Հանրապետական
Մանկավարժահոգեբանական
Կենտրոն

Republican Pedagogical-Psychological Center

ՍԻՐԵԼԻ՛ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐ

ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԸ (ՀՄԿ) ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ Է ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ

ՀՄԿ-ն ունի վերապատրաստումների բազմամյա փորձ։ Կենտրոնում առկա են վերապատրաստման համար անհրաժեշտ տարածք, սարքավորումներ, իսկ դասընթացները կվարեն ոլորտի լավագույն արհեստավարժ մասնագետները։ Վերապատրաստումներին մասնակցելու համար անհաժեշտ է լրացնել գրանցման հայտը։ Մեր համակարգող կազմը կապ կհաստատի Ձեզ հետ՝ դասընթացի մասին առավել մանրամասն տեղեկացնելու և Ձեզ հետաքրքրող հարցերին պատասխանելու նպատակով։

Մեր փորձառու մասնագետների մասին կարող եք տեղեկանալ կայքի` Վերապատրաստումներ/Վերապատրաստող մասնագետներ բաժնում:

Ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացները տեղի կունենան ըստ հետևյալ առարկաների՝ ներառյալ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ և ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ (ՏՀՏ) բաղադրիչները․

ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ

✦ Դասվարներ

ՄԻՋԻՆ ԵՎ ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑՆԵՐ

✦ Հայոց լեզու

✦ Պատմություն

✦ Հասարակագիտություն

✦ Աշխարհագրություն

✦ Տեխնոլոգիա

✦ Կերպարվեստ

Ակնկալում ենք Ձեր ակտիվ մասնակցությունն ու սիրով սպասում Ձեզ Երևանում և ՀՀ բոլոր մարզերում:

ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՐԱՆՑՎԵԼ՝ ԼՐԱՑՆԵԼՈՎ ՀԱՅՏԸ

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի պաշտոնակատար Վ. Դումանյանի հրամանով հաստատվել է ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻՆ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՂ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ։

Դասընթացներն իրականացվելու են մինչև 2021 թվականի նոյեմբերի 30-ը:

Ատեստավորման ենթակա ուսուցիչներին վերապատրաստելու նպատակով ԿԳՄՍ նախարարությունը երաշխավորել է 42 կազմակերպության՝ երաշխավորելով 14 դասընթաց, որոնցից յուրաքանչյուրն անցնելու համար սահմանվել են համապատասխան կրեդիտներ:

«Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը նույնպես ներառված է ատեստավորման ենթակա ուսուցիչներին վերապատրաստող երաշխավորված կազմակերպությունների ցանկում և իրականացնելու է ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացներն՝ ըստ հետևյալ բաղադրիչների ու առարկաների․

ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ

✦ Դասվարներ

ՄԻՋԻՆ ԵՎ ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑՆԵՐ

✦ Հայոց լեզու

✦ Պատմություն

✦ Հասարակագիտություն

✦ Աշխարհագրություն

✦ Տեխնոլոգիա

✦ Կերպարվեստ

Ատեստավորման ենթակա ուսուցչին վերապատրաստող երաշխավորված դասընթացների ցանկում է ընդգրկված նաև ՀՄԿ կողմից մշակված ՝

  • ✦ «Հանրակրթական դպրոցների ուսուցիչների և ուսուցչի օգնականների դասավանդման հմտությունների զարգացման ապահովում» ծրագրի շրջանակներում իրականացվող վերապատրաստման դասընթացը (1 կրեդիտ),
  • ✦ «Համընդհանուր ներառական կրթության ներդրման և մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայությունների տրամադրման» թեմայի շրջանակներում վերապատրաստման դասընթացը (1 կրեդիտ)։

Իրադարձություններ

Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն

Հաստատվել է ՏՄԱԿ-ների ֆինանսավորման նոր կարգը

Տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնների ֆինանսավորումը կկազմակերպվի նոր կարգով: Այն կնպաստի, որ ներառական կրթությանն աջակցող ծառայություններն իրականացվեն ավելի լայնածավալ։ Ինչպես նշեց ՀՄԿ տնօրեն Ա.Սվաջյանը՝ եթե նախկինում Կենտրոնները բաժանվում էին փոքր, միջին և մեծ խմբերի, և հիմքում իրենց սպասարկման տարածքում սովորողների քանակն էր հաշվի առնված, ապա այժմ նկատի են ունենալու սովորողների խտությունը տվյալ հաստատությունում:

Կառավարության որոշմամբ կհաստատվեն նոր հաստիքներ, որոնց համար կգործի աշխատավարձերի միասնական քաղաքականություն: ➤➤

Հանրային քննարկման է ներկայացված ««Հանրակրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը։

Առաջարկվող լրացումները և փոփոխություններն ուղղված են հանրակրթության կառավարման, ներառականության և բովանդակության բարեփոխումներին՝ նպատակադրելով առավել ճկուն և արդիական մոտեցումներ ներդնել համակարգի մի շարք գործընթացներում, ինչպես նաև կիրառել նոր գործիքակազմեր։

Ներկայումս կուտակված փորձառությունը թույլ է տալիս գնահատել ներառական կրթության իրականացման համակարգի խնդիրները և առաջարկել մոտեցումներ, որոնք հնարավորություն կտան բարելավել կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաներին տրամադրվող կրթական ծառայությունների որակը՝ նպաստելով իրական ներառմանը։ Խոսքը, մասնավորապես, տարբեր մակարդակներում գործառույթների և պատասխանատվությունների հստակ բաշխման, կրթական առանձնահատուկ պայմանների կարիքի առավել հասցեական սահմանման և գնահատման, գործընթացի թվայնացման, մոնիտորինգի և գնահատման մեխանիզմների ներդրման մասին է։

Ներառական կրթության գործընթացում սովորողակենտրոն և արդյունավետ մեխանիզմների հստակեցմանն ուղղված առաջարկվող փոփոխությունների և Օրենքի լրամշակման արդյունքում հնարավոր կլինի առավել արդյունավետ իրականացնել կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության կազմակերպման գործընթացը` ապահովելով յուրաքանչյուր երեխայի համար մատչելի և հասանելի կրթության հնարավորություն:

Օրենքում առաջարկվող փոփոխություններին մանրամասն ծանոթանալու համար հետևեք հղմանը

Համագործակցություն

Skip to content