ԳՏԻՐ՝ ՈՒՄ ՏՈՒՆՆ Է

ԳՏԻՐ՝ ՈՒՄ ՏՈՒՆՆ Է

Նպատակ

Զարգացնում է տեսողական հիշողությունը, ուշադրությունը, ճանաչողությունը, տրամաբանական մտածողությունը: Երեխան գիտելիքներ է ձեռք բերում կենդանիների, թռչունների, միջատների և նրանց «տների» մասին:

Անհրաժեշտ նյութեր

Կենդանիներ և դրանց ապրելու վայրը պատկերող նկար քարտեր:

Խաղի ընթացք

Մանկավարժը առաջարկում է երեխային վերցնել նկար- քարտերից որևէ մեկը: Երեխան անվանելով տվյալ կենդանուն պետք է տեղադրի այնտեղ, որտեղ բնակվում է տվյալ կենդանին, օրինակ՝ ձին բնակվում է ախոռում: Այս խաղը զարգացնում է նաև երեխայի բանավոր խոսքը, երեխաները ճանաչում են կենդանու պատկերը, անվանակոչելով տեղադրում են համապատասխան կենդանուն պատկանող բնակավայրի քարտի վրա:

Skip to content