SCHOOLS’ LIST OF VAYOTS DZOR REGIONAL PEDAGOGICAL-PSYCHOLOGICAL SUPPORT CENTER

N

Residence

School Name

Address

E-mail

Phone Number

1գ. Ագարակաձոր

գ. Ագարակաձորի Յու. Խաչատրյանի անվան միջնակարգ դպրոց

Փող. 1, շենք 17

agarakadzor@schools.am(+374 281) 23405
2գ. Ազատեկ

գ. Ազատեկի միջնակարգ դպրոց

գ. Ազատեկazatek@schools.am(+374 282) 95250
3գ. Աղավնաձոր

գ. Աղավնաձորի Գ. Գրիգորյանի անվան միջնակարգ դպրոց

ՓՓող. 3, շենք 33

aghavnadzor@schools.am(+374 281) 61255
4գ. Աղնջաձոր

գ. Աղնջաձորի միջնակարգ դպրոց

գ. Աղնջաձորaghnjadzor@schools.am(+374 93) 832130
5գ. Արենի

գ. Արենիի միջնակարգ դպրոց

Փող. 3, շենք 40

areni@schools.am(+374 93) 933780
6գ. Արին

գ. Արինի միջնակարգ դպրոց

Փող. 8, շենք 6

arin@schools.am(+374 282) 98154
7գ. Արտաբույնք

գ. Արտաբույնքի միջնակարգ դպրոց

Կենտրոնական 7

artabuynq@schools.am(+374 96) 339704
8գ. Արտավան

գ. Արտավանի միջնակարգ դպրոց

Փող. 5, տ. 1

artavan@schools.am(+374 282) 92573
9գ. Արփի

գ. Արփիի Վ. Լևոնյանի անվան միջնակարգ դպրոց

գ. Արփիarpi@schools.am(+374 281) 62130
10գ. Բարձրունի

գ. Բարձրունու միջնակարգ դպրոց

գ. Բարձրունիbardzruni@schools.am(+374 282) 99139
11գ. Գետափ

գ. Գետափի միջնակարգ դպրոց

գ. Գետափgetapvdzor@schools.am(+374 282) 23680
12գ. Գլաձոր

գ. Գլաձորի միջնակարգ դպրոց

գ. Գլաձորgladzor@schools.am(+374 281) 20943
13գ. Գնդեվազ

գ. Գնդեվազի միջնակարգ դպրոց

Փող. 4, տ. 2

gndevaz@schools.am(+374 93) 799825
14գ. Գողթանիկ

գ. Գողթանիկի հիմնական դպրոց

գ. Գողթանիկghoghtanik@schools.am(+374 281) 21995
15գ. Գոմք

գ. Գոմքի միջնակարգ դպրոց

գ. Գոմքgomq@schools.am(+374 282) 92223
16գ. Ելփին

գ. Ելփինի միջնակարգ դպրոց

գ. Ելփինyelpin@schools.am(+374 93) 577639
17գ. Եղեգիս

գ. Եղեգիսի միջնակարգ դպրոց

Կենտրոնական 2

yeghegis@schools.am(+374 93) 013173
18գ. Զառիթափ

գ. Զառիթափի Ա.Մելիքյանի անվ. միջնակարգ դպրոց

Փող. 8, շենք 1

zaritap@schools.am(+374 282) 91316
19գ. Թառաթումբ

գ. Թառաթումբի միջնակարգ դպրոց

գ. Թառաթումբtaratumb@schools.am(+374 281) 21298
20գ. Խաչիկ

գ. Խաչիկի միջնակարգ դպրոցմիջնակարգ դպրոց

գ. Խաչիկ 15/1khachik@schools.am(+374 281) 62432
21գ. Խնձորուտ

գ. Խնձորուտի միջնակարգ դպրոց

գ. Խնձորուտkhnzorut@schools.am(+374 282) 94115
22գ. Կարմրաշեն

գ. Կարմրաշենի միջնակարգ դպրոց

Փող. 2, շենք 2

karmrashenvdzor@schools.am(+374 94) 040583
23գ. Հերհեր

գ. Հերհերի միջնակարգ դպրոց

գ. Հերհերherher@schools.am(+374 282) 93250
24գ. Հերմոն

գ. Հերմոնի հիմնական դպրոց

Սիրանեսի փող.,

