Հեռավար | Աջակցություն

ՀՄԿ մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայությունների մատուցման բաժնի մասնագետների կողմից աջակցության տրամադրում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաներին

ՀՄԿ մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայությունների մատուցման բաժնի մասնագետները շարունակում են աջակցության… Read more

Skip to content