Բլոգ | Հայկուհի Ադամյան | Զարգացնող Խաղեր

Ի՞նչ համ ունի լուսինը

Արի՛ դասավորենք կենդանիներն ըստ պատմության հաջորդականության

Խաղը նպաստում է՝

 • ուշադրության,
 • հիշողության,
 • պատճառահետևանքային կապերի ստեղծման,
 • հաջորդական պատկերների տրամաբանական հաջորդականության ձևավորմանը և զարգացմանը,
 • պատմվածքի վերարտադրման հմտությունների ձևավորմանը:

ԽԱՂԱԼ

Խառնաշփոթ

Գտի՛ր զույգերը

Խաղը նպաստում է՝

 • ուշադրության,
 • հիշողության,
 • բանավոր խոսքի,
 • լեզվամտածողության,
 • տեսաշարժողականության կոորդինացիայի զարգացմանը,
 • հույզերի տարբերակմանը:

ԽԱՂԱԼ

Գույների հրեշի հույզերը

Փորձիր իրար միացնել
Գույների Հրեշի տրամադրությանը համապատասխանող հույզերը

Խաղը նպաստում է՝

 • ճկուն մտքի,
 • ակտիվ հիշողության ձևավորմանը,
 • ճանաչողության զարգացմանը:

ԽԱՂԱԼ

Հիշողություն - 1

Խոհանոցային պարագաներ
Գտի՛ր զույգերը

Խաղը նպաստում է՝

 • ուշադրության
 • հիշողության
 • բանավոր խոսքի
 • լեզվամտածողության
 • տեսաշարժողականության կոորդինացիայի զարգացմանը
 • խոհանոցային պարագաների տարբերակմանը (բարդության 1-ին մակարդակ)

ԽԱՂԱԼ

Հիշողություն - 2

Բնության երևույթներ

Գտի՛ր զույգերը

Խաղը նպաստում է՝

 • ուշադրության
 • հիշողության
 • բանավոր խոսքի
 • լեզվամտածողության
 • տեսաշարժողականության կոորդինացիայի զարգացմանը
 • բնության երևույթների տարբերակմանը (բարդության 2-րդ մակարդակ)

ԽԱՂԱԼ

Զարգացնում ենք հիշողությունը - 3

Գտի՛ր զույգերը

Խաղը նպաստում է՝

 • ուշադրության
 • հիշողության
 • բանավոր խոսքի
 • լեզվամտածողության
 • տեսաշարժողականության կոորդինացիայի զարգացմանը (բարդության 3-ին մակարդակ)

ԽԱՂԱԼ

Ուրախ համադրում

Զույգ նկարներ

Քարտերի միջից գտի՛ր և փորձի՛ր իրար միացնել միևնույն նկարները

Խաղը նպաստում է՝

 • ճկուն մտքի
 • ուշադրության
 • ակտիվ հիշողության ձևավորմանը
 • ճանաչողության զարգացմանը

ԽԱՂԱԼ

Ուրախ համադրում

Նկար - բառ համադրում

Համադրի՛ր նկարները համապատասխան բառերի հետ

Խաղը նպաստում է՝

 • ճկուն մտքի
 • ակտիվ հիշողության ձևավորմանը
 • ճանաչողության զարգացմանը
 • գլոբալ ընթերցանության ձևավորմանը

ԽԱՂԱԼ
Skip to content