Հեռավար | Խորհրդատվություն

ՀՄԿ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքի գնահատման բաժնի մասնագետների կողմից խորհրդատվություն հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների մասնագետներին

ՀՄ կենտրոնի կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքի գնահատման բաժնի մասնագետները «Համընդհանուր… Read more

Skip to content