«ԵՍ ԵՎ ՇՐՋԱԿԱ ԱՇԽԱՐՀԸ 2» աշխատանքային գիրք-տետր

«ԵՍ ԵՎ ՇՐՋԱԿԱ ԱՇԽԱՐՀԸ 2»
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԻՐՔ-ՏԵՏՐ

«ԵՍ ԵՎ ՇՐՋԱԿԱ ԱՇԽԱՐՀԸ 2» աշխատանքային գիրք-տետրում ընդգրկված առաջադրանքները միտված են առավել մատչելի և հետաքրքրաշարժ եղանակով բացահայտելու շրջապատող իրականությունը և մարդկային հարաբերությունները։ Դրանք վերաբերում են սովորողների ինքնաճանաչմանը, սոցիալական պարզագույն հմտությունների ձևավորմանն ու զարգացմանը, նրանց կենսակերպն ու առօրյան առողջ և անվտանգ կազմակերպելուն՝ սեփական կարծիքն արտահայտելու հմտություններ փոխանցելով նրանց և այդպիսով նպաստելով հնարավորինս ինքնուրույն կրթական միջավայր ներառվելուն։

Skip to content