Թափուր աշխատատեղեր ՀՄԿ-ում

29.04.2024-06.05.2024 | Կադրերի տեսուչ

«Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ն աշխատանքի է հրավիրում ԿԱԴՐԵՐԻ ՏԵՍՈՒՉԻ։

Աշխատանքային պարտականություններ՝

 • ✦ կադրային գործ,
 • ✦ հրամանների կազմում, էլեկտրոնային հրամանագրքի վարում, փաստաթղթաշրջանառության ապահովում,
 • ✦ աշխատանքային պայմանագրերի կազմում, հաշվառում և պահպանում,
 • ✦ անձնական տվյալների և անձնական գործերի վարում,
 • ✦ կադրերի հետ կապված փաստաթղթերի պաշտոնական գրությունների հանձնարարականների և հրամանների կազմում, դրանց կատարման ընթացքի վերահսկում:

Պահանջվող որակավորումներ և hմտություններ՝

 • ✦ բարձրագույն կրթություն,
 • ✦ կադրերի տեսուչի աշխատանքային փորձ,
 • ✦ իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի իմացություն,
 • ✦ տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու ունակություն,
 • ✦ անձնական տվյալների գաղտնիության պահպանման կարողություն,
 • ✦ միաժամանակ տարբեր առաջադրանքներ կատարելու և աշխատանքը վերջնաժամկետներին հասցնելու կարողություն,
 • ✦ թիմում աշխատելու պատրաստակամություն և հաղորդակցման գերազանց հմտություններ,
 • ✦ կադրային գործի մասնագիտական դասընթացների վկայականի առկայությունը կդիտվի որպես առավելություն։

Աշխատանքը լրիվ աշխատաժամանակով է (1 դրույքաչափ)։

Դիմելու համար անհրաժեշտ է մինչև սույն թվականի մայիսի 6-ը ներառյալ աշխատանքային ինքնակենսագրությունը (CV) ուղարկել hr.hmkentron@gmail.com էլ․ հասցեին՝ թեմա դաշտում նշելով պաշտոնի անվանումը։

Առաջին՝ փաստաթղթային փուլը հաղթահարած մասնագետները կհրավիրվեն հարցազրույցի:

«Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ն աշխատանքի է հրավիրում ԿԱԴՐԵՐԻ ՏԵՍՈՒՉԻ։

Աշխատանքային պարտականություններ՝

 • ✦ կադրային գործ,
 • ✦ հրամանների կազմում, էլեկտրոնային հրամանագրքի վարում, փաստաթղթաշրջանառության ապահովում,
 • ✦ աշխատանքային պայմանագրերի կազմում, հաշվառում և պահպանում,
 • ✦ անձնական տվյալների և անձնական գործերի վարում,
 • ✦ կադրերի հետ կապված փաստաթղթերի պաշտոնական գրությունների հանձնարարականների և հրամանների կազմում, դրանց կատարման ընթացքի վերահսկում:

Պահանջվող որակավորումներ և hմտություններ՝

 • ✦ բարձրագույն կրթություն,
 • ✦ կադրերի տեսուչի աշխատանքային փորձ,
 • ✦ իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի իմացություն,
 • ✦ տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու ունակություն,
 • ✦ անձնական տվյալների գաղտնիության պահպանման կարողություն,
 • ✦ միաժամանակ տարբեր առաջադրանքներ կատարելու և աշխատանքը վերջնաժամկետներին հասցնելու կարողություն,
 • ✦ թիմում աշխատելու պատրաստակամություն և հաղորդակցման գերազանց հմտություններ,
 • ✦ կադրային գործի մասնագիտական դասընթացների վկայականի առկայությունը կդիտվի որպես առավելություն։

Աշխատանքը լրիվ աշխատաժամանակով է (1 դրույքաչափ)։

Դիմելու համար անհրաժեշտ է մինչև սույն թվականի մայիսի 6-ը ներառյալ աշխատանքային ինքնակենսագրությունը (CV) ուղարկել hr.hmkentron@gmail.com էլ․ հասցեին՝ թեմա դաշտում նշելով պաշտոնի անվանումը։

Առաջին՝ փաստաթղթային փուլը հաղթահարած մասնագետները կհրավիրվեն հարցազրույցի:

«Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ն աշխատանքի է հրավիրում ԳՐԱՖԻԿ ԴԻԶԱՅՆԵՐԻ:

Աշխատանքային պարտականություններ՝

 • ✦ համակարգչային գրաֆիկական ձևավորման աշխատանքների իրականացում /ձեռնարկներ, ձևաթղթեր, այցեքարտեր, էլեկտրոնային բացիկներ/,
 • ✦ լուսանկարների մշակում, տեսանյութերի պատրաստում, մոնտաժային աշխատանքներ,
 • ✦ տպագիր նյութերի համար դիզայնի կոնցեպտի և էլեմենտների մշակում, տպագրական ֆայլերի պատրաստում:

Պահանջվող որակավորումներ և hմտություններ՝

 • ✦ բարձրագույն կրթություն,
 • ✦ Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, CorelDraw ծրագրերի իմացություն և այդ ծրագրերով վարժ աշխատելու կարողություն,
 • ✦ Դիզայնի հմտությունների տիրապետում,
 • ✦ Միաժամանակ տարբեր առաջադրանքներ կատարելու և աշխատանքը վերջնաժամկետներին հասցնելու կարողություն,
 • ✦ Ստեղծագործական մտածողություն և խնդիրներ լուծելու կարողություն,
 • ✦ Թիմում աշխատելու պատրաստակամություն և հաղորդակցման գերազանց հմտություններ:

Աշխատանքը ոչ լրիվ աշխատաժամանակով է (0,5 դրույքաչափ)։

Դիմելու համար անհրաժեշտ է մինչև սույն թվականի ապրիլի 17-ը ներառյալ աշխատանքային ինքնակենսագրությունը (CV) և կատարված աշխատանքներից մի քանիսը (պորտֆոլիո) ուղարկել hr.hmkentron@gmail.com էլ․ հասցեին՝ թեմա դաշտում նշելով պաշտոնի անվանումը։

Առաջին՝ փաստաթղթային փուլը հաղթահարած մասնագետները կհրավիրվեն հարցազրույցի:

Սիրով սպասում ենք մեր նոր գործընկերոջը՝ հետաքրքիր և ստեղծագործ աշխատանքի ակնկալիքով:

«Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ն (այսուհետ՝ Կենտրոն) աշխատանքի է հրավիրում էրգոթերապիստ-վերապատրաստողի՝ Կենտրոնի Վերապատրաստման և մեթոդական աջակցության բաժնում համապատասխան պաշտոնը զբաղեցնելու համար։

Հիմնական գործառույթներ՝

 • ✦ Պլանային և ընթացիկ վերապատրաստումների համար մոդուլների մշակում.
 • ✦ Տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնների և ուսումնական հաստատությունների մասնագետների համար պետական ծրագրով հաստատված վերապատրաստումների իրականացում.
 • ✦ Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության կազմակերպման գործում շահագրգիռ կազմակերպությունների (պետական և համայնքային կառույցներ, ՊՈԱԿ-ներ, ՀԿ-ներ, հիմնադրամներ և այլն) ներկայացուցիչների, ծնողների համար վերապատրաստման դասընթացների անցկացում.
 • ✦ Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության կազմակերպման գործընթացի բարելավմանը և մասնագետների կարողության զարգացմանը միտված ուսումնաօժանդակ նյութերի մշակում.
 • ✦ Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության գործընթացում կիրառվող գործընթացների և ձևաթղթերի վերանայում և մշակում.
 • ✦ Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության քաղաքականության բարելավմանն ուղղված առաջարկությունների մշակում.

Պահանջվող որակավորումներ և hմտություններ՝

 • ✦ Բարձրագույն կրթություն՝ էրգոթերապիստի որակավորմամբ
 • ✦ Էրգոթերապիստի առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ
 • ✦ Դասընթացների անցկացնելու փորձը կդիտվի որպես առավելություն
 • ✦ Համակարգչով և ժամանակակից տեխնիկական այլ միջոցներով աշխատելու ունակություն
 • ✦ Միաժամանակ տարբեր առաջադրանքներ կատարելու և աշխատանքը վերջնաժամկետներին հասցնելու կարողություն
 • ✦ Պատասխանատվության բարձր զգացում
 • ✦ Թիմում աշխատելու պատրաստակամություն և հաղորդակցման գերազանց հմտություններ

Դիմելու համար անհրաժեշտ է մինչև սույն թվականի ապրիլի 1-ը աշխատանքային ինքնակենսագրությունն (CV) ուղարկել hr.hmkentron@gmail.com էլ․ հասցեին՝ թեմա դաշտում նշելով պաշտոնի անվանումը (էրգոթերապիստ-վերապատրաստող)։

Առաջին՝ փաստաթղթային փուլը հաղթահարած մասնագետները կհրավիրվեն հարցազրույցի:

ՀՄԿ թիմը սիրով սպասում է նոր գործընկերոջը՝ հետաքրքիր աշխատանքի և արդյունավետ համագործակցության ակնկալիքով:

«Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ն (այսուհետ՝ Կենտրոն) աշխատանքի է հրավիրում էրգոթերապիստ-վերապատրաստողի՝ Կենտրոնի Վերապատրաստման և մեթոդական աջակցության բաժնում համապատասխան պաշտոնը զբաղեցնելու համար։

Հիմնական գործառույթներ՝

 • ✦ Պլանային և ընթացիկ վերապատրաստումների համար մոդուլների մշակում.
 • ✦ Տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնների և ուսումնական հաստատությունների մասնագետների համար պետական ծրագրով հաստատված վերապատրաստումների իրականացում.
 • ✦ Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության կազմակերպման գործում շահագրգիռ կազմակերպությունների (պետական և համայնքային կառույցներ, ՊՈԱԿ-ներ, ՀԿ-ներ, հիմնադրամներ և այլն) ներկայացուցիչների, ծնողների համար վերապատրաստման դասընթացների անցկացում.
 • ✦ Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության կազմակերպման գործընթացի բարելավմանը և մասնագետների կարողության զարգացմանը միտված ուսումնաօժանդակ նյութերի մշակում.
 • ✦ Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության գործընթացում կիրառվող գործընթացների և ձևաթղթերի վերանայում և մշակում.
 • ✦ Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության քաղաքականության բարելավմանն ուղղված առաջարկությունների մշակում.

