«ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ 1» ԹՎԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԻՐՔ-ՏԵՏՐ

«Մաթեմատիկա» թվային շրջան
Աշխատանքային գիրք-տետր

Աշխատանքային գիրք-տետրը նախատեսված է երեխաների ինքնուրույն աշխատանքի կազմակերպման համար՝ նպաստելով նրանց ճանաչողական գործունեության զարգացմանը: Այն մաթեմատիկայի հետագա ուսուցման նախապատրաստման նպատակ է հետապնդում՝ շեշտադրելով սովորողների ինքնուրույնության հնարավորությունը: Այս ձեռնարկը ևս կառուցված է «հետաքրիր և բոլորին հասանելի» սկզբունքով։

Skip to content