«ԿԵՐՊԱՐՎԵՍՏ 1» ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԻՐՔ-ՏԵՏՐԻ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ՈՒՍՈՒՑՉԻ ՀԱՄԱՐ

«Կերպարվեստ 1»
Աշխատանքային գիրք-տետրի մեթոդական ուղեցույց ուսուցչի համար

Սույն մեթոդական ուղեցույցը նպատակ ունի աջակցել ուսուցիչներին հարմարեցնել և փոփոխել «Կերպարվեստ» առարկայի 1-ին դասարանի ուսումնական ծրագիրն այնպես, որ դասարանում սովորող բոլոր երեխաները մասնակցություն ունենան դասապրոցեսին և կարողանան առաջընթաց գրանցել, ընդհանրացնել և ամրապնդել այլ առարկաներից ձեռք բերած գիտելիքները:

Skip to content