Պահանջվող որակավորումներ և hմտություններ՝

 • ✦ Բարձրագույն կրթություն՝ էրգոթերապիստի որակավորմամբ
 • ✦ Էրգոթերապիստի առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ
 • ✦ Դասընթացների անցկացնելու փորձը կդիտվի որպես առավելություն
 • ✦ Համակարգչով և ժամանակակից տեխնիկական այլ միջոցներով աշխատելու ունակություն
 • ✦ Միաժամանակ տարբեր առաջադրանքներ կատարելու և աշխատանքը վերջնաժամկետներին հասցնելու կարողություն
 • ✦ Պատասխանատվության բարձր զգացում
 • ✦ Թիմում աշխատելու պատրաստակամություն և հաղորդակցման գերազանց հմտություններ

Դիմելու համար անհրաժեշտ է մինչև սույն թվականի սեպտեմբերի 26-ը աշխատանքային ինքնակենսագրությունն (CV) ուղարկել hr.hmkentron@gmail.com էլ․ հասցեին՝ թեմա դաշտում նշելով պաշտոնի անվանումը (էրգոթերապիստ-վերապատրաստող)։

Առաջին՝ փաստաթղթային փուլը հաղթահարած մասնագետները կհրավիրվեն հարցազրույցի:

ՀՄԿ թիմը սիրով սպասում է նոր գործընկերոջը՝ հետաքրքիր աշխատանքի և արդյունավետ համագործակցության ակնկալիքով:

Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոնն աշխատանքի է հրավիրում ՏԻՖԼՈՄԱՆԿԱՎԱՐԺԻ՝ Կենտրոնի Գնահատման բաժնում համապատասխան պաշտոնն զբաղեցնելու համար։

Հիմնական գործառույթներ՝

 • ✦ Տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնների (ՏՄԱԿ-ներ) և ուսումնական հաստատությունների մասնագետներին երեխայի կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքի գնահատման (այսուհետ՝ Գնահատում) վերաբերյալ խորհրդատվությունների տրամադրում
 • ✦ ՏՄԱԿ-ների կողմից իրականացվող Գնահատման գործընթացի մշտադիտարկում
 • ✦ Գնահատման բողոքարկման գործընթացներին մասնակցություն և որոշումների ընդունում
 • ✦ Գնահատման և արձանագրման համակարգում մուտքագրման աշխատանքների իրականացում
 • ✦ Գնահատման գործընթացի վերաբերյալ գործնական դասընթացների կազմակերպում և իրականացում ՏՄԱԿ-ների մասնագետների համար
 • Աշխատանքային պարտականությունների և լիազորությունների իրականացման համար պարտադիր գործուղումների մեկնում

Պահանջվող որակավորումներ և hմտություններ՝

 • ✦ Բարձրագույն կրթություն՝ տիֆլոմանկավարժի որակավորմամբ
 • ✦ Տիֆլոմանկավարժի առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ
 • ✦ Համակարգչով և ժամանակակից տեխնիկական այլ միջոցներով աշխատելու ունակություն
 • ✦ Միաժամանակ տարբեր առաջադրանքներ կատարելու և աշխատանքը վերջնաժամկետներին հասցնելու կարողություն
 • ✦ Պատասխանատվության բարձր զգացում
 • ✦ Թիմում աշխատելու պատրաստակամություն և հաղորդակցման գերազանց հմտություններ։

Դիմելու համար անհրաժեշտ է մինչև սույն թվականի սեպտեմբերի 25-ը աշխատանքային ինքնակենսագրությունն (CV) ուղարկել hr.hmkentron@gmail.com էլ․ հասցեին՝ թեմա դաշտում նշելով պաշտոնի անվանումը (տիֆլոմանկավարժ)։

Առաջին՝ փաստաթղթային փուլը հաղթահարած մասնագետները կհրավիրվեն հարցազրույցի:

ՀՄԿ թիմը սիրով սպասում է նոր գործընկերոջը՝ հետաքրքիր աշխատանքի և արդյունավետ համագործակցության ակնկալիքով:

Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոնն աշխատանքի է հրավիրում ՍՈՒՐԴՈՄԱՆԿԱՎԱՐԺԻ՝ Կենտրոնի Գնահատման բաժնում համապատասխան պաշտոնն զբաղեցնելու համար։

Հիմնական գործառույթներ՝

 • ✦ Տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնների (ՏՄԱԿ-ներ) և ուսումնական հաստատությունների մասնագետներին երեխայի կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքի գնահատման (այսուհետ՝ Գնահատում) վերաբերյալ խորհրդատվությունների տրամադրում
 • ✦ ՏՄԱԿ-ների կողմից իրականացվող Գնահատման գործընթացի մշտադիտարկում
 • ✦ Գնահատման բողոքարկման գործընթացներին մասնակցություն և որոշումների ընդունում
 • ✦ Գնահատման և արձանագրման համակարգում մուտքագրման աշխատանքների իրականացում
 • ✦ Գնահատման գործընթացի վերաբերյալ գործնական դասընթացների կազմակերպում և իրականացում ՏՄԱԿ-ների մասնագետների համար
 • Աշխատանքային պարտականությունների և լիազորությունների իրականացման համար պարտադիր գործուղումների մեկնում

Պահանջվող որակավորումներ և hմտություններ՝

 • ✦ Բարձրագույն կրթություն՝ սուրդոմանկավարժի որակավորմամբ
 • ✦ Սուրդոմանկավարժի առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ
 • ✦ Համակարգչով և ժամանակակից տեխնիկական այլ միջոցներով աշխատելու ունակություն
 • ✦ Միաժամանակ տարբեր առաջադրանքներ կատարելու և աշխատանքը վերջնաժամկետներին հասցնելու կարողություն
 • ✦ Պատասխանատվության բարձր զգացում
 • ✦ Թիմում աշխատելու պատրաստակամություն և հաղորդակցման գերազանց հմտություններ

Դիմելու համար անհրաժեշտ է մինչև սույն թվականի սեպտեմբերի 25-ը աշխատանքային ինքնակենսագրությունն (CV) ուղարկել hr.hmkentron@gmail.com էլ․ հասցեին՝ թեմա դաշտում նշելով պաշտոնի անվանումը (սուրդոմանկավարժ)։

Առաջին՝ փաստաթղթային փուլը հաղթահարած մասնագետները կհրավիրվեն հարցազրույցի:

ՀՄԿ թիմը սիրով սպասում է նոր գործընկերոջը՝ հետաքրքիր աշխատանքի և արդյունավետ համագործակցության ակնկալիքով:

Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոնն աշխատանքի է հրավիրում ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԻ՝ Կենտրոնի Գնահատման բաժնում համապատասխան պաշտոնն զբաղեցնելու համար։

Հիմնական գործառույթներ՝

 • ✦ Տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնների (ՏՄԱԿ-ներ) և ուսումնական հաստատությունների մասնագետներին երեխայի կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքի գնահատման (այսուհետ՝ Գնահատում) վերաբերյալ խորհրդատվությունների տրամադրում
 • ✦ ՏՄԱԿ-ների կողմից իրականացվող Գնահատման գործընթացի մշտադիտարկում
 • ✦ Գնահատման բողոքարկման գործընթացներին մասնակցություն և որոշումների ընդունում
 • ✦ Գնահատման և արձանագրման համակարգում մուտքագրման աշխատանքների իրականացում
 • ✦ Գնահատման գործընթացի վերաբերյալ գործնական դասընթացների կազմակերպում և իրականացում ՏՄԱԿ-ների մասնագետների համար
 • Աշխատանքային պարտականությունների և լիազորությունների իրականացման համար պարտադիր գործուղումների մեկնում

