Հանրապետական
Մանկավարժահոգեբանական
Կենտրոն

Republican Pedagogical-Psychological Center

Իրադարձություններ

Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն

«Ինչ է բուլլինգը»
սոցիալական պատմություն

Ձեզ ենք ներկայացնում Հայկուհի Ադամյանի կողմից պատրաստված «Ինչ է բուլլինգը» սոցիալական պատմությունը։ Այս սոցիալական պատմության նպատակն է ուղղորդել երեխաներին` լուծել բուլլինգի հետ կապված դժվարությունները: Յուրաքանչյուր երեխա ինչ-որ պահի պետք է սովորի, որ ուրիշների նկատմամբ բռնություն գործադրելը երբեք լավ չէ և դեմ է դպրոցական կանոններին: Ոչ ոք չի սիրում հալածանքի ենթարկվել, տխրել կամ վիրավորված լինել:

Կարդացեք այս պատմությունը երեխաների համար: Քննարկեք այն նրանց հետ և հավատացրեք նրանց, որ յուրաքանչյուր մարդ կարևոր և արժեքավոր է:

ԲԼՈԳ

Համագործակցություն