկական և կրթության հոգեբանների հայկական ասոցացիայի հոգեբան, ԵՊՀ կիրառական հոգեբանության կենտրոնի տնօրեն Դավիթ Գևորգյանը:

Երկօրյա դասընթացում ներառված են հետևյալ հիմնական թեմաները՝

✦ Ի՞նչ է առաջնային հոգեբանական օգնությունը (ԱՀՕ), նպատակները

✦ Ո՞վ և ե՞րբ կարող է տրամադրել ԱՀՕ

✦ ԱՀՕ տրամադրման հիմնական կառուցվածը և քայլերը

✦ Արդյունավետ և գրագետ հաղորդակցումը ԱՀՕ ցուցաբերելիս

Առցանց դասընթացին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է նախապես գրանցվել.

«ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ» ԾՐԱԳԻՐ

Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոնի և Հայ օգնության ֆոնդի (ՀՕՖ) համագործակցությամբ 2020թ. դեկտեմբերից մեկնարկել է «Մանկավարժների Մասնագիտական Կարողությունների Զարգացման» իննամսյա ծրագիրը։

Ծրագրի նպատակն է վերապատրաստումների և շարունակական աջակցության միջոցով զարգացնել Հանրապետական թիվ 2 հատուկ կրթահամալիրի մանկավարժների և մանկավարժահոգեբանական ծառայության աջակցող թիմի մասնագետների մասնագիտական կարողությունները։

Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել 10 դասընթացներ, որոնք հիմնականում ուղղված կլինեն մանկավարժների դասավանդման

կարողությունների զարգացմանը, կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքի վերհանմանն ու դրա հիման վրա երեխայի հետ աշխատանքների պլանավորմանը, արդյունավետ մանկավարժահոգեբանական աջակցության իրականացմանը, երեխաների սոցիալ-կենցաղային կարողությունների զարգացմանը և այլ հիմնահարցերի վերհանմանը:

Վերապատրաստման դասընթացներին զուգահեռ նախատեսվում է իրականացնել նաև շարունակական աջակցություն, ինչը հնարավորություն կտա մանկավարժներին դեպքերի քննարկումների, մասնագիտական սուպերվիզիաների միջոցով գործնական մակարդակում ամրապնդել ձեռքբերված գիտելիքները։

Հանրակրթական դպրոցներում բուլինգի նվազեցմանն ուղղված ծրագիր

Հանրապետական մանկավարաժահոգեբանական կենտրոնի և շվեդական «Գլոբալ թու լոքալ» կազմերպության հետ համագործակցության շրջանակում մեկնարկում է հանրակրթական դպրոցներում բուլինգի նվազեցմանն ուղղված ծրագիր:

2020թ․ դեկտեմբերի 24-ին վերոնշյալ ծրագրի շրջանակներում Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոնի, «Գլոբալ թու լոքալ» կազմակերպության, Ստեփավանի թիվ 2 հիմնական, Կառնուտի միջնակարգ և Սարիգյուղի միջնակարգ դպրոցների միջև կնքվեց համագործակցության հուշագիր, որի համաձայն 2021 թվականին ծրագրում ընգրկված դպրոցներում նախատեսվում է անցկացնել «Բուլինգը, դրա դրսևորումները և կանխումը դպրոցներում» թեմայով ներմուծական դասընթացներ ուսուցիչների և ծնողների համար, ինչը հնարավորություն կտա ճանաչել “բուլինգ” երևույթն ու դրա կանխարգելման գործում բոլոր կողմերի, մասնավորապես մանկավարժների և ծնողների դերերը: Ծրագրի շրջանակներում «Փոփոխությունների թատրոն» կազմակերպության կողմից աշակերտների համար կազմակերպվելու են «Բուլինգ» թեմայով ինտերակտիվ ներկայացումներ, որոնք առավել հասանելի և հետաքրքիր եղանակով երեխաների մոտ կձևավորեն պատկերացումներ բուլինգի, դրա բացասական ազդեցության և հաղթահարման հարցերի շուրջ:

Ծրագրի շրջանակում նախատեսվում է միջազգային փորձագետների կողմից իրականացնել վերապատրաստման դասընթացների շարք Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոնի Վերապատրաստման և մեթոդական աջակցության բաժնի մասնագետների համար: Դեկտեմբերի 24-ին մեկնարկեց դասընթացների շարքի առաջին հանդիպումը «Բուլինգ երևույթը, տարածվածությունը և դրա կանխարգելումը» թեմայով, որը վարեց «Գլոբալ թու լոքալ» շվեդական կազմակերպության նախագահ Իրինա Ալեվերտը։

