Հանրապետական
Մանկավարժահոգեբանական
Կենտրոն

Republican Pedagogical-Psychological Center

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի պաշտոնակատար Վ.Դումանյանի հրամանով հաստատվել է ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻՆ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՂ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ։

Դասընթացներն իրականացվելու են մինչև 2021 թվականի նոյեմբերի 30-ը:

Ատեստավորման ենթակա ուսուցիչներին վերապատրաստելու նպատակով ԿԳՄՍ նախարարությունը երաշխավորել է 42 կազմակերպության՝ երաշխավորելով 14 դասընթաց, որոնցից յուրաքանչյուրն անցնելու համար սահմանվել են համապատասխան կրեդիտներ:

«Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը նույնպես ներառված է ատեստավորման ենթակա ուսուցիչներին վերապատրաստող երաշխավորված կազմակերպությունների ցանկում և իրականացնելու է ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացներն՝ ըստ հետևյալ բաղադրիչների ու առարկաների․

ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ

✦ Դասվարներ

ՄԻՋԻՆ ԵՎ ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑՆԵՐ

✦ Հայոց լեզու

✦ Պատմություն (Հայոց պատմություն, Համաշխարհային պատմություն, Հայոց եկեղեցու պատմություն, Հասարակագիտություն)

✦ Հանրահաշիվ

✦ Ինֆորմատիկա

✦ Ֆիզիկա

✦ Քիմիա

✦ Կենսաբանություն

✦ Ֆիզիկական կուլտուրա

✦ Երաժշտություն

✦ Տեխնոլոգիա

✦ Կերպարվեստ

Ատեստավորման ենթակա ուսուցչին վերապատրաստող երաշխավորված դասընթացների ցանկում է ընդգրկված նաև ՀՄԿ կողմից մշակված ՝

  • ✦ «Հանրակրթական դպրոցների ուսուցիչների և ուսուցչի օգնականների դասավանդման հմտությունների զարգացման ապահովում» ծրագրի շրջանակներում իրականացվող վերապատրաստման դասընթացը (1 կրեդիտ),
  • ✦ «Համընդհանուր ներառական կրթության ներդրման և մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայությունների տրամադրման» թեմայի շրջանակներում վերապատրաստման դասընթացը (1 կրեդիտ)։

Հանրային քննարկման է ներկայացված ««Հանրակրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը։

Առաջարկվող լրացումները և փոփոխություններն ուղղված են հանրակրթության կառավարման, ներառականության և բովանդակության բարեփոխումներին՝ նպատակադրելով առավել ճկուն և արդիական մոտեցումներ ներդնել համակարգի մի շարք գործընթացներում, ինչպես նաև կիրառել նոր գործիքակազմեր։

Ներկայումս կուտակված փորձառությունը թույլ է տալիս գնահատել ներառական կրթության իրականացման համակարգի խնդիրները և առաջարկել մոտեցումներ, որոնք հնարավորություն կտան բարելավել կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաներին տրամադրվող կրթական ծառայությունների որակը՝ նպաստելով իրական ներառմանը։ Խոսքը, մասնավորապես, տարբեր մակարդակներում գործառույթների և պատասխանատվությունների հստակ բաշխման, կրթական առանձնահատուկ պայմանների կարիքի առավել հասցեական սահմանման և գնահատման, գործընթացի թվայնացման, մոնիտորինգի և գնահատման մեխանիզմների ներդրման մասին է։

Ներառական կրթության գործընթացում սովորողակենտրոն և արդյունավետ մեխանիզմների հստակեցմանն ուղղված առաջարկվող փոփոխությունների և Օրենքի լրամշակման արդյունքում հնարավոր կլինի առավել արդյունավետ իրականացնել կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության կազմակերպման գործընթացը` ապահովելով յուրաքանչյուր երեխայի համար մատչելի և հասանելի կրթության հնարավորություն:

Օրենքում առաջարկվող փոփոխություններին մանրամասն ծանոթանալու համար հետևեք հղմանը

Իրադարձություններ

Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն

«Գիտության եվ կրթության նոր ռազմավարություն» քննարկում

«Շողակաթ» հեռուստաընկերության «Գիտության և կրթության նոր ռազմավարություն» ծրագրի հյուրն էր Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոնի տնօրեն Արաքսիա Սվաջյանը:

Զրույցի գլխավոր թեման էր` «բուլինգը դպրոցներում»․

✦ Ի՞նչ է բուլինգը

✦ Որո՞նք են բուլինգի առաջացման պատճառները

✦ Բուլինգի դրսևորման և կանխարգելման ձևերը

✦ Կիբեռբուլինգ՝ անխուսափելի՞, թե՞ վերահսկվող։

Այս և այլ հնարավոր խնդիրների և դրանց հաղթահարման կարևոր քայլերի մասին քննարկումը դիտեք ➤➤

Համագործակցություն

Skip to content