«ԱՇՏԱՐԱԿԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ-ԻՆ ԱՄՐԱԿՑՎԱԾ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

Բնակավայր Անվանում Հասցե
1 ք. Աշտարակ «Աշտարակի թիվ 1 «Մանուշակ» մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ ք. Աշտարակ Վ. Պետրոսյան 36
2 ք. Աշտարակ «Աշտարակի թիվ 2 «Արևիկ» մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ ք. Աշտարակ Ա. Մանուկյան 13
3 ք. Աշտարակ «Աշտարակի թիվ 3 «Հովիկ» մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ ք. Աշտարակ Արտակի 15
4 ք. Աշտարակ «Աշտարակի թիվ 4 «Հասմիկ» մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ ք. Աշտարակ Վ. Պետրոսյան 36
5 ք. Աշտարակ «Աշտարակի թիվ 5 «Արաքս Մուրադյանի անվան» մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ ք. Աշտարակ Վ. Պռոշյան 10
6 ք. Օշական «Օշականի «Անահիտ» մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ գ. Օշական Դպրոցական փողոց 24
7 գ. Օշական «Օշականի «Գայանե» մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ գ. Օշական Մաշտոցի փ. թիվ 130
8 գ. Ոսկեվազ «Ոսկեվազի «Ռոսաննա Մալճյան» մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ գ. Ոսկեվազ Արագածի փողոց 11-րդ նրբանցք 2
9 գ. Սասունիկ «Սասունիկի «Արմինե Կարապետի անվան» մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ

գ. Սասունիկ, 27 փողոց

10 գ. Կարբի «Կարբիի «Երեքնուկ» մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ գ. Կարբի 3-րդ փողոց 2-րդ փակուղի
11 գ. Օհանավան «Օհանավանի «ՄԱԿՈՒ» մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ գ. Օհանավան 4-րդ փողոց շենք 62
12 գ. Փարպի «Փարպիի «Գագիկ Յոլչյանի անվան» մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ գ. Փարպի Դ. Տեր-Մկրտչյան փողոց 16
13 գ. Ուջան «ՈՒջանի «Հովիտ» մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ գ. Ուջան Անդրանիկի փողոց 10-րդ փակուղի 4
14 գ. Բյուրական «Բյուրականի «Բյուրական» մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ գ. Բյուրական 31 փողոց 1 նրբ.. շենք 2
15 գ. Աղձք «Աղձքի «Զանգակ» մսուր-մանկապարտեզ ՀՈԱԿ գ. Աղձք 1-ին փողոց 7/2
16 գ. Նոր Երզնկա

«Նոր Երզնկայի «Նոր Երզնկայի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ

գ. Նոր Երզնկա, 6-րդ փողոց

17 գ. Կոշ «Կոշի «Կվաշ» մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ գ. Կոշ 13 փողոց
18 գ. Նժդեհ

«Վարդանանց ասպետների անվան» մանկապարտեզ ՀՈԱԿ

ք. Ապարան Գ. Նժդեհի 20/1
19 ք. Ապարան «Ապարանի թիվ 1 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ ք. Ապարան Գայի 5
20 ք. Արագած

«Արագածի «Լիա Տեր-Ղևոնդյանի անվան մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ

գ. Արագած 8 փողոց 4/2 շենք
21 ք. Հարթավան «Հարթավանի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ գ. Հարթավան 13 փողոց շենք 1
22 գ. Քուչակ «Քուչակի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ գ. Քուչակ 7 փողոց շենք 6
23 գ. Թալին «Թալինի թիվ 3 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ ք. Թալին Գայի 10
24 գ. Աշնակ

«Աշնակի մսուր-մանկապարտեզ»

գ. Աշնակ 13 փողոց շենք 25
25 գ. Մաստարա «Մաստարայի մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ գ. Մաստարա 4 փողոց 2 նրբանցք 1/2
26 գ. Դաշտադեմ «Դաշտադեմի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ գ. Դաշտադեմ 14 փողոց շենք 15
27 գ. Ներքին Բազմաբերդ

«Ներքին Բազմաբերդի մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ

գ. Ներքին Բազմաբերդ 2 փողոց շենք 9
28 գ. Ներքին Սասնաշեն «Ներքին Սասնաշենի մսուր- մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ գ. Ներքին Սասնաշեն 1 փողոց շենք 4
29 գ. Կաթնաղբյուր «Կաթնաղբյուրի մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ գ. Կաթնաղբյուր 3 փողոց շենք 4
30 գ. Իրինդ «Իրինդի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ գ. Իրինդ 1 փողոց շենք 27
31 գ. Արագածավան «Արագածավանի թիվ 1 մանկ. ՀՈԱԿ գ. Արագածավան Հոկտեմբերյան խճ. 2-րդ նրբանցք
32 գ. Արտենի «Արտենիի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ գ. Արտենի Իսահակյան փողոց 1 նրբ. շենք 1
33

գ. Ծաղկահովիտ

«Ծաղկահովիտի մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ գ. Ծաղկահովիտ Շիրակացի փողոց 12
34 գ. Նորաշեն «Նորաշենի «Վելիխան Մուքոյանի անվան» մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ գ. Նորաշեն 7 փողոց 1 նրբանցք 12/6
35 գ. Հնաբերդի «Հնաբերդի մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ գ. Հնաբերդ 26 փողոց շենք 8
36 գ. Գեղաձոր «Գեղաձորի «Յուրիկ Կիրակոսյանի անվան մսուր մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ գ. Գեղաձոր 1-ին փողոց շենք 32
37 գ. Ալագյազ Ալագյազ համայնքի «Մոդուլային» տիպի մսուր-մանկապարտեզ գ. Ալագյազ
38 գ. Վարդաբլուր «Վարդաբլուրի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ գ. Վարդաբլուր
39 գ. Ագարակավան «Ագարակավանի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ գ. Ագարակավան

«ԱՇՏԱՐԱԿԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ-ԻՆ ԱՄՐԱԿՑՎԱԾ
ոչ պետական Նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների ցանկ

Բնակավայր Անվանում Հասցե
1 գ. Արագածավան

Ուղղադավան ավետարանական եկեղեցի ԿԿ «Մանչուկ քոլեջ» խմբակ մանկապարտեզ

գ. Արագածավան
Skip to content