ԲԼՈԳ | ԱԶԱ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ | ԽԱՂ-ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Բացասական հույզերն անձրեվի կաթիլների պես հեռանում են

Տարիք՝ 6 տարեկանից բարձր
Նպատակ՝ սեփական հույզերի կառավարում
Ընթացք՝ Հոգեբանը երեխայի հետ նկարում է անձրևանոց և անձրևի խոշոր կաթիլներ՝ ինչպես պատկերված է նկարում, որից հետո առաջարկում է անկյունում գրել այն բացասական հույզերը, որ ունեցել է և խոսում է դրանց մասին, ապա՝ յուրաքանչյուրին գույն է տալիս։ Այնուհետև, ըստ այդ գույների ներկում է անձրևի կաթիլները։

Որտեղ ինչ եմ զգում

Տարիք՝ 6 տարեկանից բարձր
Նպատակ՝ սեփական հույզերի կառավարում
Ընթացք՝ Հոգեբանը երեխային առաջարկում է գունավորել աղյուսակը, որտեղ գրված են «տխրություն», «ուրախություն», «վախ», «բարկություն», «սեր»՝ յուրաքանչյուր բառին որևէ գույն տալով։ Այնուհետև մարդուկին պետք է ներկել ըստ այդ հույզերի: Կարելի է ոչ միայն ներկել, այլև՝ հույզին ինչ-որ տեսք տալ։ Ընթացքում հոգեբանը կարող է երեխային հարցնել՝ արդյո՞ք հույզը ցավ է պատճառում մարդուկին, թե՞ այն դուր է գալիս նրան, ե՞րբ է մարդուկն ունեցել այդ հույզը և այլն։

Խաղ «անձրեվ»

Տարիք` կրտսեր դպրոցական
Նպատակ՝ սեփական հուզական վիճակի գիտակցում և արտահայտում, ծանոթացում «ուրախություն» հույզի հետ, խմբով աշխատելու ունակության զարգացում։
Ընթացք՝ Խաղավարն առաջարկում է երեխաներին շրջան կազմել, կանգնում է շրջանի ներսում և ասում․ «Այժմ մենք որոշ շարժումների օգնությամբ պետք է ներկայացնենք «հորդառատ անձրև։ Դրա համար ձեզանից յուրաքանչյուրը պետք է կրկնի այն շարժումը, որը ես կցուցադրեմ։ Կարևոր պայման է, որպեսզի ոչ ոք չսկսի շարժումները կատարել այնքան ժամանակ, քանի դեռ չեմ կանգնել իր դիմաց և ցուցադրել այն շարժումը, որը պետք է կատարի»։
«Հորդառատ անձրև» ներկայացնելու համար անհրաժեշտ է ճիշտ հերթականությամբ կատարել հետևյալ շարժումները․
• մատներով ճտտացնել, որ նմանվի անձրևի կաթկթոցի ձայնին,
• ձեռքերի ափերը շփել միմյանց,
• ձեռքերով հարվածել ազդրերին,
• ձեռքերով հարվածել ազդրերին և ոտքերով դոփել հատակին։
Արդյունքում ստացվում է «հորդառատ անձրև», այնուհետև՝ վերոնշյալ հրահանգները կատարում ենք հետընթաց հերթականությամբ, որպեսզի «անձրևը» դադարի։

Skip to content