Պահանջվող որակավորումներ և hմտություններ՝

 • ✦ Բարձրագույն կրթություն՝ սոցիալական մանկավարժի որակավորմամբ
 • ✦ Սուրդոմանկավարժի առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ
 • ✦ Համակարգչով և ժամանակակից տեխնիկական այլ միջոցներով աշխատելու ունակություն
 • ✦ Միաժամանակ տարբեր առաջադրանքներ կատարելու և աշխատանքը վերջնաժամկետներին հասցնելու կարողություն
 • ✦ Պատասխանատվության բարձր զգացում
 • ✦ Թիմում աշխատելու պատրաստակամություն և հաղորդակցման գերազանց հմտություններ

Դիմելու համար անհրաժեշտ է մինչև սույն թվականի սեպտեմբերի 25-ը աշխատանքային ինքնակենսագրությունն (CV) ուղարկել hr.hmkentron@gmail.com էլ․ հասցեին՝ թեմա դաշտում նշելով պաշտոնի անվանումը (սոցիալական մանկավարժ)։

Առաջին՝ փաստաթղթային փուլը հաղթահարած մասնագետները կհրավիրվեն հարցազրույցի:

ՀՄԿ թիմը սիրով սպասում է նոր գործընկերոջը՝ հետաքրքիր աշխատանքի և արդյունավետ համագործակցության ակնկալիքով:

Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոնն աշխատանքի է հրավիրում ՏԻՖԼՈՄԱՆԿԱՎԱՐԺԻ՝ Կենտրոնի Գնահատման բաժնում համապատասխան պաշտոնն զբաղեցնելու համար։

Հիմնական գործառույթներ՝

 • ✦ Տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնների (ՏՄԱԿ-ներ) և ուսումնական հաստատությունների մասնագետներին երեխայի կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքի գնահատման (այսուհետ՝ Գնահատում) վերաբերյալ խորհրդատվությունների տրամադրում
 • ✦ ՏՄԱԿ-ների կողմից իրականացվող Գնահատման գործընթացի մշտադիտարկում
 • ✦ Գնահատման բողոքարկման գործընթացներին մասնակցություն և որոշումների ընդունում
 • ✦ Գնահատման և արձանագրման համակարգում մուտքագրման աշխատանքների իրականացում
 • ✦ Գնահատման գործընթացի վերաբերյալ գործնական դասընթացների կազմակերպում և իրականացում ՏՄԱԿ-ների մասնագետների համար
 • ✦ Կրթության քաղաքականության բարելավմանն ուղղված առաջարկությունների մշակում։

Պահանջվող որակավորումներ և hմտություններ՝

 • ✦ Բարձրագույն կրթություն՝ տիֆլոմանկավարժի որակավորմամբ
 • ✦ Տիֆլոմանկավարժի առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ
 • ✦ Համակարգչով և ժամանակակից տեխնիկական այլ միջոցներով աշխատելու ունակություն
 • ✦ Միաժամանակ տարբեր առաջադրանքներ կատարելու և աշխատանքը վերջնաժամկետներին հասցնելու կարողություն
 • ✦ Պատասխանատվության բարձր զգացում
 • ✦ Թիմում աշխատելու պատրաստակամություն և հաղորդակցման գերազանց հմտություններ։

Դիմելու համար անհրաժեշտ է մինչև սույն թվականի փետրվարի 14-ը աշխատանքային ինքնակենսագրությունն (CV) ուղարկել hr.hmkentron@gmail.com էլ․ հասցեին՝ թեմա դաշտում նշելով պաշտոնի անվանումը (տիֆլոմանկավարժ)։

Առաջին՝ փաստաթղթային փուլը հաղթահարած մասնագետները կհրավիրվեն հարցազրույցի:

ՀՄԿ թիմը սիրով սպասում է նոր գործընկերոջը՝ հետաքրքիր աշխատանքի և արդյունավետ համագործակցության ակնկալիքով:

Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոնն աշխատանքի է հրավիրում ՍՈՒՐԴՈՄԱՆԿԱՎԱՐԺԻ՝ Կենտրոնի Գնահատման բաժնում համապատասխան պաշտոնն զբաղեցնելու համար։

Հիմնական գործառույթներ՝

 • ✦ Տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնների (ՏՄԱԿ-ներ) և ուսումնական հաստատությունների մասնագետներին երեխայի կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքի գնահատման (այսուհետ՝ Գնահատում) վերաբերյալ խորհրդատվությունների տրամադրում
 • ✦ ՏՄԱԿ-ների կողմից իրականացվող Գնահատման գործընթացի մշտադիտարկում
 • ✦ Գնահատման բողոքարկման գործընթացներին մասնակցություն և որոշումների ընդունում
 • ✦ Գնահատման և արձանագրման համակարգում մուտքագրման աշխատանքների իրականացում
 • ✦ Գնահատման գործընթացի վերաբերյալ գործնական դասընթացների կազմակերպում և իրականացում ՏՄԱԿ-ների մասնագետների համար
 • ✦ Կրթության քաղաքականության բարելավմանն ուղղված առաջարկությունների մշակում

Պահանջվող որակավորումներ և hմտություններ՝

 • ✦ Բարձրագույն կրթություն՝ սուրդոմանկավարժի որակավորմամբ
 • ✦ Սուրդոմանկավարժի առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ
 • ✦ Համակարգչով և ժամանակակից տեխնիկական այլ միջոցներով աշխատելու ունակություն
 • ✦ Միաժամանակ տարբեր առաջադրանքներ կատարելու և աշխատանքը վերջնաժամկետներին հասցնելու կարողություն
 • ✦ Պատասխանատվության բարձր զգացում
 • ✦ Թիմում աշխատելու պատրաստակամություն և հաղորդակցման գերազանց հմտություններ

Դիմելու համար անհրաժեշտ է մինչև սույն թվականի փետրվարի 14-ը աշխատանքային ինքնակենսագրությունն (CV) ուղարկել hr.hmkentron@gmail.com էլ․ հասցեին՝ թեմա դաշտում նշելով պաշտոնի անվանումը (սուրդոմանկավարժ)։

Առաջին՝ փաստաթղթային փուլը հաղթահարած մասնագետները կհրավիրվեն հարցազրույցի:

ՀՄԿ թիմը սիրով սպասում է նոր գործընկերոջը՝ հետաքրքիր աշխատանքի և արդյունավետ համագործակցության ակնկալիքով:

Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոնն աշխատանքի է հրավիրում բացառիկ ընդունակություններ ունեցող երեխաների հետ աշխատանքի փորձ ունեցող ՀՈԳԵԲԱՆԻ ԿԱՄ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԻ։

Հիմնական գործառույթներ՝

 • ✦ Պլանային և ընթացիկ վերապատրաստումների համար մոդուլների մշակում
 • ✦ Տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնների և ուսումնական հաստատությունների մասնագետների համար վերապատրաստման դասընթացների իրականացում
 • ✦ Ներառական կրթության կազմակերպման գործում շահագրգիռ կազմակերպությունների ներկայացուցիչների, ոլորտի մասնագետների և ծնողների համար վերապատրաստման դասընթացների անցկացում, ինչպես նաև մեթոդական աջակցության և մասնագիտական խորհրդատվության տրամադրում
 • ✦ Ներառական կրթության քաղաքականության բարելավմանն ուղղված առաջարկությունների մշակում
 • ✦ Ուսումնաօժանդակ ձեռնարկների, մեթոդական ուղեցույցների, հոդվածների և նյութերի մշակում

Պահանջվող որակավորումներ և hմտություններ՝

 • ✦ Բարձրագույն կրթություն՝ հոգեբանի կամ մանկավարժի որակավորմամբ
 • ✦ Բացառիկ ընդունակություններ ունեցող երեխաների հետ աշխատանքային փորձ
 • ✦ Դասընթացների անցկացնելու փորձը կդիտվի որպես առավելություն
 • ✦ Համակարգչով և ժամանակակից տեխնիկական այլ միջոցներով աշխատելու ունակություն
 • ✦ Միաժամանակ տարբեր առաջադրանքներ կատարելու և աշխատանքը վերջնաժամկետներին հասցնելու կարողություն
 • ✦ Պատասխանատվության բարձր զգացում
 • ✦ Թիմում աշխատելու պատրաստակամություն և հաղորդակցման գերազանց հմտություններ

Դիմելու համար անհրաժեշտ է մինչև սույն թվականի նոյեմբերի 30-ը աշխատանքային ինքնակենսագրությունն (CV) ուղարկել hr.hmkentron@gmail.com էլ․ հասցեին՝ թեմա դաշտում նշելով պաշտոնի անվանումը (հոգեբան/մանկավարժ)։

Առաջին՝ փաստաթղթային փուլը հաղթահարած մասնագետները կհրավիրվեն հարցազրույցի:

ՀՄԿ թիմը սիրով սպասում է նոր գործընկերոջը՝ հետաքրքիր աշխատանքի և արդյունավետ համագործակցության ակնկալիքով:

«Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ն աշխատանքի է հրավիրում ՀՆՈՑԱՊԱՆԻ:

Աշխատանքային պարտականություններ՝

 • ✦ Կենտրոնի կաթսայատան անխափան շահագործման ապահովում և ընթացիկ սպասարկման աշխատանքների իրականացում։

