ԳՐԱՖԻԿԱԿԱՆ ԹԵԼԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՐԱՖԻԿԱԿԱՆ ԹԵԼԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Գրաֆիկական թելադրությունը տեխնիկա է, որի արդյունքում հաջորդաբար՝ ուղղահայաց և հորիզոնական գծեր տանելու միջոցով, թղթի վրա ստանում ենք տարբեր պատկերներ: Այն օգտագործվում է նախադպրոցական և կրտսեր դպրոցական տարիքի երեխաների մոտ տետրի էջի և կամ թղթի սահմաններում կողմնորոշվելու կարողության ձևավորման նպատակով: Գրաֆիկական թելադրությունների տեխնիկայի կիրառումը նպաստում է տեսողական և լսողական ընկալման, ուշադրության, հիշողության, դաստակի և մատների համակցված (կոորդինացված) շարժումներ կատարելու կարողության զարգացմանը, ինչն էլ, իր հերթին, նպաստում է գրելու կարողության ձևավորմանը:

Skip to content