«Շիրակի տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ին ամրակցված հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ցանկ

Բնակավայր Անվանում Հասցե
1 ք. Գյումրի «Գյումրու թիվ 1 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ Վ. Աճեմյան փող. թիվ 40
2 ք․ Գյումրի «Գյումրու թիվ 2 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ Գ. Նժդեհի 11
3 ք. Գյումրի «Գյումրու թիվ 4 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ Կամոյի 173
4 ք. Գյումրի «Գյումրու թիվ 7 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ Ալեք-Մանուկյան 4
5 ք. Գյումրի «Գյումրու թիվ 8 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ Լիսինյան 6
6 ք. Գյումրի «Գյումրու թիվ 9 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ Հաղթանակի 40
7 ք. Գյումրի «Գյումրու թիվ 10 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ Գորկու 77
8 ք. Գյումրի «Գյումրու թիվ 11 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ Ա. Խաչատրյան 27
9 ք․ Գյումրի «Գյումրու թիվ 15 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ Եսայանի 34/1
10 ք. Գյումրի «Գյումրու թիվ 18 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ Լազոյի 2
11 ք. Գյումրի «Գյումրու թիվ 19 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ Վ. Սարգսյան 13
12 ք. Գյումրի «Գյումրու թիվ 20 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ Թետչերի 1
13 ք․ Գյումրի «Գյումրու «Օյունջյան» միջնակարգ դպրոց-վարժարան» ՊՈԱԿ (Գյումրու N 21 հիմն. դպրոց) Մհեր Մկրտչյան փող. շենք 47
14 ք. Գյումրի «Գյումրու թիվ 23 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ Մուշ 2-2
15 ք. Գյումրի «Գյումրու թիվ 25 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ Պուշկինի 101
16 ք. Գյումրի «Գյումրու թիվ 27 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ Գարեգին Ա 6ա
17 ք. Գյումրի «Գյումրու թիվ 28 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ Երևանյան խճուղի 91
18 ք. Գյումրի «Գյումրու թիվ 29 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ Մանուշյան 7
19 ք. Գյումրի «Գյումրու թիվ 30 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ Շչեդրին 7
20 ք. Գյումրի «Գյումրու թիվ 31 հիմնական դպրոց»ՊՈԱԿ Խրիմյան Հայրիկ 1-ին թաղամաս
21 ք. Գյումրի «Գյումրու թիվ 32 հիմնականդպրոց» ՊՈԱԿ Կոմինտերնի 1
22 ք. Գյումրի «Գյումրու թիվ 38 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ Բուլվարային 7
23 ք. Գյումրի «Գյումրու թիվ 40 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ Ֆ. Վերֆելի հրապարակ 4
24 ք. Գյումրի «Գյումրու թիվ 41 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ Եղ. Չարենցի 4
25 ք. Գյումրի «Գյումրու թիվ 43 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ Շերամ-2 2-2ա շենք բնակարան 6
26 ք. Գյումրի «Գյումրու թիվ 45 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ Այգաբաց 3-րդ շարք թիվ 36
27 գ. Քեթի «Քեթիի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Քեթի
28 գ․ Շիրակ «Շիրակի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ գ․ Շիրակ
29 գ․ Մարմաշեն «Մարմաշենի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ գ․ Մարմաշեն
30 գ․ Կամո «Կամոյի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ գ․ Կամո
31 գ. Այգաբաց «Այգաբացի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Այգաբաց
32 գ. Լեռնուտ «Լեռնուտի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Լեռնուտ
33 գ․ Հացիկ «Հացիկի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ գ․ Հացիկ
34 գ. Վահրամաբերդ «Վահրամաբերդի Հ.Մկրտչյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ 16 փող․ շենք 2
35 գ. Արևիկ «Արևիկի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ 1-ին փողոց համար 4
36 գ․ Կապս «Կապսի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ գ․ Կապս
37 գ. Աշոցք «Աշոցքի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Աշոցք
38 գ. Ղազանչի «Ղազանչիի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Ղազանչի
39 գ․ Փոքր Սարիար «Փոքր Սարիարի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ գ․ Փոքր Սարիար
40 գ․ Կրասար «Կրասարի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ գ․ Կրասար
41 գ. Մեծ Սեպասար «Մեծ Սեպասարի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Մեծ Սեպասար
42 գ. Թավշուտ «Թավշուտի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Թավշուտ
43 գ. Ցողամարգ «Ցողամարգի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Ցողամարգ
44 գ. Գոգհովիտ «Գոգհովիտի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Գոգհովիտ
45 գ․ Թորոսգյուղ «Ալեքսան Համբարյանի անվան Թորոսգյուղի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Սարապատ համայնք