շենք 7

hermon@schools.am(+374 91) 190169
25գ. Հորբատեղ

գ. Հորբատեղի հիմնական դպրոց

գ. Հորբատեղ

horbategh@schools.am(+374 99) 021737
26գ. Հորս

գ. Հորսի հիմնական դպրոց

գ. Հորսhors@schools.am(+374 281) 21485
27գ. Մալիշկա

գ. Մալիշկայի թիվ 1 միջնակարգ դպրոց

Փող. 8, շենք 76

malishka1@schools.am(+374 281) 95820
28գ. Մալիշկա

գ. Մալիշկայի Մ. Լոմոնոսովի անվան միջնակարգ դպրոց

Փող. 37, շենք 19

malishka2@schools.am(+374 281) 95647
29գ. Մարտիրոս

գ. Մարտիրոսի միջնակարգ դպրոց

գ. Մարտիրոսmartiros@schools.am(+374 282) 96276
30գ. Մոզրով

գ. Մոզրովի հիմնական դպրոց

գ. Մոզրովmozrov@schools.am(+374 281) 21326
31գ. Շատին

գ. Շատինի միջնակարգ դպրոց

գ. Շատինshatin@schools.am(+374 281) 99417
32գ. Չիվայ

գ. Չիվայի միջնակարգ դպրոց

Փող. 5, շենք 9

chiva@schools.am(+374 93) 565440
33գ. Ռինդ

գ. Ռինդի միջնակարգ դպրոց

Փող. 2, շենք 2

rind@schools.am(+374 93) 827319
34գ. Սալի

գ. Սալիի հիմնական դպրոց

գ. Սալլիsalli@schools.am(+374 281) 21082
35գ. Սարավան

գ. Սարավանի հիմնական դպրոց

Փող. 3, շենք 25

saravan@schools.am(+374 94) 843861
36գ. Սերս

գ. Սերսի հիմնական դպրոց

գ. Սերսsers@schools.am(+374 282) 90111
37գ. Վարդահովիտ

գ. Վարդահովիտի հիմնական դպրոց

գ. Վարդահովիտvardahovit@schools.am(+374 94) 384280
38գ. Վերնաշեն

գ. Վերնաշենի միջնակարգ դպրոց

Թանահատի փ. 8, շ. 2

vernashen@schools.am(+374 281) 22488
39

գ. Քարագլուխ

գ. Քարագլխի միջնակարգ դպրոց

Փող. 6, շենք 7

qaraglukh@schools.am(+374 98) 884031
40

գ. Զեդեա

ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Զեդեայի հիմնական դպրոց

գ. Զեդեաzedea@schools.am(+374 282) 92124
41ք. Եղեգնաձոր

ք. Եղեգնաձորի թիվ 3 ավագ դպրոց

Շահումյան 12

yeghegnadzor3@schools.am(+374 281) 23671
42ք. Եղեգնաձոր

ք. Եղեգնաձորի թիվ 1 հիմնական դպրոց

Վայքի 4

yeghegnadzor1@schools.am(+374 281) 23770
43ք. Եղեգնաձոր

ք. Եղեգնաձորի Հ.Հովհաննիսյանի անվ. թիվ 2 հիմնական դպրոց

Նարեկացու 12

yeghegnadzor2@schools.am(+374 281) 23170
44ք. Ջերմուկ

ք. Ջերմուկի թիվ 3 միջնակարգ դպրոց

Փող. 8, շենք 9

jermuk3@schools.am(+374 287) 21752
45ք. Ջերմուկք. Ջերմուկի կրթահամալիր

Ձախափնյակ 4/16

jermuk2@schools.am(+374 287) 21901
46ք. Ջերմուկ

ք. Ջերմուկի Մ. Գորկու անվան թիվ 1 հիմնական դպրոց

Շահումյան 7

jermuk1@schools.am(+374 94) 381836
47ք. Վայքք. Վայքի ավագ դպրոց

Շահումյամ 93

vayk1@schools.am(+374 282) 21037
48ք. Վայք

ք. Վայքի թիվ 2 հիմնական դպրոց

Ալավերդյան 17

vaik2@schools.am(+374 282) 22616
Skip to content