«Սպիտակի տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ին ամրակցված հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ցանկ

Բնակավայր Անվանում Հասցե
1 ք. Սպիտակ «Սպիտակի Ա. Մյասնիկյանի անվան N1 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ Մյասնիկյան 1
2 ք. Սպիտակ «Սպիտակի Դ. Տեր-Սիմոնյանի անվան թիվ 2 դպրոց» ՊՈԱԿ Ս. Ավետիսյան փողոց
3 ք. Սպիտակ «Սպիտակի Շառլ Ազնավուրի անվան թիվ 3 դպրոց» ՊՈԱԿ Պանրագործների 44
4 ք. Սպիտակ «Սպիտակի Վարդանանց N4 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ Պանրագործների փողոց
5 ք. Սպիտակ «Սպիտակի N5 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ Իտալական թաղամաս
6 ք. Սպիտակ «Սպիտակի թիվ 8 դպրոց» ՊՈԱԿ Ս. Ավետիսյան փողոց
7 ք. Սպիտակ «Սպիտակի Ս. Ավետիսյանի անվան ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ Խնկոյան 5
8 գ. Արևաշող «Արևաշողի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

10-րդ փող., 19 շենք

9 գ. Լեռնանցք «Լեռնանցքի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

8-րդ փող., շենք 2

10 գ. Հարթագյուղ «Հարթագյուղի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

6-րդ փող., շենք 1

11 գ. Կաթնաջուր «Կաթնաջրի Ս. Սեյրանյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Կաթնաջուր
12 գ. Մեծ Պարնի «Մեծ Պարնու Ակադեմիկոս Մ. Մելքոնյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

1-ին փող., շենք 76

13 գ. Շիրակամուտ «Շիրակամուտի N1 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Շիրակամուտ
14 գ. Գեղասար «Գեղասարի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

1-ին փող., 3-րդ փակուղի, թիվ 7

15 գ. Սարահարթ «Սարահարթի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Սարահարթ
16 գ. Գոգարան «Գոգարանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

6-րդ փող., շենք 4

17 գ. Շենավան «Շենավանի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

2-րդ փող., շենք 45

18 գ. Լեռնավան «Լեռնավանի Հովհաննես Ավետիսյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

11-րդ փող., շենք 15

19 գ. Ջրաշեն «Ջրաշենի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

1-ին մասնաշենք, 7-րդ փող., շենք 35

20 գ. Ղուրսալի «Ղուրսալի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Ղուրսալի
21 գ. Լուսաղբյուր «Լուսաղբյուրիի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

գ. Լուսաղբյուր, 1-ին փողոց, շենք 21

22 գ. Ծաղկաբեր «Ծաղկաբերիի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

գ. Ծաղկաբեր, 2-րդ փողոց 10

23 գ. Նոր Խաչակապ «Նոր Խաչակապի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

գ. Նոր Խաչակապ, 1-ին փողոց, 21 շենք

24 գ․ Սարամեջ «Սարամեջի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

գ. Սարամեջ, 1-ին փողոց, 2 նրբանցք, շենք 10

25 գ. Խնկոյան «Խնկոյանի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

գ. Խնկոյան, 1-ին փողոց, 21 շենք

26 գ. Շիրակամուտ «Շիրակամուտի N2 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

գ. Շիրակամուտ, փողոց 24, շենք 21

27 գ. Սարալանջ «Սարալանջի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

գ. Սարալանջ, 2-րդ փողոց, շենք 1

28 գ. Քարաձոր «Քարաձորի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

գ. Քարաձոր, 1-ին փողոց, շենք 11

Skip to content