ԿԻՆԵԶՈԹԵՐԱՊԻՍՏ

Մասնագիտություն

Անուն, ազգանուն

Նախընտրելի աշխատավայր

Էլեկտրոնային փոստ

Կինեզոթերապիստ

Իլոնա Վարդանյան

ք․ Երևան

ilona.vardanyan.2019@mail.ru

Skip to content