ԲԼՈԳ | ԱՆՆԱ ՂԱՐԻԲՅԱՆ | ՊԱՐԱՇԱՐԺՈՂԱԿԱՆ ԽԱՂ-ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՈւՐԱԽ ԶԲՈՍԱՆՔ

Այս խաղը կարելի է խաղալ ինչպես զբոսանքի ընթացքում, այնպես էլ տանը: Երեխան պետք է ուշադիր լսի հրահանգը, որպեսզի չշփոթի գործողությունը:

Խաղի համար անհրաժեշտ է ազատ և անվտանգ տարածք:

Նպատակ

Տարածական կողմնորոշման զարգացում, սեփական մարմնի գիտակցում, կոորդինացիայի զարգացում, ընդհանուր շարժունակություն, խոսքի զարգացում և բառապաշարի հարստացում, լսողական հմտության բարելավում, լսողական տարբերակում:

Ընթացք

Ընտրեք ազատ տարածք տանը կամ այգում զբոսնելիս: Ծանոթացրեք երեխային այդ տարածքին: Եթե անհրաժեշտ է, ցույց տվեք յուրաքանչյուր հրահանգի կատարման ձևը: Օրինակ՝ ցատկ տեղում, ցատկ աջ կամ ձախ, կքանիստ, ցատկ առաջ կամ ետ: Ընթացքում կարող եք արագացնել հրահանգները, մինչև որ խաղն ավարտվի ծիծաղով: Հետևեք, որ հրահանգները կատարվեն ճիշտ:

Այլ տարբերակներ

• Հրահանգների ընթացքում կարելի է նշել գործողությունների քանակը, օրինակ՝ 3 կքանիստ, 2 ցատկ դեպի աջ կամ դեպի ձախ, 2 ցատկ առաջ։

• Հրահանգները կարող են հաջորդել իրար: Օրինակ՝ 1 ցատկ տեղում և 2 ցատկ դեպի առաջ: Երեխան պետք է ուշադիր լինի, որպեսզի հիշի և չշփոթի: Կարելի է դերերը փոխել․ երեխան կարող է հնչեցնել հրահանգները, իսկ մեծահասակը՝ կատարել դրանք: Հրահանգները կատարելիս կարելի է միտումնավոր շփոթվել՝ ստուգելու համար, թե ինչքանով է երեխան ուշադիր և հիշու՞մ է, թե ինչ հրահանգ է տվել:

ՊԱՐ ՇԱՐՖԵՐՈՎ

Զարմանալի է, թե ինպես սովորական և թեթև շարֆը կարող է բացահայտել և զարգացնել երեխայի ստեղծագործական ունակությունները:

Նպատակ

Կոորդինացիայի զարգացում, ստեղծագործական միտք և պատկերացում, հույզերի արտահայտում, ընդհանուր մոտորիկա, տարածական մտածողություն

Անհրաժեշտ պարագաներ

2 երկար թեթև շարֆ՝ նվազագույնը երեխայի հասակին հավասար, փայտիկներ (կարող եք օգտագործել չինական խոհանոցային փայտիկները), երաժշտություն

Խաղն անցկացնելու համար անհրաժեշտ է ազատ և անվտանգ տարածք:

Ընթացք

Շարֆերը ամրացրեք փայտիկների ծայրին: Միացրեք երաժշտություն, թող երեխան վերցնի յուրաքանչյուր ձեռքում 1 փայտիկ և թափահարի շարֆերով: Երբ հաջողվի ձեռքերը երաժշտությանը համապատասխան շարժել, առաջարկեք պարել այնպես, որ շարֆերն ավելի լավ շարժվեն: Թող երեխան ընտրի երաժշտությունը իր շարֆերի պարի համար:

Այլ տարբերակ

1 փայտիկը վերցրեք ինքներդ, մյուսը տվեք երեխային: Փորձեք պարել միասին, եթե կցանկանաք՝ հերթով նմանակելով միմյանց: Օգտագործեք տարբեր տեմպի երաժշտություն և հետևեք, որ երեխան կարողանա ճիշտ համադրել շարժումները և երաժշտությունը:

ՄՐՑՈՒՅԹ ՓՈՒՉԻԿՆԵՐՈՎ

Փուչիկներով կարելի է կազմակերպել տարբեր խաղեր, որոնք դուր կգան երեխային։

Նպատակ

Պատճառահետևանքային կապի գիտակցում, կոգնիտիվ հմտությունների զարգացում, հույզերի արտահայտում, խոշոր և մանր մոտորիկայի զարգացում, սոցիալական համագործակցություն, տարածական կողմնորոշում