Պահանջվող որակավորումներ և hմտություններ՝

 • ✦ Հնոցապան աշխատելու թույլտվություն
 • ✦ Հնոցապանի աշխատանքային փորձ
 • ✦ Իր գործառույթների իրականացման համար անհրաժեշտ գիտելիքների և տեղեկատվության տիրապետում
 • ✦ Պատասխանատվության բարձր զգացում

Դիմելու համար անհրաժեշտ է մինչև սույն թվականի նոյեմբերի 15-ը ներկայանալ Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն՝ ք․ Երևան, Քաջազնունի 12, ժամը 9։00-17։00, իր հետ ունենալով՝

 • ✦ անձը հաստատող փաստաթուղթ,
 • ✦ Հնոցապան աշխատելու թույլտվություն /պարտադիր/

Տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել 010552495 հեռախոսահամարով:

«Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ն (այսուհետ՝ Կենտրոն) աշխատանքի է հրավիրում խմբագիր-սրբագրիչի ` հայերեն լեզվի մասնագետի:

Աշխատանքային պարտականություններ՝

 • ✦ Կենտրոնի գործունեության ոլորտին առնչվող տեղեկատվական նյութերի կազմում, խմբագրում և սրբագրում
 • ✦ Կենտրոնի պաշտոնական կայքում և սոցիալական հարթակներում հրապարակվող հոդվածների, գրառումների և մասնագիտական տեղեկատվական նյութերի խմբագրում և սրբագրում
 • ✦ Կենտրոնի կողմից մշակված և հրատարակման (հրապարակման) ներկայացվող մեթոդական ուսումնամեթոդական գրականության (ուղեցույցներ, ձեռնարկներ և այլն) խմբագրում և սրբագրում
 • ✦ Կենտրոնի կողմից կազմված առաջարկությունների, տեղեկանքների, հաշվետվությունների, զեկուցագրերի, միջնորդագրերի և այլ գրությունների խմբագրում և սրբագրում
 • ✦ Կենտրոնի կողմից իրականացվող ծրագրերի վերաբերյալ պարզաբանումների, հայտարարությունների, հաղորդագրությունների խմբագրում և սրբագրում
 • ✦ անհրաժեշտության դեպքում՝ հանդիպումների, սեմինարների և քննարկումների վերաբերյալ լուսաբանող տեքստերի և համապատասխան տեղեկատվական նյութերի կազմում:

Պահանջվող որակավորումներ և hմտություններ՝

 • ✦ Բարձրագույն կրթություն՝ «Բանասերի» կամ «Հայոց լեզվի և գրականության մասնագետի» որակավորմամբ
 • ✦ Համակարգչով և ժամանակակից տեխնիկական այլ միջոցներով աշխատելու ունակություն
 • ✦ Միաժամանակ տարբեր առաջադրանքներ կատարելու և աշխատանքը վերջնաժամկետներին հասցնելու կարողություն
 • ✦ Պատասխանատվության բարձր զգացում
 • ✦ Թիմում աշխատելու պատրաստակամություն և հաղորդակցման գերազանց հմտություններ

Աշխատանքը ոչ լրիվ աշխատաժամանակով է (0,5 դրույքաչափ)։

Դիմելու համար անհրաժեշտ է մինչև սույն թվականի մարտի 20-ը աշխատանքային ինքնակենսագրությունն (CV) ուղարկել info.hmkentron@gmail.com էլ․ հասցեին՝ թեմա դաշտում նշելով պաշտոնի անվանումը։

Առաջին՝ փաստաթղթային փուլը հաղթահարած մասնագետները կհրավիրվեն հարցազրույցի:

Սիրով սպասում ենք մեր նոր գործընկերոջը՝ հետաքրքիր աշխատանքի և արդյունավետ համագործակցության ակնկալիքով:

Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոնը ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության հետ համատեղ իրականացվող «Հանրակրթական դպրոցների ուսուցիչների և ուսուցչի օգնականների դասավանդման հմտությունների զարգացման ապահովում» ծրագրի շրջանակներում ՏԱՎՈՒՇԻ, ԼՈՌՈՒ և ՍՅՈՒՆԻՔԻ մարզերում հայտարարում է մենթորների ներգրավման մրցույթ։

ՀՄԿ կողմից իրականացվող «Հանրակրթական դպրոցների ուսուցիչների և ուսուցչի օգնականների դասավանդման հմտությունների զարգացման ապահովում» ծրագրի նպատակն է մենթորական շարունակական աջակցության միջոցով նպաստել հանրակրթական դպրոցների մանկավարժների կարողությունների զարգացմանը՝ նպաստելով կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների լիարժեք ներառմանն ու կրթության արդյունավետ կազմակերպմանը:

Մրցույթի արդյունքում յուրաքանչյուր մարզում ընտրվելու են 10-ական մանկավարժներ, որոնք կմասնակցեն ՀՄԿ կողմից կազմակերպված վերապատրաստման դասընթացներին և, կիրառելով մենթորական աջակցության մոդուլն ու գործիքակազմը, հանրակրթական դպրոցների իրենց կցված ուսուցիչների համար կիրականացնեն շարունակական աջակցության ծրագիր (վերապատրաստում և մենթորական աջակցություն)։

Ծրագրին դիմելու գլխավոր նախապայմաններից է՝

 • ✦ ունենալ բարձրագույն մանկավարժական կրթություն
 • ✦ լինել ️ Տավուշի, Լոռու և Սյունիքի մարզերի բնակիչ
 • ✦ լինել գործող ուսուցիչ
 • ✦ ունենալ առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ
 • ✦ մարզերում վերապատրաստում իրականացնելու հասանելիություն և ճկունություն
 • ✦ տիրապետել համակարգչային ծրագրերի (MS Office /Word, Excel, PowerPoint, Outlook/, Internet)․
 • ✦ տիրապետել առնվազն մեկ օտար լեզվի
 • ✦ ունենալ հաղորդակցման և թիմային աշխատանք իրականացնելու կարողություններ

Բոլոր հետաքրքրված անձինք կարող են մինչև սույն թվականի նոյեմբերի 1-ը իրենց աշխատանքային կենսագրությունն (CV) ու հետաքրքրվածության նամակն (պարտադիր) ուղարկել hr.hmkentron@gmail.com էլ․ հասցեին:

«Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ն աշխատանքի է հրավիրում ԿԱՎԱԳՈՐԾ-ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԻ։

Աշխատանքային պարտականություններ՝

 • ✦ Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների հետ մասնագիտական աշխատանք
 • ✦ վարպետաց դասերի վարում
 • ✦ թիմային համագործակցություն

Պահանջվող որակավորումներ և hմտություններ՝

 • ✦ համապատասխան մասնագիտական որակավորում
 • ✦ 1 տարվա աշխատանքային փորձ
 • ✦ ստեղծագործական մտածողություն և խնդիրներ լուծելու կարողություն
 • ✦ թիմում աշխատելու պատրաստակամություն և հաղորդակցման գերազանց հմտություններ

Աշխատանքը ոչ լրիվ աշխատաժամանակով է (0,5 դրույքաչափ)։

Դիմելու համար անհրաժեշտ է մինչև սույն թվականի սեպտեմբերի 22-ը ներառյալ աշխատանքային ինքնակենսագրությունը (CV) ուղարկել hr.hmkentron@gmail.com էլ․ հասցեին՝ թեմա դաշտում նշելով պաշտոնի անվանումը։

Առաջին՝ փաստաթղթային փուլը հաղթահարած մասնագետները կհրավիրվեն հարցազրույցի:

Սիրով սպասում ենք մեր նոր գործընկերոջը՝ հետաքրքիր և ստեղծագործ աշխատանքի ակնկալիքով:

«Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ն աշխատանքի է հրավիրում ԳՐԱՖԻԿ ԴԻԶԱՅՆԵՐԻ:

Աշխատանքային պարտականություններ՝

 • ✦ համակարգչային գրաֆիկական ձևավորման աշխատանքների իրականացում /ձեռնարկներ, ձևաթղթեր, այցեքարտեր, էլեկտրոնային բացիկներ/,
 • ✦ լուսանկարների մշակում, տեսանյութերի պատրաստում, մոնտաժային աշխատանքներ,
 • ✦ տպագիր նյութերի համար դիզայնի կոնցեպտի և էլեմենտների մշակում, տպագրական ֆայլերի պատրաստում:

Պահանջվող որակավորումներ և hմտություններ՝

 • ✦ բարձրագույն կրթություն,
 • ✦ Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, CorelDraw ծրագրերի իմացություն և այդ ծրագրերով վարժ աշխատելու կարողություն,
 • ✦ Դիզայնի հմտությունների տիրապետում,
 • ✦ Միաժամանակ տարբեր առաջադրանքներ կատարելու և աշխատանքը վերջնաժամկետներին հասցնելու կարողություն,
 • ✦ Ստեղծագործական մտածողություն և խնդիրներ լուծելու կարողություն,
 • ✦ Թիմում աշխատելու պատրաստակամություն և հաղորդակցման գերազանց հմտություններ:

Աշխատանքը ոչ լրիվ աշխատաժամանակով է (0,5 դրույքաչափ)։

Դիմելու համար անհրաժեշտ է մինչև սույն թվականի սեպտեմբերի 12-ը ներառյալ աշխատանքային ինքնակենսագրությունը (CV) և կատարված աշխատանքներից մի քանիսը (պորտֆոլիո) ուղարկել hr.hmkentron@gmail.com էլ․ հասցեին՝ թեմա դաշտում նշելով պաշտոնի անվանումը։

