«ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ 2» աշխատանքային գիրք-տետրի մեթոդական ուղեցույց ուսուցչի համար

«ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ 2»
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԻՐՔ-ՏԵՏՐԻ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ՈՒՍՈՒՑՉԻ ՀԱՄԱՐ

«ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ 2» աշխատանքային գիրք-տետրի մեթոդական ուղեցույցը մշակված է գիրք-տետրում ներառված առաջադրանքների մեթոդական սկզբունքների, դրանց իրականացման առանձնահատկությունների մեկնաբանման և արդյունավետ կիրառումն ապահովելու նպատակով:

Skip to content