«Արմավիրի տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ին ամրակցված նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների ցանկ

Բնակավայր Անվանում Հասցե
1 ք. Արմավիր «Արմավիրի թիվ 1 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ ք. Արմավիր Հունան Ավետիսյան 2/2
2 ք. Արմավիր «Արմավիրի թիվ 2 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ ք. Արմավիր Ջիվանու 40
3 ք. Արմավիր «Արմավիրի թիվ 3 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ ք. Արմավիր Չարենցի փ. 8
4 ք. Արմավիր «Արմավիրի թիվ 4 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ ք. Արմավիր Մաշտոցի 32
5 ք. Արմավիր «Արմավիրի թիվ 5 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ ք. Արմավիր Արարատյան 5/7
6 ք. Արմավիր «Արմավիրի թիվ 6 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ ք. Արմավիր Սայաթ-Նովա 10/2
7 ք. Արմավիր «Արմավիրի թիվ 7 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ ք. Արմավիր Հանրապետության 1 նրբանցք 9/1
8 ք. Արմավիր «Արմավիրի թիվ 8 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ ք. Արմավիր Չարենցի 26
9 ք. Արմավիր «Արմավիրի թիվ 9 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ ք. Արմավիր Արարատյան 1/2
10 ք. Արմավիր «Արմավիրի թիվ 10 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ ք. Արմավիր Շահումյան 29
11 ք. Արմավիր «Արմավիրի թիվ 11 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ ք. Արմավիր Կոմիտաս 31
12 գ. Սարդարապատ «Սարդարապատ գյուղի մանկապարտեզ » ՀՈԱԿ գ. Սարդարապատ բնակավայր 9փ. 5 շ.
13 գ. Լուկաշին «Լուկաշինի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ գ. Լուկաշին Հ. Ավետիսյան 42
14 ք. Մեծամոր «Մեծամորի թիվ 1 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ ք. Մեծամոր 1-ին թաղ. 7-3/1
15 ք. Մեծամոր «Մեծամորի թիվ 2 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ ք. Մեծամոր 2-րդ թաղ. N 2/32
16 ք. Մեծամոր «Մեծամորի թիվ 3 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ ք. Մեծամոր 1-ին թաղ. 13/3
17 գ. Ալաշկերտ «Ալաշկերտի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ գ. Ալաշկերտ 3/1 փող 2 շ.
18 գ. Մյասնիկյան «Մյասնիկյանի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ գ. Մյասնիկյան Մ. Մելքոնյան 62
19 գ. Արգավանդ «Արգավանդի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ գ. Արգավանդ 1 փող. 39/2 շ.
20 գ. Արազափ «Արազափի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ գ.Արազափ 5 փող 1-ին շ.
21 գ. Արմավիր «Արմավիրի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ գ. Արմավիր 16 փող. 18 շ.
22 գ. Բամբակաշատ «Բամբակաշատի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ գ. Բամբակաշատ Կենտրոնական փող 95 շ.
23 գ. Եղեգնուտ «Եղեգնուտի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ գ. Եղեգնուտ 1 փող 11 շ.
24 գ. Մարգարա «Մարգարայի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ գ. Մարգարա 5 փող. 2/2 շ.
25 գ. Մրգաշատ «Մրգաշատի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ գ. Մրգաշատ 13 փող. 1 շ.
26 գ. Նալբանդյան «Նալբանդյանի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ գ. Նալբանդյան 4-րդ փող 1 նրբ. 5 շ․
27 գ. Նոր Արմավիր «Նոր Արմավիրի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ

գ. Նոր Արմավիր Մաշտոցի փող. 14/1

28 գ. Նոր Արտագերս «Նոր Արտագերսի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ

գ. Նոր Արտագերս փող. 21 շ.

29 գ. Նորապատ «Նորապատի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ գ. Նորապատ 9 փող. 38 շ.
30 գ. Ջանֆիդա «Ջանֆիդա գյուղի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ գ. Ջանֆիդա 6 փող 2/2 շ.
31 գ. Լեռնագոգ «Լեռնագոգի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ

գ. Լեռնագոգ Հրանտ Դինքի 18/1

32 գ. Քարակերտի «Քարակերտի 1 մակապարտեզ» ՀՈԱԿ

գ. Քարակերտ Մաշտոցի 66

33 գ. Քարակերտի «Քարակերտի 2 մակապարտեզ» ՀՈԱԿ

գ. Քարակերտ Գայի 63

34 գ. Շենիկ «Շենիկի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ գ. Շենիկ Մանուկ Մելքոնայն 27
35 գ. Դալարիկ «Դալարիկի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ գ. Դալարիկ փ. Կոմիտաս 26
36 գ. Արգինա «Արգինայի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ գ. Արգինա Շիրազի փողոց 17
37 գ. Վանանդ «Վանանդի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ

գ. Վանանդ Պարյուր Սևակի 6/1

Skip to content