Շիրակ

«Շիրակի տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ

ՀՀ Շիրակի մարզ
ք. Գյումրի 3109
Խրիմյան Հայրիկ 1-ին թաղ. 56
+374 312 36710
gyumritmak13@mail.ru
Տնօրեն՝ Թագուհի Վարդանյան

«Արթիկի տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ

ՀՀ Շիրակի մարզ
ք. Արթիկ 3001
Սասունցի Դավիթ 1
+374 244 52831
tmakartik@mail.ru
Տնօրեն՝ Լիլիթ Մողրովյան

Skip to content