Առաջին՝ փաստաթղթային փուլը հաղթահարած մասնագետները կհրավիրվեն հարցազրույցի:

Սիրով սպասում ենք մեր նոր գործընկերոջը՝ հետաքրքիր և ստեղծագործ աշխատանքի ակնկալիքով:

«Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ն աշխատանքի է հրավիրում համապատասխան մասնագետի՝ ՏՆՏԵՍԱՎԱՐՄԱՆ և ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ՊԵՏԻ թափուր հաստիքն զբաղեցնելու համար:

Աշխատանքային պարտականություններ՝

 • ✦ Կենտրոնին պատկանող նյութական արժեքների պահպանման և վերահսկողության իրականացում.
 • ✦ Կենտրոնի կոմունիկացիոն համակարգերի սպասարկման, պահպանման, բնականոն շահագործման և ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքների իրականացման կազմակերպում և վերահսկողություն.
 • ✦ Կենտրոնին անհրաժեշտ սարքերի և շրջանառու միջոցների պահանջարկի գնահատում և նորը ձեռքբերելու վերաբերյալ առաջարկի ներկայացում.
 • ✦ Կենտրոնի մասնաշենքերի հսկողություն և անվտանգության ապահովում, արտակարգ իրավիճակների և քաղաքացիական պաշտպանության աշխատանքների իրականացում.
 • ✦ Կենտրոնի նյութատնտեսական և տեխնիկական միջոցների ապահովման կազմակերպում և համակարգում․
 • ✦ Կենտրոնի սերվերային համակարգի, լոկալ համակարգչային ցանցի և համակարգչային տեխնիկայի անխափան աշխատանքի իրականացման ապահովում և համակարգում.
 • ✦ սահմանված կարգի համաձայն՝ Կենտրոնի գույքագրման աշխատանքների իրականացում և համակարգում.
 • ✦ Կենտրոնին պատկանող տրանսպորտային միջոցների բնականոն շահագործման և սպասարկման աշխատանքների վերահսկողություն:

Պահանջվող որակավորումներ և hմտություններ՝

 • ✦ Բարձրագույն կրթություն, առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ համապատասխան ոլորտում.
 • ✦ Համակարգչով և ժամանակակից տեխնիկական այլ միջոցներով աշխատելու ունակություն.
 • ✦ Իր գործառույթների իրականացման համար անհրաժեշտ գիտելիքների և տեղեկատվության տիրապետում.
 • ✦ Սույն պաշտոնի նկարագրով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտություններ և ունակություններ.
 • ✦ Միաժամանակ տարբեր առաջադրանքներ կատարելու և աշխատանքը վերջնաժամկետներին հասցնելու կարողություն.
 • ✦ Պատասխանատվության բարձր զգացում.
 • ✦ Թիմում աշխատելու պատրաստակամություն և հաղորդակցման գերազանց հմտություններ:

Աշխատանքը լրիվ աշխատաժամանակով է (1 դրույքաչափ)։

Դիմելու համար անհրաժեշտ է մինչև սույն թվականի սեպտեմբերի 5-ը ներառյալ աշխատանքային ինքնակենսագրությունն (CV) ուղարկել hr.hmkentron@gmail.com էլ․ հասցեին՝ թեմա դաշտում նշելով պաշտոնի անվանումը։

Առաջին՝ փաստաթղթային փուլը հաղթահարած մասնագետները կհրավիրվեն հարցազրույցի:

Սիրով սպասում ենք մեր նոր գործընկերոջը՝ հետաքրքիր աշխատանքի և արդյունավետ համագործակցության ակնկալիքով։

«Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ն աշխատանքի է հրավիրում ՍՈՑԻՈԼՈԳԻ:

Աշխատանքային պարտականություններ՝

 • ✦ վերլուծական-հետազոտական աշխատանքների համար անհրաժեշտ սոցիալական հարցումների իրականացում, արդյունքների ամփոփում,
 • ✦ կազմակերպության ներքին սոցհարցումների իրականացում, արդյունքների ամփոփում,
 • ✦ կազմակերպության ընթացիկ գործունեության սոցիոլոգիական հետազոտությունների իրականացում,
 • ✦ որակական և քանակական տվյալների հավաքագրում, վերլուծությունների իրականացում և հաշվետվությունների կազմում,
 • ✦ հարցաշարերի մշակում, թեմատիկ և համակարգային հետազոտությունների իրականացում։

Պահանջվող որակավորումներ և hմտություններ՝

 • ✦ Բարձրագույն սոցիոլոգիական կրթություն
 • ✦ Հայերենի գերազանց իմացությունը պարտադիր է, այլ օտար լեզուների իմացությունը կդիտվի առավելություն
 • ✦ Համակարգչով և ժամանակակից տեխնիկական այլ միջոցներով աշխատելու ունակություն
 • ✦ Excel-ով աշխատելու կարողություն, գրաֆիկների ու դիագրամների կազմման հմտություններ
 • ✦ Սոցիոլոգիական հետազոտությունների հարցաթերթերի հետ աշխատելու կարողություն
 • ✦ Միաժամանակ տարբեր առաջադրանքներ կատարելու և աշխատանքը վերջնաժամկետներին հասցնելու կարողություն
 • ✦ Պատասխանատվության բարձր զգացում
 • ✦ Թիմում աշխատելու պատրաստակամություն և հաղորդակցման գերազանց հմտություններ

Աշխատանքը ոչ լրիվ աշխատաժամանակով է (0,5 դրույքաչափ)։

Դիմելու համար անհրաժեշտ է մինչև սույն թվականի hունիսի 8-ը ներառյալ աշխատանքային ինքնակենսագրությունն (CV) ուղարկել hr.hmkentron@gmail.com էլ․ հասցեին՝ թեմա դաշտում նշելով պաշտոնի անվանումը։

Առաջին՝ փաստաթղթային փուլը հաղթահարած մասնագետները կհրավիրվեն հարցազրույցի:

Սիրով սպասում ենք մեր նոր գործընկերոջը՝ հետաքրքիր աշխատանքի և արդյունավետ համագործակցության ակնկալիքով։

«Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ն (այսուհետ՝ Կենտրոն) աշխատանքի է հրավիրում հոգեբան-վերապատրաստողի՝ Կենտրոնի Վերապատրաստման և մեթոդական աջակցության բաժնում համապատասխան պաշտոնը զբաղեցնելու համար։

Հիմնական գործառույթներ՝

 • ✦ Պլանային և ընթացիկ վերապատրաստումների համար մոդուլների մշակում.
 • ✦ Տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնների և ուսումնական հաստատությունների մասնագետների համար պետական ծրագրով հաստատված վերապատրաստումների իրականացում.
 • ✦ Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության կազմակերպման գործում շահագրգիռ կազմակերպությունների (պետական և համայնքային կառույցներ, ՊՈԱԿ-ներ, ՀԿ-ներ, հիմնադրամներ և այլն) ներկայացուցիչների, ծնողների համար վերապատրաստման դասընթացների անցկացում.
 • ✦ Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության կազմակերպման գործընթացի բարելավմանը և մասնագետների կարողության զարգացմանը միտված ուսումնաօժանդակ նյութերի մշակում.
 • ✦ Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության գործընթացում կիրառվող գործընթացների և ձևաթղթերի վերանայում և մշակում.
 • ✦ Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության քաղաքականության բարելավմանն ուղղված առաջարկությունների մշակում.

Պահանջվող որակավորումներ և hմտություններ՝

 • ✦ Բարձրագույն կրթություն՝ հոգեբանի որակավորմամբ
 • ✦ Հոգեբանի առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ
 • ✦ Դասընթացների անցկացնելու փորձը կդիտվի որպես առավելություն
 • ✦ Համակարգչով և ժամանակակից տեխնիկական այլ միջոցներով աշխատելու ունակություն
 • ✦ Միաժամանակ տարբեր առաջադրանքներ կատարելու և աշխատանքը վերջնաժամկետներին հասցնելու կարողություն
 • ✦ Պատասխանատվության բարձր զգացում
 • ✦ Թիմում աշխատելու պատրաստակամություն և հաղորդակցման գերազանց հմտություններ

Դիմելու համար անհրաժեշտ է մինչև սույն թվականի ապրիլի 15-ը աշխատանքային ինքնակենսագրությունն (CV) ուղարկել hr.hmkentron@gmail.com էլ․ հասցեին՝ թեմա դաշտում նշելով պաշտոնի անվանումը։

Առաջին՝ փաստաթղթային փուլը հաղթահարած մասնագետները կհրավիրվեն հարցազրույցի:

ՀՄԿ թիմը սիրով սպասում է նոր գործընկերոջը՝ հետաքրքիր աշխատանքի և արդյունավետ համագործակցության ակնկալիքով:

«Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ն (այսուհետ՝ Կենտրոն) աշխատանքի է հրավիրում սոցիալական մանկավարժ-վերապատրաստողի՝ Կենտրոնի Վերապատրաստման և մեթոդական աջակցության բաժնում համապատասխան պաշտոնը զբաղեցնելու համար։

Հիմնական գործառույթներ՝

 • ✦ Պլանային և ընթացիկ վերապատրաստումների համար մոդուլների մշակում.
 • ✦ Տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնների և ուսումնական հաստատությունների մասնագետների համար պետական ծրագրով հաստատված վերապատրաստումների իրականացում.
 • ✦ Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության կազմակերպման գործում շահագրգիռ կազմակերպությունների (պետական և համայնքային կառույցներ, ՊՈԱԿ-ներ, ՀԿ-ներ, հիմնադրամներ և այլն) ներկայացուցիչների, ծնողների համար վերապատրաստման դասընթացների անցկացում.
 • ✦ Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության կազմակերպման գործընթացի բարելավմանը և մասնագետների կարողության զարգացմանը միտված ուսումնաօժանդակ նյութերի մշակում.
 • ✦ Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության գործընթացում կիրառվող գործընթացների և ձևաթղթերի վերանայում և մշակում.
 • ✦ Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության քաղաքականության բարելավմանն ուղղված առաջարկությունների մշակում.

