ՀՀ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 2022Թ.

Հաշվետվություն
ՀՀ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ
2022 ՏԱՐՎԱ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ

Play Video

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏՈՒԿ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԿԱՐԻՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

2022 թ-ին իրականացվել է 3331 սովորողի կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքի գնահատում (տղա՝ 2391, աղջիկ՝ 940):

No Data Found

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏՈՒԿ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԿԱՐԻՔ ՈՒՆԵՑՈՂ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ԹԻՎԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Ընդհանուր՝ 8805 սովորող (տղա՝ 6113, աղջիկ՝ 2692)

No Data Found

Մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայությունների տրամադրում

Մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայություններ են տրամադրվել շուրջ 5775 սովորողի (տղա՝ 4043, աղջիկ՝ 1732)։ Մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայությունները տրամադրվել են ինչպես ուսումնական հաստատություններում գործող աջակցող թիմերի, այնպես էլ ՏՄԱԿ-ների մասնագետների կողմից։

No Data Found

Խորհրդատվությունների տրամադրում

2022 թ-ին տրամադրվել են շուրջ 9103 խորհրդատվություններ 1834 ուսումնական հաստատությունների մանկավարժներին, ուսուցչի օգնականներին, մանկավարժահոգեբանական աջակցության թիմի մասնագետներին, ծնողներին, երեխաներին և այլոց (շուրջ 39621 անձ)։

No Data Found

Մշտադիտարկում

Ներառական կրթության իրականացման և կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող սովորողների կրթության մեջ ներգրավվածության գնահատման նպատակով ուսումնական հաստատություններում իրականացվել են 2967 մշտադիտարկումներ:

No Data Found

Skip to content