Home
Շիրակ

Շիրակ

Շիրակի մարզի տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոններ

«Շիրակի տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ

  ՀՀ Շիրակի մարզ
    ք.Գյումրի 3109
    Խրիմյան Հայրիկ 1-ին թաղ. 56

 +374  312 36710

  gyumritmak13@mail.ru

Տնօրեն՝ Տիգրան Գուլյան


 Կենտրոնին ամրագրված դպրոցների ցանկ

«Արթիկի տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ

  ՀՀ Շիրակի մարզ
    ք.Արթիկ 3001
    Սասունցի Դավիթ 1 

 +374 244 52831

  tmakartik@mail.ru

Տնօրեն՝ Լիլիթ Մողրովյան


 Կենտրոնին ամրագրված դպրոցների ցանկ