Պահանջվող որակավորումներ և hմտություններ՝

 • ✦ Բարձրագույն կրթություն՝ սոցիալական մանկավարժի որակավորմամբ
 • ✦ Սոցիալական մանկավարժի առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ
 • ✦ Դասընթացների անցկացնելու փորձը կդիտվի որպես առավելություն
 • ✦ Համակարգչով և ժամանակակից տեխնիկական այլ միջոցներով աշխատելու ունակություն
 • ✦ Միաժամանակ տարբեր առաջադրանքներ կատարելու և աշխատանքը վերջնաժամկետներին հասցնելու կարողություն
 • ✦ Պատասխանատվության բարձր զգացում
 • ✦ Թիմում աշխատելու պատրաստակամություն և հաղորդակցման գերազանց հմտություններ

Դիմելու համար անհրաժեշտ է մինչև սույն թվականի ապրիլի 15-ը աշխատանքային ինքնակենսագրությունն (CV) ուղարկել hr.hmkentron@gmail.com էլ․ հասցեին՝ թեմա դաշտում նշելով պաշտոնի անվանումը։

Առաջին՝ փաստաթղթային փուլը հաղթահարած մասնագետները կհրավիրվեն հարցազրույցի:

ՀՄԿ թիմը սիրով սպասում է նոր գործընկերոջը՝ հետաքրքիր աշխատանքի և արդյունավետ համագործակցության ակնկալիքով:

«Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ն աշխատանքի է հրավիրում ԳՐԱՖԻԿ ԴԻԶԱՅՆԵՐԻ:

Աշխատանքային պարտականություններ՝

 • ✦ համակարգչային գրաֆիկական ձևավորման աշխատանքների իրականացում /ձեռնարկներ, ձևաթղթեր, այցեքարտեր, էլեկտրոնային բացիկներ/,
 • ✦ լուսանկարների մշակում, տեսանյութերի պատրաստում, մոնտաժային աշխատանքներ,
 • ✦ տպագիր նյութերի համար դիզայնի կոնցեպտի և էլեմենտների մշակում, տպագրական ֆայլերի պատրաստում:

Պահանջվող որակավորումներ և hմտություններ՝

 • ✦ բարձրագույն կրթություն,
 • ✦ Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, CorelDraw ծրագրերի իմացություն և այդ ծրագրերով վարժ աշխատելու կարողություն,
 • ✦ Դիզայնի հմտությունների տիրապետում,
 • ✦ Միաժամանակ տարբեր առաջադրանքներ կատարելու և աշխատանքը վերջնաժամկետներին հասցնելու կարողություն,
 • ✦ Ստեղծագործական մտածողություն և խնդիրներ լուծելու կարողություն,
 • ✦ Թիմում աշխատելու պատրաստակամություն և հաղորդակցման գերազանց հմտություններ:

Աշխատանքը ոչ լրիվ աշխատաժամանակով է (0,5 դրույքաչափ)։

Դիմելու համար անհրաժեշտ է մինչև սույն թվականի փետրվարի 4-ը ներառյալ աշխատանքային ինքնակենսագրությունն (CV) ուղարկել hr.hmkentron@gmail.com էլ․ հասցեին՝ թեմա դաշտում նշելով պաշտոնի անվանումը։

Առաջին՝ փաստաթղթային փուլը հաղթահարած մասնագետները կհրավիրվեն հարցազրույցի:

Սիրով սպասում ենք մեր նոր գործընկերոջը՝ հետաքրքիր և ստեղծագործ աշխատանքի ակնկալիքով:

«Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ն աշխատանքի է հրավիրում ՍՈՑԻՈԼՈԳԻ:

Աշխատանքային պարտականություններ՝

 • ✦ վերլուծական-հետազոտական աշխատանքների համար անհրաժեշտ սոցիալական հարցումների իրականացում, արդյունքների ամփոփում,
 • ✦ կազմակերպության ներքին սոցհարցումների իրականացում, արդյունքների ամփոփում,
 • ✦ կազմակերպության ընթացիկ գործունեության սոցիոլոգիական հետազոտությունների իրականացում,
 • ✦ որակական և քանակական տվյալների հավաքագրում, վերլուծությունների իրականացում և հաշվետվությունների կազմում,
 • ✦ հարցաշարերի մշակում, թեմատիկ և համակարգային հետազոտությունների իրականացում։

Պահանջվող որակավորումներ և hմտություններ՝

 • ✦ Բարձրագույն սոցիոլոգիական կրթություն
 • ✦ Հայերենի գերազանց իմացությունը պարտադիր է, այլ օտար լեզուների իմացությունը կդիտվի առավելություն
 • ✦ Համակարգչով և ժամանակակից տեխնիկական այլ միջոցներով աշխատելու ունակություն
 • ✦ Excel-ով աշխատելու կարողություն, գրաֆիկների ու դիագրամների կազմման հմտություններ
 • ✦ Սոցիոլոգիական հետազոտությունների հարցաթերթերի հետ աշխատելու կարողություն
 • ✦ Միաժամանակ տարբեր առաջադրանքներ կատարելու և աշխատանքը վերջնաժամկետներին հասցնելու կարողություն
 • ✦ Պատասխանատվության բարձր զգացում
 • ✦ Թիմում աշխատելու պատրաստակամություն և հաղորդակցման գերազանց հմտություններ

Աշխատանքը ոչ լրիվ աշխատաժամանակով է (0,5 դրույքաչափ)։

Դիմելու համար անհրաժեշտ է մինչև սույն թվականի փետրվարի 4-ը ներառյալ աշխատանքային ինքնակենսագրությունն (CV) ուղարկել hr.hmkentron@gmail.com էլ․ հասցեին՝ թեմա դաշտում նշելով պաշտոնի անվանումը։

Առաջին՝ փաստաթղթային փուլը հաղթահարած մասնագետները կհրավիրվեն հարցազրույցի:

Սիրով սպասում ենք մեր նոր գործընկերոջը՝ հետաքրքիր աշխատանքի և արդյունավետ համագործակցության ակնկալիքով։

«Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ն (այսուհետ՝ Կենտրոն) աշխատանքի է հրավիրում հոգեբան-վերապատրաստողի՝ Կենտրոնի Վերապատրաստման և մեթոդական աջակցության բաժնում համապատասխան պաշտոնը զբաղեցնելու համար։

Հիմնական գործառույթներ՝

 • ✦ Պլանային և ընթացիկ վերապատրաստումների համար մոդուլների մշակում.
 • ✦ Տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնների և ուսումնական հաստատությունների մասնագետների համար պետական ծրագրով հաստատված վերապատրաստումների իրականացում.
 • ✦ Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության կազմակերպման գործում շահագրգիռ կազմակերպությունների (պետական և համայնքային կառույցներ, ՊՈԱԿ-ներ, ՀԿ-ներ, հիմնադրամներ և այլն) ներկայացուցիչների, ծնողների համար վերապատրաստման դասընթացների անցկացում.
 • ✦ Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության կազմակերպման գործընթացի բարելավմանը և մասնագետների կարողության զարգացմանը միտված ուսումնաօժանդակ նյութերի մշակում.
 • ✦ Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության գործընթացում կիրառվող գործընթացների և ձևաթղթերի վերանայում և մշակում.
 • ✦ Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության քաղաքականության բարելավմանն ուղղված առաջարկությունների մշակում.

