Ինչպիսի՞ն եմ ես | Արմինե Ավագյան | ԲԼՈԳ | ՀՄԿ

ԻՆՉՊԻՍԻ՞Ն ԵՄ ԵՍ

Նպատակ – զարգացնել երեխայի ինքնաճանաչողությունը

Տարիքային խումբ – կրտսեր դպրոցականներ, դեռահասներ

Անհրաժեշտ նյութեր – գունավոր մատիտներ

Ընթացք – առաջարկել երեխային ներկել ﬕայն այն պատկերները, որոնք բնութագրում են իրեն

Skip to content