ՆԵՐԱՌՈՂ ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՒՄ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

ՆԵՐԱՌՈՂ ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՒՄ
Մեթոդական ձեռնարկ մանկավարժների համար

Ձեռնարկը կառուցված է այնպես, որ հավասարապես կիրառելի լինի ինչպես ծրագրում ներգրավված, այնպես էլ չմասնակցած ուսուցիչների և ուսուցչի օգնականների համար՝ նրանց ուղեկցելով ներառական դասավանդման կարողությունների արդյունավետ զարգացման ճանապարհին: Ձեռնարկի կիրառությունն էականորեն կանդրադառնա հատկապես դասապրոցեսի ընթացքում բոլոր սովորողների լիարժեք և խելամիտ ներգրավման վրա և, հետամուտ լինելով համընդհանուր ներառականության հիմնարար սկզբունքներից մեկին, կնպաստի բոլոր սովորողների կրթության որակի բարելավմանը։

Skip to content