«ՄԱՅՐԵՆԻ 1» ԱՅԲԲԵՆԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԻՐՔ-ՏԵՏՐԻ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ՈՒՍՈՒՑՉԻ ՀԱՄԱՐ

«Մայրենի 1» այբբենական շրջան
Աշխատանքային գիրք-տետրի մեթոդական ուղեցույց ուսուցչի համար

«Մայրենի 1» աշխատանքային գիրք-տետրի մեթոդական ուղեցույցը նախատեսված է մայրենի լեզվի ուսուցիչների համար։ Ուղեցույցը մեթոդական աջակցություն է ուսուցիչներին հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների առաջին դասարանի «Մայրենի-1» Այբբենական շրջան» աշխատանքային գիրք-տետրի կիրառության գործընթացում:

Skip to content