Պահանջվող որակավորումներ և hմտություններ՝

 • ✦ Բարձրագույն կրթություն՝ հոգեբանի որակավորմամբ
 • ✦ Հոգեբանի առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ
 • ✦ Դասընթացների անցկացնելու փորձը կդիտվի որպես առավելություն
 • ✦ Համակարգչով և ժամանակակից տեխնիկական այլ միջոցներով աշխատելու ունակություն
 • ✦ Միաժամանակ տարբեր առաջադրանքներ կատարելու և աշխատանքը վերջնաժամկետներին հասցնելու կարողություն
 • ✦ Պատասխանատվության բարձր զգացում
 • ✦ Թիմում աշխատելու պատրաստակամություն և հաղորդակցման գերազանց հմտություններ

Դիմելու համար անհրաժեշտ է մինչև սույն թվականի նոյեմբերի 20-ը աշխատանքային ինքնակենսագրությունն (CV) ուղարկել hr.hmkentron@gmail.com էլ․ հասցեին՝ թեմա դաշտում նշելով պաշտոնի անվանումը։

Առաջին՝ փաստաթղթային փուլը հաղթահարած մասնագետները կհրավիրվեն հարցազրույցի:

ՀՄԿ թիմը սիրով սպասում է նոր գործընկերոջը՝ հետաքրքիր աշխատանքի և արդյունավետ համագործակցության ակնկալիքով:

«Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ն (այսուհետ՝ Կենտրոն) աշխատանքի է հրավիրում սոցիալական մանկավարժ-վերապատրաստողի՝ Կենտրոնի Վերապատրաստման և մեթոդական աջակցության բաժնում համապատասխան պաշտոնը զբաղեցնելու համար։

Հիմնական գործառույթներ՝

 • ✦ Պլանային և ընթացիկ վերապատրաստումների համար մոդուլների մշակում.
 • ✦ Տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնների և ուսումնական հաստատությունների մասնագետների համար պետական ծրագրով հաստատված վերապատրաստումների իրականացում.
 • ✦ Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության կազմակերպման գործում շահագրգիռ կազմակերպությունների (պետական և համայնքային կառույցներ, ՊՈԱԿ-ներ, ՀԿ-ներ, հիմնադրամներ և այլն) ներկայացուցիչների, ծնողների համար վերապատրաստման դասընթացների անցկացում.
 • ✦ Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության կազմակերպման գործընթացի բարելավմանը և մասնագետների կարողության զարգացմանը միտված ուսումնաօժանդակ նյութերի մշակում.
 • ✦ Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության գործընթացում կիրառվող գործընթացների և ձևաթղթերի վերանայում և մշակում.
 • ✦ Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության քաղաքականության բարելավմանն ուղղված առաջարկությունների մշակում.

Պահանջվող որակավորումներ և hմտություններ՝

 • ✦ Բարձրագույն կրթություն՝ սոցիալական մանկավարժի որակավորմամբ
 • ✦ Սոցիալական մանկավարժի առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ
 • ✦ Դասընթացների անցկացնելու փորձը կդիտվի որպես առավելություն
 • ✦ Համակարգչով և ժամանակակից տեխնիկական այլ միջոցներով աշխատելու ունակություն
 • ✦ Միաժամանակ տարբեր առաջադրանքներ կատարելու և աշխատանքը վերջնաժամկետներին հասցնելու կարողություն
 • ✦ Պատասխանատվության բարձր զգացում
 • ✦ Թիմում աշխատելու պատրաստակամություն և հաղորդակցման գերազանց հմտություններ

Դիմելու համար անհրաժեշտ է մինչև սույն թվականի նոյեմբերի 20-ը աշխատանքային ինքնակենսագրությունն (CV) ուղարկել hr.hmkentron@gmail.com էլ․ հասցեին՝ թեմա դաշտում նշելով պաշտոնի անվանումը։

Առաջին՝ փաստաթղթային փուլը հաղթահարած մասնագետները կհրավիրվեն հարցազրույցի:

ՀՄԿ թիմը սիրով սպասում է նոր գործընկերոջը՝ հետաքրքիր աշխատանքի և արդյունավետ համագործակցության ակնկալիքով:

«Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ն (այսուհետ՝ Կենտրոն) աշխատանքի է հրավիրում սուրդոմանակավարժ-վերապատրաստողի՝ Կենտրոնի Վերապատրաստման և մեթոդական աջակցության բաժնում համապատասխան պաշտոնը զբաղեցնելու համար։

Հիմնական գործառույթներ՝

 • ✦ Պլանային և ընթացիկ վերապատրաստումների համար մոդուլների մշակում.
 • ✦ Տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնների և ուսումնական հաստատությունների մասնագետների համար պետական ծրագրով հաստատված վերապատրաստումների իրականացում.
 • ✦ Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության կազմակերպման գործում շահագրգիռ կազմակերպությունների (պետական և համայնքային կառույցներ, ՊՈԱԿ-ներ, ՀԿ-ներ, հիմնադրամներ և այլն) ներկայացուցիչների, ծնողների համար վերապատրաստման դասընթացների անցկացում.
 • ✦ Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության կազմակերպման գործընթացի բարելավմանը և մասնագետների կարողության զարգացմանը միտված ուսումնաօժանդակ նյութերի մշակում.
 • ✦ Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության գործընթացում կիրառվող գործընթացների և ձևաթղթերի վերանայում և մշակում.
 • ✦ Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության քաղաքականության բարելավմանն ուղղված առաջարկությունների մշակում.

Պահանջվող որակավորումներ և hմտություններ՝

 • ✦ Բարձրագույն կրթություն՝ սուրդոմանկավարժի որակավորմամբ
 • ✦ Սուրդոմանկավարժի առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ
 • ✦ Դասընթացների անցկացնելու փորձը կդիտվի որպես առավելություն
 • ✦ Համակարգչով և ժամանակակից տեխնիկական այլ միջոցներով աշխատելու ունակություն
 • ✦ Միաժամանակ տարբեր առաջադրանքներ կատարելու և աշխատանքը վերջնաժամկետներին հասցնելու կարողություն
 • ✦ Պատասխանատվության բարձր զգացում
 • ✦ Թիմում աշխատելու պատրաստակամություն և հաղորդակցման գերազանց հմտություններ

Դիմելու համար անհրաժեշտ է մինչև սույն թվականի նոյեմբերի 20-ը աշխատանքային ինքնակենսագրությունն (CV) ուղարկել hr.hmkentron@gmail.com էլ․ հասցեին՝ թեմա դաշտում նշելով պաշտոնի անվանումը։

Առաջին՝ փաստաթղթային փուլը հաղթահարած մասնագետները կհրավիրվեն հարցազրույցի:

ՀՄԿ թիմը սիրով սպասում է նոր գործընկերոջը՝ հետաքրքիր աշխատանքի և արդյունավետ համագործակցության ակնկալիքով:

«Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ն (այսուհետ՝ Կենտրոն) աշխատանքի է հրավիրում ԳՈՐԾԱՎԱՐԻ:

Աշխատանքային պարտականություններ՝

 • ✦ էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության իրականացում
 • ✦ հրահանգների և հանձնարարականների ձևակերպում, գրառումների, պաշտոնական գրությունների, փաստաթղթերի, տեղեկանքների, նամակների կազմում և գործավարության վերահսկում
 • ✦ հաշվառման մատյանների վարում, մուտքի և ելքի փաստաթղթերի գրանցում և տրամադրում՝ ըստ պահանջի
 • ✦ հեռախոսազանգերին պատասխանում և անհրաժեշտ տեղեկատվության տրամադրում
 • ✦ Կենտրոնի տնօրենի հանդիպումների և խորհրդակցությունների նախապատրաստում, կազմակերպում և համակարգում, ընթացքի արձանագրում

Պահանջվող որակավորումներ և hմտություններ՝

 • ✦ Բարձրագույն կրթություն
 • ✦ Հայոց լեզվի գերազանց իմացություն /գրավոր, բանավոր/, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն
 • ✦ Համակարգչով և ժամանակակից տեխնիկական այլ միջոցներով աշխատելու ունակություն
 • ✦ Միաժամանակ տարբեր առաջադրանքներ կատարելու և աշխատանքը վերջնաժամկետներին հասցնելու կարողություն
 • ✦ Պատասխանատվության բարձր զգացում
 • ✦ Թիմում աշխատելու պատրաստակամություն և հաղորդակցման գերազանց հմտություններ

Դիմելու համար անհրաժեշտ է մինչև սույն թվականի մայիսի 15-ը աշխատանքային ինքնակենսագրությունն (CV) ուղարկել hr.hmkentron@gmail.com էլ․ հասցեին՝ թեմա դաշտում նշելով պաշտոնի անվանումը։

Առաջին՝ փաստաթղթային փուլը հաղթահարած թեկնածուները կհրավիրվեն հարցազրույցի:

Սիրով սպասում ենք մեր նոր գործընկերոջը:

«Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ն (այսուհետ՝ Կենտրոն) աշխատանքի է հրավիրում խմբագիր-սրբագրիչի ` հայերեն լեզվի մասնագետի:

Աշխատանքային պարտականություններ՝

 • ✦ Կենտրոնի գործունեության ոլորտին առնչվող տեղեկատվական նյութերի կազմում, խմբագրում և սրբագրում
 • ✦ Կենտրոնի պաշտոնական կայքում և սոցիալական հարթակներում հրապարակվող հոդվածների, գրառումների և մասնագիտական տեղեկատվական նյութերի խմբագրում և սրբագրում
 • ✦ Կենտրոնի կողմից մշակված և հրատարակման (հրապարակման) ներկայացվող մեթոդական ուսումնամեթոդական գրականության (ուղեցույցներ, ձեռնարկներ և այլն) խմբագրում և սրբագրում
 • ✦ Կենտրոնի կողմից կազմված առաջարկությունների, տեղեկանքների, հաշվետվությունների, զեկուցագրերի, միջնորդագրերի և այլ գրությունների խմբագրում և սրբագրում
 • ✦ Կենտրոնի կողմից իրականացվող ծրագրերի վերաբերյալ պարզաբանումների, հայտարարությունների, հաղորդագրությունների խմբագրում և սրբագրում
 • ✦ անհրաժեշտության դեպքում՝ հանդիպումների, սեմինարների և քննարկումների վերաբերյալ լուսաբանող տեքստերի և համապատասխան տեղեկատվական նյութերի կազմում:

