Բլոգ | Հայկուհի Ադամյան | Գործնական խորհուրդներ

ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԸ ՇԱՏ ՈՒՇ Է

Հարգելի ծնողներ, մանկավարժներ և մասնագետներ.
Սա մի փոքրիկ ուղեցույց է ծնողների համար, ովքեր որոշել են օգտագործել իրենց երեխայի հսկայական ներուժը և նախապատրաստել նրանց ժամանակակից աշխարհին: Ուղեցույցը կազմվել է Մասարու Իբուկայի «Մանկապարտեզը շատ ուշ է» գրքի վերլուծության հիման վրա:

Կարդալու գործընթացի խանգարում կամ դիսլեքսիա

Այստեղ ներկայացված են մի շարք գործնական խորհուրդներ կարդալու գործընթացի խանգարումներ ունեցող երեխաների ներառումը դասարանում խթանելու համար:

Գրելու գործընթացի
խանգարում կամ դիսգրաֆիա

Այստեղ ներկայացված են մի շարք գործնական խորհուրդներ գրելու գործընթացի խանգարումներ ունեցող երեխաների ներառումը դասարանում խթանելու համար:

Հաշվելու գործընթացի
խանգարում կամ դիսկալկուլիա

Այստեղ ներկայացված են մի շարք գործնական խորհուրդներ հաշվելու կարողության խանգարումներ ունեցող երեխաների ներառումը դասարանում խթանելու համար:

Շարժողական
խանգարումներ

Այստեղ ներկայացված են մի շարք գործնական խորհուրդներ շարժունակության խանգարումներ ունեցող երեխաների ներառումը դասարանում խթանելու համար:

Տեսողության
խանգարումներ

Այստեղ ներկայացված են մի շարք գործնական խորհուրդներ տեսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների ներառումը դասարանում խթանելու համար:

Ինտելեկտուալ
խանգարումներ

Այստեղ ներկայացված են մի շարք գործնական խորհուրդներ տեսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների ներառումը դասարանում խթանելու համար:

Խոսքի եվ հաղորդակցման խանգարումներ

Այստեղ ներկայացված են մի շարք գործնական խորհուրդներ խոսքի և հաղորդակցման խանգարումներ ունեցող երեխաների ներառումը դասարանում խթանելու համար:

Լսողության
խանգարումներ

Այստեղ ներկայացված են մի շարք գործնական խորհուրդներ լսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների ներառումը դասարանում խթանելու համար:

Անհատական ուսուցման պլան
Խորհուրդներ ծնողներին

Այստեղ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող ծնողները կգտնեն մի շարք խորհուրդներ, որոնք կօգնեն նրանց հաջողությամբ կողմնորոշվել իրենց երեխայի կրթության գործընթացում, ինչպես նաև կստանան տեղեկատվություն ԱՈւՊ-ի մշակման մասին:

Անհատական ուսուցման պլան
Խորհուրդներ ուսուցիչներին

Այստեղ ուսուցիչներն ու մասնագետները կգտնեն մի շարք խորհուրդներ, որոնք կօգնեն նրանց հաջողությամբ կողմնորոշվել ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների կրթության գործընթացում, ինչպես նաև կիմանան, թե ինչ պետք է անել ԱՈւՊ-ի մշակման և գնահատման հանդիպումներին` սովորողի ծառայությունները առավելագույնի հասցնելու համար:
Skip to content