Անհրաժեշտ պարագաներ

Ոչ շատ ձիգ փչած փուչիկներ, պլաստիկե ափսե:

Ընթացք

Երեխային առաջարկվում է ընտրել նախընտրած գույնի փուչիկ։ Դրեք փուչիկը հատակին, սենյակի մի ծայրում։ Ընտրեք այնպիսի տարածք, որ ճանապարհին չլինեն խոչընդոտներ։ Չորեքթաթ դիրքով, փչելով փուչիկի վրա, պետք է այն հասցնել սենյակի մյուս ծայրը։ Փչելու ուժգնությունը պետք է լինի այնպիսին, որ փուչիկը տեղաշարժվի հատակի վրայով։ Այս խաղի կանոնները կարելի է փոխել։ Օրինակ՝ փուչիկը հրել գլխով, ծնկներով, արմունկներով, ոտնաթաթով և այլն (պահպանելով կանոնը՝ փուչիկը պետք է տեղաշարժվի հատակի վրայով)։

Այլ տարբերակ

Փուչիկը դնելով պլաստիկե ափսեի վրա՝ պետք է անցնել նախօրոք որոշված հեռավորությունն այնպես, որ փուչիկը չընկնի։ Խաղը կարելի է անցկացնել անհատական և խմբային ձևով։ Նախապես որոշել հնարավորությունների քանակը, օրինակ՝ յուրաքանչյուրը կարող է անցնել հեռավորությունը 5 անգամ, ով առանց գցելու ավելի շատ փուչիկ հասցնի նշված տեղը, նա էլ կհաղթի։

ԿՈՇԻԿԻ ԽԱՆՈՒԹ

Հեշտ է քայլել, երբ կոշիկը համապատասխանում է ոտքի չափսին, բայց երեխաները սիրում են փորձել մեծ չափսի կոշիկներ։ Այդ պատճառով էլ երեխաներին դուր կգա այս ուրախ խաղը։ Առաջարկում ենք երեխային պատկերացնել, որ գնում ենք խանութ կոշիկներ գնելու։

Նպատակ

Կոգնիտիվ հմտությունների զարգացում, ընդհանուր շարժողականության զարգացում, մարմնի կոորդինացիայի զարգացում, ինքնագիտակցման զարգացում, տարածական կողմնորոշում

Անհրաժեշտ պարագաներ

Տարբեր չափսի և ձևի կոշիկներ՝ սպորտային, տնային, ծովափնյա, սանդալներ, կրունկներով և այլն։

Ընթացք

Պահարանից հանել տարբեր տիպի և չափի կոշիկներ, շարել մեկ գծով, որպեսզի երեխան ընտրություն կատարի։ Երեխան կարող է ընտրել մեկ զույգ։ Առաջարկել նրան քայլել այդ կոշիկներով։ Հանձնարարել կատարել գործողություններ, որոնք պետք է իրականացնի՝ չհանելով կոշիկները։ Օրինակ՝ անցնել բարձի վրայով, մտնել սեղանի տակ, անցնել ճանապարհը՝ շրջանցելով խոչընդոտները։ Պարտադիր պայման է՝ այնպես քայլել, որ կոշիկները դուրս չգան ոտքերից։ Այսպես կարելի է փորձել նաև մյուս տեսակի կոշիկներով։

Այլ տարբերակներ

  • Խառնել կոշիկների զույգերը և առաջարկել հագնել տարբեր զույգերով։
  • Այս խաղը կարելի է անցկացնել երաժշտության ուղեկցությամբ՝ ընտրելով տարբեր տեմպի երաժշտություն։ Երեխան պետք է քայլի երաժշտության տեմպին համապատասխան՝ արագ կամ դանդաղ։

Ցուցումներ

Տարածքը պետք է լինի անվտանգ:
Երեխային տալ միայն այնպիսի հանձնարարություն, որը նրա համար հաղթահարելի կլինի այդ կոշիկներով։

ԱՆՑՆՈՒՄ ԵՆՔ ՔԱՐԵՐԻ ՎՐԱՅՈՎ

Քայլել «քարքարոտ ճանապարհով» և չշփոթվել: Այս խաղը շատ զվարճալի է նույնիսկ այն դեպքում, երբ «քարերն» իրականում թղթե ափսեներ են։

