ԳՈՒՄԱՐՄԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 10-Ի ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ

ԳՈՒՄԱՐՄԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 10-Ի ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ

Նպատակ

10-ի սահմանում գումարման գործողություն կատարելու կարողության ամրապնդում:

Անհրաժեշտ նյութեր

Խաղն իր մեջ ներառում է 22 քարտ, որոնցից 11-ի վրա տրված են թվաբանական գործողություններ, իսկ մյուս 11-ի վրա գրված են այդ գործողությունների պատասխանները:

Skip to content