Մայրենի 1 | Աշխատանքային գիրք-տետր հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների առաջին դասարանի սովորողների համար

ՄԱՅՐԵՆԻ 1
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԻՐՔ-ՏԵՏՐ
Հանրակրթական ուսուﬓական հաստատությունների առաջին դասարանի սովորողների համար

Սույն աշխատանքային գիրք-տետրի նպատակը հանրակրթական ուսումնկան հաստատությունների առաջին դասարանի կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող սովորողներին «Մայրենի» առարկայի նախաայբբենական շրջանի ուսումնառության ընթացքում լրացուցիչ, առավել պարզեցված և հարմարեցված ուսումնական նյութերի տրամադրումն է:

Skip to content