Շիրակ

«Շիրակի տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ

ՀՀ Շիրակի մարզ
ք. Գյումրի 3109
Խրիմյան Հայրիկ 1-ին թաղ. 56
+374 312 36710
gyumritmak13@mail.ru
Տնօրենի պաշտոնակատար՝
Նարինե Հակոբյան


Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ցանկ

«Արթիկի տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ

ՀՀ Շիրակի մարզ
ք. Արթիկ 3001
Սասունցի Դավիթ 1
+374 244 52831
tmakartik@mail.ru
Տնօրենի պաշտոնակատար՝
Արսեն Հաջաթյան


Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ցանկ

Skip to content