ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻՆ (ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՊԱՏՎԻՐԱԿՎԵԼ ԵՆ) ԱՄՐԱԿՑՎԱԾ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

Բնակավայր Անվանում Հասցե
1 գ. Ագարակաձոր գ. Ագարակաձորի Յու. Խաչատրյանի անվան միջնակարգ դպրոց գ. Ագարակաձոր Փող. 1 շենք 17
2 գ. Ազատեկ գ. Ազատեկի միջնակարգ դպրոց գ. Ազատեկ
3 գ. Աղավնաձոր գ. Աղավնաձորի Գ. Գրիգորյանի անվան միջնակարգ դպրոց գ. Աղավնաձոր փող. 3 շենք 33
4 գ. Աղնջաձոր գ. Աղնջաձորի միջնակարգ դպրոց գ. Աղնջաձոր
5 գ. Արենի գ. Արենիի միջնակարգ դպրոց գ. Արենի փող. 3 շենք 40
6 գ. Արին գ. Արինի միջնակարգ դպրոց գ. Արին փող. 8 շենք 6
7 գ. Արտաբույնք գ. Արտաբույնքի միջնակարգ դպրոց գ. Արտաբույնք Կենտրոնական 7
8 գ. Արտավան գ. Արտավանի միջնակարգ դպրոց գ. Արտավան փող. 5 տ. 1
9 գ. Արփի գ. Արփիի Վ. Լևոնյանի անվան միջնակարգ դպրոց գ. Արփի
10 գ. Բարձրունի գ. Բարձրունու միջնակարգ դպրոց գ. Բարձրունի
11 գ. Գետափ գ. Գետափի միջնակարգ դպրոց գ. Գետափ
12 գ. Գլաձոր գ. Գլաձորի միջնակարգ դպրոց գ. Գլաձոր
13 գ. Գնդեվազ գ. Գնդեվազի միջնակարգ դպրոց գ. Գնդեվազ փող. 4 տ. 2
14 գ. Գողթանիկ գ. Գողթանիկի հիմնական դպրոց գ. Գողթանիկ
15 գ. Գոմք գ. Գոմքի միջնակարգ դպրոց գ. Գոմք
16 գ. Ելփին գ. Ելփինի միջնակարգ դպրոց գ. Ելփին
17 գ. Եղեգիս գ. Եղեգիսի միջնակարգ դպրոց գ. Եղեգիս Կենտրոնական 2
18 գ. Զառիթափ գ. Զառիթափի Ա. Մելիքյանի անվ. միջնակարգ դպրոց գ. Զառիթափ փող. 8 շենք 1
19 գ. Թառաթումբ գ. Թառաթումբի միջնակարգ դպրոց գ. Թառաթումբ
20 գ. Խաչիկ գ. Խաչիկի միջնակարգ դպրոցմիջնակարգ դպրոց գ. Խաչիկ 15/1
21 գ. Խնձորուտ գ. Խնձորուտի միջնակարգ դպրոց գ. Խնձորուտ
22 գ. Կարմրաշեն գ. Կարմրաշենի միջնակարգ դպրոց գ. Կարմրաշեն փող. 2 շենք 2
23 գ. Հերհեր գ. Հերհերի միջնակարգ դպրոց գ. Հերհեր
24 գ. Հերմոն գ. Հերմոնի հիմնական դպրոց գ. Հերմոն Սիրանեսի փող. շենք 7
25 գ. Հորբատեղ գ. Հորբատեղի հիմնական դպրոց գ. Հորբատեղ
26 գ. Հորս գ. Հորսի հիմնական դպրոց գ. Հորս
27 գ. Մալիշկա գ. Մալիշկայի թիվ 1 միջնակարգ դպրոց գ. Մալիշկա փող. 8 շենք 76
28 գ. Մալիշկա գ. Մալիշկայի Մ. Լոմոնոսովի անվան միջնակարգ դպրոց գ. Մալիշկա փող. 37 շենք 19
29 գ. Մարտիրոս գ. Մարտիրոսի միջնակարգ դպրոց գ. Մարտիրոս
30 գ. Մոզրով գ. Մոզրովի հիմնական դպրոց գ. Մոզրով
31 գ. Շատին գ. Շատինի միջնակարգ դպրոց գ. Շատին
32 գ. Չիվա գ. Չիվայի միջնակարգ դպրոց գ. Չիվա փող. 5 շենք 9
33 գ. Ռինդ գ. Ռինդի միջնակարգ դպրոց Փող. 2 շենք 2
34 գ. Սալլի գ. Սալիի հիմնական դպրոց գ. Սալլի
35 գ. Սարավան գ. Սարավանի հիմնական դպրոց Փող. 3 շենք 25
36 գ. Սերս գ. Սերսի հիմնական դպրոց գ. Սերս
37 գ. Վարդահովիտ գ. Վարդահովիտի հիմնական դպրոց գ. Վարդահովիտ
38 գ. Վերնաշեն գ. Վերնաշենի միջնակարգ դպրոց Թանահատի փ. 8 շ. 2
39 գ. Քարագլուխ գ. Քարագլխի միջնակարգ դպրոց Փող. 6 շենք 7
40 գ. Զեդեա ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Զեդեայի հիմնական դպրոց գ. Զեդեա
41 ք. Եղեգնաձոր ք. Եղեգնաձորի թիվ 3 ավագ դպրոց Շահումյան 12
42 ք. Եղեգնաձոր ք. Եղեգնաձորի թիվ 1 հիմնական դպրոց Վայքի 4
43 ք. Եղեգնաձոր ք. Եղեգնաձորի Հ. Հովհաննիսյանի անվ. թիվ 2 հիմնական դպրոց Նարեկացու 12
44 ք. Ջերմուկ ք. Ջերմուկի թիվ 3 միջնակարգ դպրոց Փող. 8 շենք 9
45 ք. Ջերմուկ ք. Ջերմուկի կրթահամալիր Ձախափնյակ 4/16
46 ք. Ջերմուկ ք. Ջերմուկի Մ. Գորկու անվան թիվ 1 հիմնական դպրոց Շահումյան 7
47 ք. Վայք ք. Վայքի ավագ դպրոց Շահումյան 93
48 ք. Վայք ք. Վայքի թիվ 2 հիմնական դպրոց Ալավերդյան 17
Skip to content