«Ստեփանավանի տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ին ամրակցված հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ցանկ

Բնակավայր Անվանում Հասցե
1 ք. Ստեփանավան «Ստեփանավանի N1 վարժարան» ՊՈԱԿ Բաղրամյան 67/1
2 ք. Ստեփանավան «Ստեփանավանի Հովհ. Թումանյանի անվան ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ Մեղապարտի 15ա
3 ք. Ստեփանավան «Ստեփանավանի N1 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ Բաղրամյան 67
4 ք. Ստեփանավան «Ստեփանավանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի անվան N2 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ Սուրբ Նշանի 39
5 ք. Ստեփանավան «Ստեփանավանի N3 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ Աշոտաբերդ թաղամաս
6 ք. Ստեփանավան «Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան N6 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ Սուրբ Վարդանի 1
7 գ. Ամրակից «Ամրակիցի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ 2-րդ փող. շենք 12
8 գ. Գյուլագարակ «Գյուլագարակի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ 1-ին փող. շենք 5
9 գ. Գարգառ «Գարգառի Վ. Բալայանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ 13-րդ փող. շենք 3
10 գ. Վարդաբլուր «Վարդաբլուրի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ 4-րդ փող. շենք 17
11 գ. Կուրթան «Կուրթանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ 5-րդ փող. շենք 12գ
12 գ. Հոբարձի «Հոբարձու Ա. Ղուկասյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ 1-ին փող. շենք 5
13 գ. Պուշկինո «Պուշկինոյի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Պուշկինո
14 գ. Ագարակ «Ագարակի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ 1-ին փող. շենք 44
15 գ. Յաղդան «Յաղդանի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ 1-ին փող. 3-րդ նրբ. շենք 2
16 գ. Կողես «Կողեսի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ 4-րդ փող. շենք 3
17 գ. Սվերդլով «Սվերդլովի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ 1-ին փող. 7-րդ փակուղի 1
18 գ. Պրիվոլնոյե «Պրիվոլնոյեի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ 1-ին փողոց
19 ք. Ստեփանավան «Արմանիսի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ Արմանիս թաղամաս
20 ք. Տաշիր «Տաշիրի N 1 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ Դպրոցականների 9
21 ք. Տաշիր «Տաշիրի N2 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ Կ. Դեմիրճյան 8
22 գ. Սարատովկա «Սարատովկայի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Սարատովկա
23 գ. Մեծավան «Մեծավանի N1 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱ գ. Մեծավան
24 գ. Լեռնահովիտ «Լեռնահովտի Ս. Կարապետյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ 9-րդ փող. շենք 10
25 գ. Կաթնառատ «Կաթնառատի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ Հրապարակի 6
26 գ. Բլագոդարնոյե «Բլագոդարնոյեի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ 1-ին փող. շենք 36
27 գ. Բովաձոր «Բովաձորի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ Բովաձոր 3 փողոց շենք 4
28 գ. Լեջան «Լեջանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Լեջան 1-ին փողոց շենք
29 գ. Կաթնաղբյուր «Կաթնաղբյուրի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Կաթնաղբյուր 8-րդ փողոց I նրբ. I շենք
30 գ. Ուռուտ «Ուռուտի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Ուռուտ1-ին փողոց 3-րդ նրբանցք1-ին փակուղի 1-ին շենք
31 գ. Լոռի Բերդ «Լոռի Բերդի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Լոռի Բերդ Աշոտ Երկաթ փողոց շենք 12
32 գ. Ուրասար «Ուրասարի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ գ.Ուրասար 3-րդ փողոց շենք 36
33 ք. Տաշիր «Տաշիրի ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ Սայաթ-Նովայի փողոց 5 շենք
34 գ. Արծնի «Արծնիի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ գ.Արծնի 2-րդ փողոց շենք 1
35 գ. Դաշտադեմ «Դաշտադեմի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Դաշտադեմ 7րդ փողոց շենք 10
36 գ. Ձյունաշող «Ձյունաշողի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Ձյունաշող 2-րդ փողոց շենք 2
37 գ. Ձորամուտ «Ձորամուտի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Ձորամուտ 1-ին փողոց 1-ին նրբանցք
38 Գ. Մեդովկա «Մեդովկայի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Մեդովկա 3-րդ փողոց շենք 2-1
39 գ. Մեծավան «Մեծավանի N2 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ գ․ Մեծավան Չարենցի 27
40 գ. Միխայելովկա «Միխայելովկայի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Միխայելովկա 6-րդ փողոց շենք 3
41 գ. Նորաշեն «Նորաշենի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Նորաշեն Յուրի Մարտիրոսյան 123
42 գ. Սարչապետ «Սարչապետի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Սարչապետ 2-րդ փողոց շենք 7
43 գ. Պետրովկա «Պետրովկայի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Պետրովկա 2-րդ փողոց նրբանցք 1 շենք 2
Skip to content