Պահանջվող որակավորումներ և hմտություններ՝

 • ✦ Բարձրագույն կրթություն՝ «Բանասերի» կամ «Հայոց լեզվի և գրականության մասնագետի» որակավորմամբ
 • ✦ Համակարգչով և ժամանակակից տեխնիկական այլ միջոցներով աշխատելու ունակություն
 • ✦ Միաժամանակ տարբեր առաջադրանքներ կատարելու և աշխատանքը վերջնաժամկետներին հասցնելու կարողություն
 • ✦ Պատասխանատվության բարձր զգացում
 • ✦ Թիմում աշխատելու պատրաստակամություն և հաղորդակցման գերազանց հմտություններ

Աշխատանքը ոչ լրիվ աշխատաժամանակով է (0,5 դրույքաչափ)։

Դիմելու համար անհրաժեշտ է մինչև սույն թվականի մարտի 20-ը աշխատանքային ինքնակենսագրությունն (CV) ուղարկել info.hmkentron@gmail.com էլ․ հասցեին՝ թեմա դաշտում նշելով պաշտոնի անվանումը։

Առաջին՝ փաստաթղթային փուլը հաղթահարած մասնագետները կհրավիրվեն հարցազրույցի:

Սիրով սպասում ենք մեր նոր գործընկերոջը՝ հետաքրքիր աշխատանքի և արդյունավետ համագործակցության ակնկալիքով:

«Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ն (այսուհետ՝ Կենտրոն) աշխատանքի է հրավիրում ավտովարորդի:

Աշխատանքի նկարագրություն և պարտականություններ՝

 • ✦ Կենտրոնին պատկանող իրեն կցված տրանսպորտային միջոցով փոխադրումների իրականացում․
 • ✦ Կենտրոնին պատկանող տրանսպորտային միջոցների անվտանգ շահագործում և անխափան աշխատանքի ապահովում․
 • ✦ Կենտրոնին պատկանող տրանսպորտային միջոցների սարքինության հսկողություն, փոքր անսարքությունների վերացում․
 • ✦ Կենտրոնին պատկանող իրեն կցված տրանսպորտային միջոցի տեխնիկական վիճակի ամենօրյա զննում և խնամք․

Պահանջվող որակավորումներ և hմտություններ՝

 • ✦ Առնվազն՝ միջնակարգ կրթություն
 • ✦ Իր գործառույթների իրականացման համար անհրաժեշտ գիտելիքների և տեղեկատվության տիրապետում
 • ✦ Պատասխանատվության բարձր զգացում
 • ✦ Աշխատանքային փորձ

Այլ նշումներ՝

«B», «C», «D» կարգերի տրանսպորտային միջոցներ վարելու վարորդական վկայական

Դիմելու համար անհրաժեշտ է մինչև սույն թվականի հունվարի 29-ը ներառյալ ներկայանալ Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն՝ ք․ Երևան, Քաջազնունի 12, ժամը 9։00-17։00, իր հետ ունենալով հետևյալ փաստաթղթերը․

 • ✦ անձը հաստատող փաստաթուղթ
 • ✦ վարորդական վկայական՝ «B» «C», «D» կարգերի տրանսպորտային միջոցներ վարելու համար /պարտադիր/

Տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել 010552495 հեռախոսահամարով:

«Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ն (այսուհետ՝ Կենտրոն) աշխատանքի է հրավիրում սուրդոմանակավարժ-վերապատրաստողի՝ Կենտրոնի Վերապատրաստման և մեթոդական աջակցության բաժնում համապատասխան պաշտոնը զբաղեցնելու համար։

Հիմնական գործառույթներ՝

 • ✦ Պլանային և ընթացիկ վերապատրաստումների համար մոդուլների մշակում.
 • ✦ Տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնների և ուսումնական հաստատությունների մասնագետների համար պետական ծրագրով հաստատված վերապատրաստումների իրականացում.
 • ✦ Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության կազմակերպման գործում շահագրգիռ կազմակերպությունների (պետական և համայնքային կառույցներ, ՊՈԱԿ-ներ, ՀԿ-ներ, հիմնադրամներ և այլն) ներկայացուցիչների, ծնողների համար վերապատրաստման դասընթացների անցկացում.
 • ✦ Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության կազմակերպման գործընթացի բարելավմանը և մասնագետների կարողության զարգացմանը միտված ուսումնաօժանդակ նյութերի մշակում.
 • ✦ Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության գործընթացում կիրառվող գործընթացների և ձևաթղթերի վերանայում և մշակում.
 • ✦ Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության քաղաքականության բարելավմանն ուղղված առաջարկությունների մշակում.

Պահանջվող որակավորումներ և hմտություններ՝

 • ✦ Բարձրագույն կրթություն՝ սուրդոմանկավարժի որակավորմամբ
 • ✦ Սուրդոմանկավարժի առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ
 • ✦ Դասընթացների անցկացնելու փորձը կդիտվի որպես առավելություն
 • ✦ Համակարգչով և ժամանակակից տեխնիկական այլ միջոցներով աշխատելու ունակություն
 • ✦ Միաժամանակ տարբեր առաջադրանքներ կատարելու և աշխատանքը վերջնաժամկետներին հասցնելու կարողություն
 • ✦ Պատասխանատվության բարձր զգացում
 • ✦ Թիմում աշխատելու պատրաստակամություն և հաղորդակցման գերազանց հմտություններ

Դիմելու համար անհրաժեշտ է մինչև սույն թվականի դեկտեմբերի 10-ը աշխատանքային ինքնակենսագրությունն (CV) ուղարկել info.hmkentron@gmail.com էլ․ հասցեին՝ թեմա դաշտում նշելով պաշտոնի անվանումը։

Առաջին՝ փաստաթղթային փուլը հաղթահարած մասնագետները կհրավիրվեն հարցազրույցի:

ՀՄԿ թիմը սիրով սպասում է մեր նոր գործընկերոջը՝ հետաքրքիր աշխատանքի և արդյունավետ համագործակցության ակնկալիքով:

«Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ն (այսուհետ՝ Կենտրոն) աշխատանքի է հրավիրում սոցիալական մանկավարժ-վերապատրաստողի՝ Կենտրոնի Վերապատրաստման և մեթոդական աջակցության բաժնում համապատասխան պաշտոնը զբաղեցնելու համար։

Հիմնական գործառույթներ՝

 • ✦ Պլանային և ընթացիկ վերապատրաստումների համար մոդուլների մշակում.
 • ✦ Տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնների և ուսումնական հաստատությունների մասնագետների համար պետական ծրագրով հաստատված վերապատրաստումների իրականացում.
 • ✦ Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության կազմակերպման գործում շահագրգիռ կազմակերպությունների (պետական և համայնքային կառույցներ, ՊՈԱԿ-ներ, ՀԿ-ներ, հիմնադրամներ և այլն) ներկայացուցիչների, ծնողների համար վերապատրաստման դասընթացների անցկացում.
 • ✦ Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության կազմակերպման գործընթացի բարելավմանը և մասնագետների կարողության զարգացմանը միտված ուսումնաօժանդակ նյութերի մշակում.
 • ✦ Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության գործընթացում կիրառվող գործընթացների և ձևաթղթերի վերանայում և մշակում.
 • ✦ Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության քաղաքականության բարելավմանն ուղղված առաջարկությունների մշակում.

Պահանջվող որակավորումներ և hմտություններ՝

 • ✦ Բարձրագույն կրթություն՝ սոցիալական մանկավարժի որակավորմամբ
 • ✦ Սոցիալական մանկավարժի առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ
 • ✦ Դասընթացների անցկացնելու փորձը կդիտվի որպես առավելություն
 • ✦ Համակարգչով և ժամանակակից տեխնիկական այլ միջոցներով աշխատելու ունակություն
 • ✦ Միաժամանակ տարբեր առաջադրանքներ կատարելու և աշխատանքը վերջնաժամկետներին հասցնելու կարողություն
 • ✦ Պատասխանատվության բարձր զգացում
 • ✦ Թիմում աշխատելու պատրաստակամություն և հաղորդակցման գերազանց հմտություններ

Դիմելու համար անհրաժեշտ է մինչև սույն թվականի դեկտեմբերի 10-ը աշխատանքային ինքնակենսագրությունն (CV) ուղարկել info.hmkentron@gmail.com էլ․ հասցեին՝ թեմա դաշտում նշելով պաշտոնի անվանումը։

Առաջին՝ փաստաթղթային փուլը հաղթահարած մասնագետները կհրավիրվեն հարցազրույցի:

ՀՄԿ թիմը սիրով սպասում է մեր նոր գործընկերոջը՝ հետաքրքիր աշխատանքի և արդյունավետ համագործակցության ակնկալիքով:

Skip to content