ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

Հիմնվելով վերոնշյալ գործառույթների վրա և նպատակ ունենալով բարձրացնել ՄՀ ծառայությունների արդյունավետությունն ու ապահովել ծառայությունների տրամադրման միասնականությունը՝ ՀՄԿ-ն մշակել է տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնների աշխատանքների կազմակերպման ուղեցույց, որը կօգնի աշխատանքներն առավել արդյունավետ իրականացնել և ապահովել միասնական գործելաոճ ու ընթացակարգեր։ Սույն ուղեցույցում ներկայացված են ոչ միայն ՏՄԱԿ-ի կառուցվածքն ու գործառույթները, այլև հարուստ հավելված, որտեղ տրված են ՏՄԱԿ-ի գործունեության համար անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերի ձևանմուշները։

Skip to content