Նպատակ

Սեփական մարմնի գիտակցում, կոգնիտիվ հմտությունների զարգացում, ընդհանուր շարժունակության զարգացում, թվերի ճանաչում և հաշվելու հմտություն, լսողական ընկալման, ուշադրության զարգացում

Ընթացք

Համարակալել թղթե ափսեները, շարել հերթականությամբ ճանապարհի տեսքով։ Ափսեների միջև հեռավորությունը պետք է լինի երեխայի քայլի լայնքին համապատասխան։ Ճանապարհը կարող է լինել շրջանցումներով, օղակաձև, խոչընդոտներով (աթոռակ, բարձ և այլ իրեր, որոնք երեխան կկարողանա մեկ քայլով հաղթահարել), որպեսզի երթուղին ստացվի հետաքրքիր։ Առաջարկել երեխային անցնել ափսեների վրայով՝ թվերի հերթականությամբ։ Կառուցել նոր ճանապարհ ուրիշ երթուղիով։

Այլ տարբերակներ

  • Երեխան կարող է հավաքել ափսեները՝ անցնելով ճանապարհը (հաշվելով ափսեները)։
  • Խաղավարն ասում է թիվը, երեխան պետք է կանգնի այդ թվին համապատասխան ափսեի վրա։
  • Կարող են ափսեները լինել գունավոր, թվերը կրկնվեն տարբեր գույնի ափսեների վրա։ Այս դեպքում երեխան պետք է ճիշտ կանգնի՝ հաշվի առնելով և´ թիվը, և´ գույնը։ Եթե ափսեները սպիտակ են, թվերը նկարում ենք տարբեր գույնի մատիտներով կամ ֆլոմաստերներով։

ՀԵՏԵՎԻՐ ԱՌԱՋՆՈՐԴԻՆ

Նպատակ

Սեփական մարմնի գիտակցում, կոգնիտիվ հմտությունների զարգացում, ընդհանուր շարժունակության զարգացում, սեփական մարմնի գիտակցումը տարածության մեջ

Ընթացք

Որոշվում է, թե ով է առաջինը լինելու «առաջնորդը»։ Պարային խաղն անցկացվում է երաժշտության ուղեկցությամբ՝ շարժումներում ստեղծագործականություն խթանելու համար։ «Առաջնորդը» շարժվում է, պարում այնպես, ինչպես ուզում է, իսկ մյուս մասնակիցը կրկնում է շարժումները։ «Առաջնորդի» դերը փոխանցվում է մյուս մասնակցին՝ հստակ սահմանված ժամանակահատվածներով։ Ցանկալի է նվագարկել տարբեր ոճի և ռիթմի երաժշտական ստեղծագործություններ։

Անհրաժեշտ է ազատ և անվտանգ տարածություն: Կարևոր է ուշադիր հետևել երեխային, որպեսզի նա չփորձի կատարել վտանգավոր շարժումներ։

ԲՌՆԻ´Ր ԵՎ ԱՆՎԱՆԻ´Ր

Նպատակ

Կոգնիտիվ հմտությունների զարգացում, աչք-ձեռք կոորդինացիայի զարգացում, մանր և ընդհանուր մոտորիկայի շարժունակության զարգացում, խոսքի և բառապաշարի հարստացում, շփման և հաղորդակցման զարգացում

Խաղի համար անհրաժեշտ է

Միջին չափսի գնդակ

Ընթացք

Խաղի համար ընտրեք այն չափսի գնդակ, որը երեխային հեշտ կլինի բռնել։ Կանգնեք կամ նստեք հատակին՝ երեխայի դեմ դիմաց (կախված այն բանից, թե որտեղ է անցկացվում խաղը): Սկսեք գնդակը փոխանցել միմյանց՝ գլորելով կամ գցելով։ Մինչև գցելը կամ գլորելը պայմանավորվում եք անվանել որոշված թեմայից բառեր (կենդանիներ, խաղալիքներ, գույներ, թվեր, հագուստ, մրգեր և այլն): Եթե գնդակը չեն բռնում կամ գլորվում է այլ ուղղությամբ, փոխվում է թեման։ Այս խաղը կարելի է կիրառել անհատական և խմբային պարապմունքների ընթացքում, փակ և բաց տարածքներում (խաղասենյակում, բակում, խաղահրապարակում, այգում և այլն):

