Բլոգ | Էդգար Մանուկյան | Զարգացնող նյութեր

ՆՈՒՅՆ ԳՈՒՅՆԻ ԿԵՏԵՐԸ ՄԻԱՑՐՈՒ ԻՐԱՐ

Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոնի մասնագետ Էդգար Մանուկյանի կողմից պատրաստված զարգացնող նյութը նախատեսված է ինչպես նախադպրոցական, այնպես էլ կրտսեր դպրոցական տարիքի երեխաների համար։ Առաջադրանքները զարգացնում են.

✧ երեխաների տարածաչափական ընկալումները,

✧ գունաճանաչողությունը,

✧ մանր մոտորիկան։

Դասավորված են պարզից բարդ հաջորդականությամբ, հետաքրքիր են և գունազարդ։
Skip to content