Մասնագիտական առցանց վերապատրաստումներ

Մասնագիտական առցանց վերապատրաստումներ նախատեսված դպրոցների հոգեբանների համար

ԹԵՄԱ՝ «Ի՞նչ է սոցիալ հուզական ուսումնառությունը եվ ինչո՞ւ այն պետք է ներառված լինի դպրոցում»

ՄԱՍ 1

ՄԱՍ 2

ԹԵՄԱ՝ «Հոգեբանական առաջին օգնություն աշակերտներին»

ԹԵՄԱ՝ «Արցախից տեղափոխված երեխաների ներառումը դպրոցում»

ԹԵՄԱ՝ «Պատերազմի ընթացքում սոցիալ հուզական եվ վարքային մարտահրավերները եվ լուծումները աուտիզմ եվ այլ հատուկ կրթական կարիքներ ունեցող աշակերտների մոտ»

ՄԱՍ 1

ՄԱՍ 2

Skip to content