Թորոսգյուղ բնակավայր

46 գ․ Բավրա «Բավրայի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ գ․ Բավրա
47 գ. Ամասիա «Ամասիայի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ 24-րդ փող. 1-ին փակուղի շենք 3
48 գ. Բյուրակն «Բյուրակնի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Բյուրակն
49 գ․ Ողջի «Ողջիի «Ղարիբ Առուստամյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ գ․ Ողջի
50 գ. Գառնառիճ «Գառնառիճի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ 7-րդ փող. 1-ին փակուղի շենք 3
51 գ. Մեղրաշատ «Մեղրաշատի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Մեղրաշատ
52 գ. Արեգնադեմ «Արեգնադեմի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Արեգնադեմ
53 գ. Աղվորիկ «Աղվորիկի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Աղվորիկ
54 գ. Ազատան «Ազատանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Ազատան
55 ք. Գյումրի «Գյումրու թիվ 5 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ Մ. Մատնիշյան 301
56 ք. Գյումրի «Գյումրու թիվ 6 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ Հ. Թումանյան 20
57 ք. Գյումրի «Գյումրու թիվ 24 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ Շիրակացի 173
58 ք. Գյումրի «Գյումրու թիվ 26 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ Տիգրան մեծի 27
59 ք. Գյումրի «Գյումրու թիվ 37 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ Անի թաղամաս Չարենցի 12
60 ք. Գյումրի «Ֆոտոն վարժարան» ՊՈԱԿ Անի թաղամաս Չարենցի 12
61 ք. Գյումրի «Ակադեմիական վարժարան» ՊՈԱԿ Վազգեն Սարգսյան 28
62 ք. Գյումրի «ՇՊՀ ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ Թումնյան 85
63 ք. Գյումրի «ՀԱՊՀ ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ Մհեր Մկրտչյան փող.
64 ք. Գյումրի «ՀՊՏՀ Գյումրու տնտեսագիտական վարժարան» ՊՈԱԿ

Վազգեն Սարգսյան 32

Կիրովականյան 21

65 ք. Գյումրի «Հայբուսակ/Շիրակացի» դպրոց Սայաթ-Նովա 1
66 ք. Գյումրի «Օլիմպիական հերթափոխի» դպրոց Բուլվարային փողոց 10 ա
67 գ. Ջաջուռ «Ջաջուռի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Ջաջուռ
68 գ. Փոքրաշեն «Փոքրաշենի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Փոքրաշեն
69 գ. Մեծ Սարիար «Մ. Սարիարի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Մեծ Սարիար
70 գ. Հովունի «Հովունիի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Հովունի
71 գ. Մայիսյան «Մայիսյանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Մայիսյան
72 գ. Կրաշեն «Կրաշենի հիմն. դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Կրաշեն
73 գ. Ջաջուռ կայարան «Ջաջուռ կայարանի տարր. դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Ջաջուռ կայարան
74 գ. Ձորաշեն «Ձորաշենի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Ձորաշեն
75 գ. Մուսայելյան «Մուսայելյանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Մուսայելյան
76 գ. Զույգաղբյուր «Զույգաղբյուրի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Զույգաղբյուր
77 գ. Սիզավետ «Սիզավետի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Սիզավետ
78 գ. Կարմրավան «Կարմրավանի հիմն. դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Կարմրավան
79 գ. Արփենի «Արփենիի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Արփենի
80 գ. Կաքավասար «Կաքավասարի տարր. դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Կաքավասար
81 գ. Սարագյուղ «Սարագյուղի հիմն. դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Սարագյուղ
82 գ. Հարթաշեն «Հարթաշենի հիմն. դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Հարթաշեն
83 գ. Հողմիկ «Հողմիկի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Հողմիկ
84 գ. Ալվար «Ալվարի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Ալվար
85 գ. Ջրաձոր «Ջրաձորի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Ջրաձոր
86 գ. Ծաղկուտ «Ծաղկուտի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Ծաղկուտ
87 գ. Բանդիվան «Բանդիվանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Բանդիվան
88 գ. Բերդաշեն «Բերդաշենի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Բերդաշեն
89 գ. Արդենիս «Արդենիսի հիմն. դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Արդենիս
90 գ. Գտաշեն «Գտաշենի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Գտաշեն
91 գ. Զորակերտ «Զորակերտի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Զորակերտ
92 գ. Շաղիկ «Շաղիկի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Շաղիկ
93 գ. Զարիշատ «Զարիշատի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Զարիշատ
94 գ. Հովտուն «Հովտունի տարրական դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Հովտուն
95 ք. Գյումրի Գյումրու Ակադեմիական վարժարան ք. Գյումրի Ռեպինի 4
96 ք. Գյումրի Արարատ կրթահամալիր Կամոյի 5
Skip to content