Տեսանյութեր Տավուշի մարզի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում հանրակրթության պետական չափորոշչի փորձարարական ներդրման ծրագրի աշխատանքային գործընթացից

Գործնական աշխատանք
«Մաթեմատիկա» առարկայից
Լաբորատոր փորձեր
«Բնագիտություն» առարկայից
Լաբորատոր փորձեր
«Քիմիա» առարկայից
«Աշխարհագրություն» առարկայի
գործնական աշխատանք
Հետաքրքրաշարժ փորձարկումներ
«Ֆիզիկա» առարկայից
Գործնական աշխատանք
«Մաթեմատիկա» առարկայից
Լաբորատոր փորձեր
«Բնագիտություն» առարկայից
Լաբորատոր փորձեր
«Քիմիա» առարկայից
«Աշխարհագրություն» առարկայի
գործնական աշխատանք
Հետաքրքրաշարժ փորձարկումներ
«Ֆիզիկա» առարկայից
Skip to content