ՀՄԿ | ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Կրթության գործընթացի ներառականության ապահովումը մեծապես կախված է այդ գործընթացին ներգրավված անձանց գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների անընդհատ զարգացումից:

Կարևորելով այս հանգամանքը` Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոնն, իր գործառույթների շրջանակում, իրականացնում է մասնագիտական կարողությունների հզորացմանն ու կատարելագործման արդիականությանն ուղղված վերապատրաստման դասընթացներ:

Skip to content