Տեսանյութեր՝ «Ներառական կրթություն» – EduArmenia2022 Համահայկական գիտակրթական աշխատաժողով

«Ներառական կրթություն» բաժնի աշխատարանների խոսնակներ | Հուլիս 1, 2

Խոսնակ՝ ԶԱՐՈՒՀԻ ԲԱԹՈՅԱՆ
Թեմա՝ Ներառական կրթությունը բուհական համակարգում. մարտահրավերներ և հնարավորություններ
Խոսնակ` ՄԱՐԻԱՆՆԱ ՀԱՐՈւԹՅՈւՆՅԱՆ
Թեմա` Ներառման մարտահրավերներ՝ մեկնաբանություններ ուսուցիչների և ծնողների կողմից
Խոսնակ` ՄԱՅԱ ՍԻՄՈՆՅԱՆ
Թեմա` Յունիսեֆի կողմից իրականացվող ծրագրեր
Խոսնակ` ՍԻՐԱՆՈՒՇ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
Թեմա` Զարգացման խանգարումներ ունեցող երեխաների ընտանիքների հոգեբանամանկավարժական հիմնախնդիրները
Խոսնակ՝ ՀԱՅԿՈՒՀԻ ԱԴԱՄՅԱՆ Թեմա՝ Խթանող կրթական միջավայր, խելամիտ հարմարեցումներ
Խոսնակ` ԱԼԻՆԱ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ
Թեմա` Վերաբերմունքը՝ որպես ներառման հնարավորության հիմք
Խոսնակ` ԷՄԻԼՅԱ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ
Թեմա` Քննադատական մտածողությունը զարգացնող տեխնոլոգիաների կիրառումը լոգոպեդական աշխատանքում
Խոսնակ` ԱՆԻ ԳԱՐԵԳԻՆՅԱՆ
Թեմա` Ուսուցչի օգնականի դերն ու գործունեությունը
Խոսնակ` ԿԱՐԻՆԵ ԱՐՄԵՆ
Թեմա` Սոցիալ-հուզական ուսումնառություն
Խոսնակ` ԼՈՒՍԻՆԵ ԲԱԲԱՅԱՆ
Թեմա` Հատուկ դպրոցի մարտահրավերները Հայաստանի Հանրապետությունում
Խոսնակ` ՍՈՒՍԱՆՆԱ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ
Թեմա` Չտեսնող-չլսող (կույր-խուլ) սովորողների հաղորդակցման ձևերի ընտրության առանձնահատկությունները
Խոսնակ՝ ՎԵՐՈՆԻԿԱ ԲԱԲԱՋԱՆՅԱՆ
Թեմա՝ ՈւՀՁ ռազմավարությունը «Ես և շրջակա աշխարhը» դասաժամին
Խոսնակներ՝ ՄՀԵՐ ԴԱՎԹՅԱՆ և
ԱՐՓԻՆԵ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
Թեմա՝ Ինչպե՞ս բարելավել ընթերցանության դժվարություններ ունեցող աշակերտների կարդալու հմտությունները
Խոսնակ՝ ԼՈՒՍԻՆԵ ՎԱՐԴՈՒՄՅԱՆ
Թեմա՝ Տարբերակված դասավանդման ռազմավարություններ․ համատեղ դասավանդում
Խոսնակներ՝ ՍՈՆԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ և
ՆԱՐԻՆԵ ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ
Թեմա՝ ՏՀՏ գործիքների կիրառումը ներառող դասավանդման համատեքստում
Խոսնակներ՝ ԻՐԻՆԱ ՊՈՆԱՄԱՐԵՆԿՈ և ԱՐԵՎԻԿ ԽՈՒԳԵՅԱՆ Թեմա՝ Ներառական կրթությունը նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում
Խոսնակ՝ ԱԼԲԻՆԵ ԱԶԱՏՅԱՆ
Թեմա՝ Ներառական կրթություն՝ կրթություն բոլորի համար
Խոսնակ՝ ՀԵՐՄԻՆԵ ՇԱԼՈՒՆՑ
Թեմա՝ Համագործակցությունը որպես ներառական կրթության հաջողության գրավական
Խոսնակ՝ ԼԻԱՆԱ ԱՐՏԱՇԵՍՅԱՆ
Թեմա՝ Մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայությունները դպրոցում․ մարտահրավերներ և հաղթահարման ուղիներ
Խոսնակ՝ ԱՐՓԻՆԵ ԱՇՈՏՅԱՆ
Թեմա՝ Աուտիզմ ախտորոշում ունեցող երեխաների դպրոց ներառման ԿՎՎ (Կիրառական վարքային վերլուծության) մոդելը
Խոսնակ՝ ԱՐՄԻՆԵ ՍԱՀԱԿՅԱՆ
Թեմա՝ Այլընտրանքային մեթոդները՝ որպես հնարավորություն․ ծնող-ուսուցիչ-երեխա
Հուլիսի 1-ի և 2-ի EduArmenia2022 Համահայկական գիտակրթական աշխատաժողովի «Ներառական կրթություն» բաժնի աշխատարանների ամփոփում
Skip to content