«Կապանի տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ին ամրակցված հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ցանկ

Բնակավայր Անվանում Հասցե
1 գ. Դավիթբեկ Դավիթբեկի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ գ. Դավիթբեկ
2

գ. Լեհվազ, Մեղրիի տարածաշրջան

Լեհվազի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ գ. Լեհվազ
3

գ. Նռնաձոր, Մեղրիի տարածաշրջան

Նռնաձորի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ գ. Նռնաձոր
4 ք. Ագարակ Ագարակի հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ Չարենցի 1
5 գ. Ալվանք Ալվանքի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ գ. Ալվանք
6 ք. Կապան Անդրանիկ Մարգարյանի անվան Կապանի թիվ 7 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ Շահումյան 16ա
7 գ. Գեղանուշ Գեղանուշի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ գ. Գեղանուշ
8 գ. Եղեգ Եղեգի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ գ. Եղեգ
9 գ. Լեռնաձոր Լեռնաձորի հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ գ. Լեռնաձոր
10 ք. Կապան Կապանի թիվ 13 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ Ձորքի 3
11 ք. Կապան Կապանի թիվ 5 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ Բաղաբերդ 27
12 ք. Կապան Կապանի թիվ 1 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ Լեռնագործների 16
13 ք. Կապան Կապանի թիվ 10 միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ Շինարարների 19
14 ք. Կապան Կապանի թիվ 4 միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ Վաչագան բանավան
15 ք. Կապան Կապանի թիվ 6 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ Մ. Հարությունյան 5ա
16 ք. Կապան Կապանի թիվ 8 միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ Շղարշիկ բանավան
17 ք. Կապան Կապանի թիվ 9 ավագ դպրոց ՊՈԱԿ Հունան Ավետիսյան 14
18 ք. Կապան Կապանի Հրանտ Ոսկանյանի անվան թիվ 12 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ Բարաբաթում բանավան
19 ք. Կապան Կապանի Ռաֆայել Մինասյանի անվան թիվ 11 միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ Կավարտ բանավան 124
20 գ. Ձագիկավան Ձագիկավանի (Մուսալամ) միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ գ. Ձագիկավան
21 գ. Ճակատեն Ճակատենի հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ գ. Ճակատեն
22 ք. Մեղրի Մեղրիի թիվ 1 միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ Ադելյան 1
23 ք. Մեղրի Մեղրիի թիվ 2 միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ Զորավար Անդրանիկի 10
24 գ. Նորաշենիկ Նորաշենիկի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ գ. Նորաշենիկ
25 գ. Շիկահող Շիկահողի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ գ. Շիկահող
26 գ. Սյունիք Սյունիքի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ գ. Սյունիք
27 գ. Վերին Խոտանան Վերին Խոտանանի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ գ. Վերին Խոտանան
28 ք. Քաջարան Քաջարանի թիվ 1 միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ Խանջյան 7
29 ք. Քաջարան Քաջարանի թիվ 2 միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ Աբովյան 12
30 ք. Քաջարան Քաջարանի թիվ 5 միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ Բարիկավան
31 գ. Արծվանիկ Արծվանիկի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ գ. Արծվանիկ
32 գ. Գեղի Գեղիի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ գ. Գեղի
33 գ. Ագարակ Ագարակի հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ գ. Ագարակ
34 գ. Աղվանի Աղվանիի հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ գ. Աղվանի
35 գ. Աճանան Աճանանի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ գ. Աճանան
36 գ. Եղվարդ Եղվարդի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ գ. Եղվարդ
37 գ. Ծավ Ծավի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ գ. Ծավ
38 ք. Կապան Կապանի թիվ 2 ավագ դպրոց ՊՈԱԿ Մելիք-Ստեփանյան 5
39 ք. Կապան Կապանի թիվ 3 միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ Ա. Մանուկյան 7
40 գ. Կարճևան Կարճևանի հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ գ. Կարճևան
41 գ. Ներքին Հանդ Ներքին Հանդի հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ գ. Ներքին Հանդ
42 ք. Շվանիձոր Շվանիձորի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ ք. Շվանիձոր
43 գ. Լիճք գ. Լիճքի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ գ. Լիճք
44 գ. Վարդանիձոր Վարդանիձորի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ գ. Վարդանիձոր
45 գ. Վարդավանք Վարդավանքի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ գ. Վարդավանք
46 գ. Տանձավեր Տանձավերի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ գ. Տանձավեր
47 գ. Տավրուս Տավրուսի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ գ. Տավրուս
48 ք. Քաջարան Քաջարանի թիվ 6 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ Անդոկավան բանավան
49 գ. Օխտար Օխտարի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ գ. Օխտար
50 ք. Կապան Կապանի թիվ 3 հատուկ կրթահամալիր ՊՈԱԿ Սպանդարյան 4
Skip to content