Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքի գնահատումը տարածքային մակարդակում

Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքի գնահատումը տարածքային մակարդակում
Մեթոդական ուղեցույց
Ձեռնարկ

Ձեռնարկը նախատեսված է տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնների մասնագետների համար, ովքեր իրականացնում են երեխայի կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքի գնահատման գործընթացը: Ձեռնարկը մշակվել է ՀՄԿ մասնագետների կողմից և տպագրվել ՅՈւՆԻՍԵՖ-ի աջակցությամբ:

27 դիտում
Skip to content