«ԿԱՊԱՆԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ-ԻՆ ԱՄՐԱԿՑՎԱԾ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

Բնակավայր Անվանում Հասցե
1 ք. Կապան «Կապանի թիվ 1 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ

ք. Կապան, Շահումյան 20/0

2 ք. Կապան «Կապանի թիվ 2 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ

ք. Կապան, Բաղաբերդ 11

3 ք. Կապան «Կապանի թիվ 4 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ

ք. Կապան, Շահումյան 42

4 ք. Կապան «Կապանի թիվ 5 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ

ք. Կապան, Բաղաբերդ 17

5 ք. Կապան «Կապանի թիվ 6 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ

ք. Կապան, Մ. Պապայան 14

6 ք. Կապան «Կապանի թիվ 7 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ

ք. Կապան, Գ. Նժդեհ 26

7 ք. Կապան «Կապանի թիվ 8 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ

ք. Կապան, Հ. Ավետիսյան փ.շ. 3

8 ք. Կապան «Կապանի թիվ 9 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ

ք. Կապան, Շահումյան 8

9 ք. Կապան «Կապանի թիվ 10 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ

ք. Կապան, Շինարարների 10

10 ք. Կապան «Կապանի թիվ 12 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ

ք. Կապան, Հալիձոր 8

11 ք. Կապան «Կապանի թիվ 13 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ

ք. Կապան, Ձորքի 20

12 գ. Արծվանիկ «Կապանի «Արծվանիկ» նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ գ. Արծվանիկ
13 գ. Դավիթ-Բեկ «Կապանի «Դավիրթ-Բեկ» նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ

գ. Դավիթ Բեկ 1-ին փող,. 5-րդ նրբ. 8շ.

14 գ. Ծավ «Կապանի «Ծավ» նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ գ. Ծավ
15 գ. Սյունիք «Սյունիք» նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ գ. Սյունիք
16 ք. Քաջարան «Քաջարանի թիվ 1 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ

ք. Քաջարան, Աբովյան 14/1

17 ք. Քաջարան «Քաջարանի ԶՊՄԿ «Գտնված երազ» նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ

ք. Քաջարան, Տերյան 6

18 ք. Քաջարան «Քաջարանի ԶՊՄԿ «Մանկության մոլորակ» նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ

ք. Քաջարան, Չարենցի 7

19 գ. Լեռնաձոր «Լեռնաձորի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ գ. Լեռնաձոր 3/1
20 ք. Մեղրի «Մեղրի համայնքի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ

ք. Մեղրի, Ադելյան 5

21 ք. Ագարակ «Ագարակի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ

ք. Ագարակ, Գ. Նժդեհ 5

Skip to content