ՄՏԱՊԱՀԻՐ ՇԱՐԺՈՒՄԸ

Նպատակ

Սեփական մարմնի գիտակցում,
կոգնիտիվ հմտությունների զարգացում, ստեղծագործական պատկերացման զարգացում, հույզերի արտահայտում, ընդհանուր և մանր մոտորիկայի շարժունակության զարգացում

Խաղի համար անհրաժեշտ է

Ընդարձակ, ազատ տարածություն

Ընթացք

Կանգնեք կենտրոնում երեխային դեմ դիմաց։ Սկսեք մարմնի որևէ մասի մեկ շարժումից։

Օրինակ՝ բարձրացրեք ձեռքը։ Երեխան պետք է կրկնի այդ շարժումը։ Ավելացնում եք առաջին շարժմանը երկրորդը, երեխան պետք է կրկնի այս 2 շարժումները նույն հերթականությամբ։ Շարունակում եք ավելացնել նոր շարժումներ, մինչև որ երեխան կշփոթի հերթականությունը։ Հաջորդը երեխան է հորինում շարժումներ Ձեզ համար։ Հիշե´ք, միշտ սկսում եք մեկ շարժումից՝ յուրաքանչյուր անգամ ավելացնելով մեկական շարժում, մինչև որ կրկնողը մոռանա հերթականությունը։

Այս ուրախ խաղի ընթացքում երեխան մարզում է մարմինը՝ միաժամանակ մարզելով հիշողությունը:

Այլ տարբերակ

Այս խաղը կարելի է անցկացնել խոսքային հրահանգներով՝ շարժումը նկարագրելով առանց ցույց տալու։ Այս տարբերակով կարելի է սովորեցնել կամ ամրապնդել մարմնի աջ և ձախ կողմերի իմացությունը։

ՉԱՐԱՃՃԻ ՊԻՆԳՎԻՆ

Նպատակ

Սովորել կառավարել սեփական շարժումները

Երաժշտություն

Համանուն մուլտֆիլմից ♫

Անհրաժեշտ պարագաներ

Զանգակներով մասիկներ: Աննշան շարժման ժամանակ մասիկները զնգում են: Զանգակներով մասիկները կարող ենք փոխարինել ռեզինե օղակի վրա ամրացրած զանգակներով։

Ընթացք

Հրահանգ՝ քայլել այնպես, որ զանգակները չզնգան, հետո այնպես, որ զանգակները հնչեն պարզ (քայլ), շեշտադրված (թռիչքներ), անդադար զնգոցով (վազք):

Այս վարժությունը կարելի է կատարել ինչպես երաժշտության, թմբուկի կամ այլ հարվածային գործիքների ուղեկցությամբ, այնպես էլ առանց երաժշտության, որպեսզի զանգակների ձայների ներքո երեխաները ավելի լավ հետևեն և կառավարեն իրենց շարժումները՝ ստեղծելով ռիթմիկ երաժշտություն:

ԺԱՊԱՎԵՆՆԵՐՈՎ ՊԱՐ

Նպատակ

Սովորեցնել արտահայտել սեփական հույզերը, ցուցաբերել անհատականություն:

Երաժշտություն

«Չունգա-չանգա» (Վ. Շաինսկի) ♫

Անհարժեշտ պարագաներ

Բազմագույն ժապավեններ 30 սմ երկարությամբ

Ընթացք

Մասնակիցները երաժշտության ներքո թռչկոտում են և գունավոր ժապավենները գցում վերև կամ միմյանց վրա: Գունավոր ժապավենները նպաստում են հույզերն ավելի ուրախ և արտահայտիչ դարձնելուն:

Վարժությունը կարելի է կրկնել մի քանի անգամ:

ԿԵՆԴԱՆԻ ԿՈՇԻԿՆԵՐ

Նպատակ

Սովորեցնել կառավարել սեփական հույզերը

Ընթացք

Մասնակիցներին հանձնարարվում է պատկերել՝ ինչպես են քայլում տխուր, ուրախ, մտազբաղ, շտապող, հոգնած, ուժեղ մարդու կոշիկները: Մասնագետը հերթով խրախուսում է մասնակիցներին:

Վարժությունը կարելի է կրկնել մի քանի անգամ:

Skip to content