Ծրագրի իրականացման արդյունքում ստեղծված վերջնարդյունքների (դասընթացների մոդուլներ, ձեռնարկներ, տեսաֆիլմեր և այլն) կիրառմամբ ՀՄԿ-ի մասնագետների կողմից նախատեսվում է իրականացնել հանրակրթական դպրոցների մանկավարժների և ՏՄԱԿ-ների մասնագետների վերապատրատումներ՝ նպատակ ունենալով նվազեցնել կրթական հաստատություններում բուլինգի դրսևորումները, ուժեղացնել մանկավարժների կարողությունները բուլինգին արձագանքման հիմնահարցերի շուրջ, երեխաներին առավել իրազեկ և պաշտպանված դարձնել նմանատիպ իրավիճակներում հայտնվելուց, և ընդհանուր առմամբ, նպաստել առանց բռնության միջավայր կերտելուն:

Մասնագիտական առցանց վերապատրաստումներ հոգեբանների համար

ԵՊՀ Անձի Հոգեբանության Ամբիոն/YSU Chair of Personality Psychology-ն, համագործակցելով ՀՀ ԿԳՄՍՆ Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոնի հետ, և “Armenian American School Psychology Association”–ը իրականացրել են առցանց մասնագիտական վերապատրաստումների շարք՝ ուղղված պատերազմական իրավիճակներում դպրոցում աշխատող հոգեբանների գործունեության աջակցմանը:

ԹԵՄԱ՝ «Արցախից տեղափոխված երեխաների ներառումը դպրոցում»

Վերապատրասումը վարեցին “Armenian American School Psychology Association” և “Armenian Mental Health Initiative” կազմակերպությունների հոգեբաններ Նարինե Քեմիշյանը, Ֆիմի Հադդադյանը և Թելմա Առաքելյանը։

Հարցազրույց ՀՄԿ տնօրեն Արաքսիա Սվաջյանի հետ

Հայաստանում ապաստանած երեխաներին հոգեբանական աջակցության տրամադրման և այլ հարցերի մասին խոսել է Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոնի տնօրեն Արաքսիա Սվաջյանը Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերության «Առավոտ լուսո» հաղորդաշարի ընթացքում։

Հոգեբանական խորհրդատվություն եվ աջակցություն արցախյան պատերազմից տուժած ընտանիքներին

Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոնը հոգեբանական խորհրդատվություն և աջակցություն է տրամադրում արցախյան պատերազմից տուժած ընտանիքներին։

Հարցերի և խորհրդատվության համար կարող եք զանգահարել
+374 10 552495 հեռախոսահամարով։

08-0001-007 թեժ գծով հոգեբանական աջակցություն` դրա կարիքն ունեցող երեխաներին եվ նրանց ընտանիքներին
Պատերազմական իրավիճակով պայմանավորված՝ ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը, Հանրապետական և Տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնների հետ համատեղ, հոգեբանական աջակցության ծառայություններ է կազմակերպում այն երեխաների համար, որոնք կունենան դրա կարիքը։ Գործընթացում կներգրավվեն նաև դպրոցների հոգեբանները՝ ուսումնական հաստատությունում այդ մասնագետի առկայության դեպքում։ Այդ նպատակով կգործի նաև անվճար թեժ գիծ՝ 08-0001-007՝ խոցելի խմբերում գտնվող երեխաներին և նրանց ընտանիքներին արագ արձագանքելու, ուղղորդելու կամ հոգեբանական ծառայություն տրամադրելու նպատակով։
Վերոնշյալ թեժ գիծը գործում է նաև ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության և Ասիական զարգացման բանկի համագործակցության ծրագրի շրջանակում, որն իրականացնում էր Մանկական զարգացման հիմնադրամը, և նախատեսված էր արտակարգ իրավիճակով պայմանավորված հոգեբանական աջակցություն տրամադրելու համար։

Սկզբնաղբյուրը՝ Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն

 

Իրադարձություններ

Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն

«Ինչպե՞ս մատչելի ներկայացնել երեխաներին Հայաստանում ստեղծված պատերազմական իրավիճակը»

Ուղեցույց ծնողների համար

Պատերազմական իրավիճակներում բազմաթիվ ծնողներ առնչվում են այս խնդրի հետ։ Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոնի մասնագետների կողմից պատրաստված տեսանյութը, հուսով ենք, կօգնի նպանատիպ իրավիճակներում ճիշտ մոտեցում ցուցաբերել երեխաներին և զերծ պահել նրանց տրավմաներից և վախերից։

ՀՄԿ հոգեբան Ն․Մովսիսյանի պատրաստած հոդվածին ամբողջությամբ ծանոթանալու համար անցեք հետևյալ հղումով.

Համագործակցություն