ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՀԱՐՄԱՐԵՑՈՒՄՆԵՐ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՀԱՐՄԱՐԵՑՈՒՄՆԵՐ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

Սույն ուղեցույցը նախատեսված է բոլոր նրանց համար, ովքեր աշխատում են դպրոցներում և ովքեր մոտիվացված են իրենց դպրոցներն ավելի ներառական դարձնելու համար: Այս գործառույթն առաջին հերթին վերապահված է տնօրեններին, սակայն ուղեցույցն օգտակար կլինի նաև ուսուցիչների, դպրոցի վարչական անձնակազմի կամ դպրոցում աշխատող այլ մասնագետների համար: Ուղեցույցում Դուք կգտնեք անհրաժեշտ տեղեկատվություն դպրոցի ֆիզիկական ենթակառուցվածքների, գույքի, կահավորման, սարքավորումների մատչելիության և խելամիտ հարմարեցումների վերաբերյալ, և առհասարակ, ամեն ինչ այն մասին, թե ինչպես կարելի է սկսել, իրականացնել և գնահատել դպրոցի զարգացման գործընթացը դեպի ներառականություն: Այն կօգնի և կնպաստի ներառման ինդեքսի իրագործմանը` դպրոցների ֆիզիկական միջավայրը համապատասխանեցնելով ներառական կրթության ապահովման պահանջներին։ Այս ուղեցույցը «Մատչելի կրթական միջավայր» ձեռնարկների շարքի առաջին մասն է:

Skip to content