ՀՀ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 2023Թ.

Հաշվետվություն
ՀՀ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ
2023 ՏԱՐՎԱ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ

Play Video

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏՈՒԿ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԿԱՐԻՔԻ (ԿԶԱՊԿ) ԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏՈՒԿ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԿԱՐԻՔԻ (ԿԱՊԿ) ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

2023 թ-ին իրականացվել է 9663 սովորողի ԿԶԱՊԿ և ԿԱՊԿ գնահատում (տղա՝ 6666, աղջիկ՝ 2997):

No Data Found

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏՈՒԿ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԿԱՐԻՔ (ԿԶԱՊԿ) ՈՒՆԵՑՈՂ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԹԻՎԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Ընդհանուր՝ 1173 երեխա (տղա՝ 878, աղջիկ՝ 295)

No Data Found

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏՈՒԿ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԿԱՐԻՔ (ԿԱՊԿ) ՈՒՆԵՑՈՂ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ԹԻՎԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Ընդհանուր՝ 9302 սովորող (տղա՝ 6468, աղջիկ՝ 2834)

No Data Found

ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄՆԵՐ

2023 թվականին իրականացվել է մասնագիտական կարողությունների կատարելագործմանն ու արդիականացմանն ուղղված թվով 2398 վերապատրաստման դասընթաց։ Վերապատրաստումներն իրականացվել են 1722 ուսումնական հաստատություններում: Վերապատրաստվել է 27061 անձ։

No Data Found

ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ

2023 թ-ին տրամադրվել են շուրջ 10119 խորհրդատվություններ 1995 ուսումնական հաստատությունների մանկավարժներին, ուսուցչի օգնականներին, մանկավարժահոգեբանական աջակցության թիմի մասնագետներին, ծնողներին, երեխաներին և այլոց (շուրջ 47266 անձ)։

No Data Found

Մշտադիտարկում

Ներառական կրթության իրականացման և կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող սովորողների կրթության մեջ ներգրավվածության գնահատման նպատակով ՏՄԱԿ-ների կողմից ուսումնական հաստատությունում իրականացվել են 4526 մշտադիտարկումներ:

No Data Found

Skip to content