«ԿԵՐՊԱՐՎԵՍՏ 1» ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԻՐՔ-ՏԵՏՐ

«Կերպարվեստ 1»
Աշխատանքային գիրք-տետր

Կերպարվեստ առարկայի աշխատանքային գիրքտետրի մշակման գործընթացում հաշվի են առնվել սովորողների գիտելիքների և կարողությունների ձևավորման ժամանակակից մոտեցումները, որոնց հիմքում ընկած է ոչ միայն ուսուցման շտկող-զարգացնող սկզբունքը, այլև հենց կերպարվեստի զարգացնող հնարավորությունները կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների համար: Հաշվի առնելով սովորողի ուսումնառության տվյալ փուլը, երբ երեխան դեռ կարդալ և գրել չգիտի, աշխատանքային գիրք-տետրում կիրառվել են պայմանական նշաններ և օրինակներ, որոնք կօգնեն նրան ըմբռնել առաջադրանքի բովանդակությունը։ Միևնույն ժամանակ հարկ է նշել, որ առաջադրանքների բովանդակությունը սովորողին հասանելի կդարձնեն մանկավարժը, ուսուցչի օգնականը կամ ծնողը։

Skip to content