Հեռավար | Աջակցություն

ՀՄԿ մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայությունների մատուցման բաժնի մասնագետների կողմից աջակցության տրամադրում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաներին

ՀՄԿ մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայությունների մատուցման բաժնի մասնագետները շարունակում են աջակցության տրամադրումը կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաներին՝ առցանց եղանակով: