ՏԵՍԱՆՅՈՒԹԵՐ՝ «ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ» – EDUARMENIA2023 ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱԺՈՂՈՎ

«Ներառական կրթություն» բաժնի աշխատարանների խոսնակներ | Հուլիս 3, 4

Ամփոփիչ խոսք` ՀՄԿ ՏՆՕՐԵՆ
ԼԻԼԻԹ ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆ
Խոսնակ` ԱՍՏՂԻԿ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
Թեմա` Այլընտրանքային, լրացուցիչ հաղորդակցման (ԱԼՀ) դերը ներառական կրթության մեջ
Խոսնակ` ԼԻԼԻԹ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ,
ԱՆԻ ՆԱԶԱՐՅԱՆ
Թեմա` Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող նախադպրոցականները համընդհանուր ներառման ճանապարհին
Խոսնակ` ԱՍՏՂԻԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
Թեմա՝ Կարդալու հմտությունը որպես ուսումնական գործունեության հաջողության գրավական
Խոսնակ` ԱՆՆԱ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
Թեմա` Ներառականությունը մշակութային կրթության ոլորտում
Խոսնակ` ԱՆՆԱ ԱՌՈՒՇԱՆՅԱՆ
Թեմա` Առողջ համայնքը` համընդհանուր ներառման գրավական
Խոսնակ` ԷՄԻԼՅԱ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ
Թեմա՝ Կրկնակի բացառիկությունը` որպես ներառական կրթության արդի հիմնախնդիր
Խոսնակ` ԱՐՄԻՆԵ ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ
Թեմա` Աշխատանքի կազմակերպումը "Մայրենի 1" աշխատանքային գիրք֊տետրերի հարմարեցված ուսումնական նյութերի միջոցով
Խոսնակ` ԼԻԱ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
Թեմա` Գրելու գործընթացի խանգարում
Խոսնակ` ԱՆԻ ԽՈՒԴՈՅԱՆ
Թեմա՝ Աուտիստիկ սպեկտրի խանգարումներ ունեցող երեխաների մոտ դրսևորվող «անջատումների» (shutdown) հիմնական առանձնահատկությունները
Խոսնակ` ԷՄՄԱ ՔՈՍԱԿՅԱՆ
Թեմա` Համատեղ դասավանդումը որպես հասանելի և մատչելի կրթության ապահովման կարևոր բաղադրիչ
Խոսնակ` ԱՐՄԻՆԵ ՍԱՀԱԿՅԱՆ
Թեմա` Այլընտրանքային մեթոդներ, նոր հնարավորություններ, նոր կարողություններ
Խոսնակ` ԱՍՏՂԻԿ ՇԱՀՆԱԶԱՐՅԱՆ
Թեմա` ՀՈՒՀ-երում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող սովորողների ուսումնառության գործընթացի կազմակերպման ռիսկերի նվազեցում և կանխարգելում
Խոսնակ` ԱՆԻ ՊԱՊՅԱՆ
Թեմա` Մանկավարժի բարեկեցության հոգեբանական կոմպոնենտ
Խոսնակ` ԱՆԻ ԳԱՐԵԳԻՆՅԱՆ
Թեմա` Անհատական ուսուցման պլանը՝ որպես կրթության հասանելիության միջոց
Խոսնակ` ՀԱՅԿՈՒՀԻ ԱԴԱՄՅԱՆ
Թեմա` Կրթական միջավայրի մատչելիություն և խելամիտ հարմարեցումներ
Խոսնակ` ՀԱՍՄԻԿ ՕՀԱՆՅԱՆ
Թեմա` Ուսումնական նյութերի հարմարեցումների դերը կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող սովորողների ուսումնառության ցործընթացում
Խոսնակ` ՄԱՐԻԱՄ ՍԵԴՐԱԿՅԱՆ
Թեմա` Ծնողների հետ աշխատանքի կարեվորությունն ու առանձնահատկությունները ներառական կրթության համատեքստում
Skip to content